Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Studenti pozorovali zatmění měsíce
Aktuality

 

Studenti GJP Slavičín v rámci svých pravidelných astronomických aktivit pozorovali a dokumentovali v ranních hodinách 28. září 2015 zatmění Měsíce.

Studenti při pozorování Perseid 2015                      Foto: Ivo Rohlena

„Pozorování proběhlo na modelářském letišti ve Slavičíně za účasti nejen žáků našeho gymnázia, ale i dalších zájemců z řad veřejnosti," říká vedoucí astrotýmu Ivo Rohlena. Tento úkaz byl pomocí astronomické techniky pozorován a fotografován na třech různých stanovištích.

Na výsledek jejich práce se můžete podívat v této fotogalerii.

Další Informace o astronomických aktivitách na GJP Slavičín najdete na http://www.astrodenik.gjpslavicin.cz/.

-tz- 

Topná sezona začíná, hasiči varují
Aktuality

 

Pokles denních a především nočních teplot odstartoval další topnou sezonu. Profesionální hasiči by proto rádi připomenuli některé zásady a povinnosti dodržování podmínek bezpečného provozu komínů a topidel. Jak totiž ukazují zkušenosti předchozích roků, jsou prevence a bezpečnost často brány na lehkou váhu a jednotky hasičů pak zasahují u celé řady požárů. V těch méně závažných případech se jedná o požáry komínů, kdy dojde k hoření sazí a úsad bez rozšíření na okolí a vzniku škody. V těch horších případech je vlivem špatné konstrukce komínů, zazděných trámů, nezajištěných kontrolních a čistících otvorů, netěsností, špatného umístění spotřebičů a jejich připojení, nedodržení odstupových vzdáleností od hořlavých konstrukcí a materiálů často zasažen majetek občanů nebo dojde i k ohrožení jejich zdraví a života.

Ilustrační foto HZS Zlínského kraje

Za vznikem požárů souvisejících s topením stojí zpravidla nedbalost a podcenění podmínek požární bezpečnosti. Ty jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Jak ukazují zkušenosti hasičů, dochází mezi občany, ale i ze strany médií, ke špatné nebo nepřesné interpretaci některých pojmů. Občané si pak často nejsou jisti, co mají provádět, kdo stanovené podmínky plní a jaké mají požadovat doklady.

Kontrola spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty se provádí:
- posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
- posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
- posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
- posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
- posouzením jejího stavebně technického stavu.

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty").

Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. O provedeném čistění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o čištění spalinové cesty"). Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně l x ročně.

Revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí:
- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
- po komínovém požáru,
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest. O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Revizní zpráva spalinové cesty").

Pro správné a bezpečné užívání spotřebičů paliv je také vhodné dodržet tyto podmínky:

- Umístění spotřebiče: ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru. Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče.
- Připojení: pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.).
- Dostatečný přívod vzduchu: většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.
- Odvod spalin: je nutné zabezpečit jejich bezpečný odvod do kouřovodu nebo odtahu spalin od spotřebičů.
- Používání předepsaného paliva: každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.
- Dodržování bezpečných vzdáleností: každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálání tepla.
- Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy: zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.
- Dodržování návodů k obsluze: ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.
- Používat schválená topidla: výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí" úpravy a vylepšení spotřebičů. 
 
-tz-

 

Začíná 7. Karlovský gastrofestival
Aktuality

 

Karlovský gastrofestival je opět tu! Svátek všech labužníků a milovníků valašské kuchyně a regionálních produktů, který se za uplynulých šest let zařadil mezi největší akce v ČR a jen loni na něj zavítalo 29 tisíc návštěvníků, vypukne ve valašských Velkých Karlovicích již v pátek 2. října, kdy jej odstartuje podvečerní posezení s kapelou Dareband u Penzionu U Dorňáků a Galavečeře ve Spa hotelu Lanterna.

Hlavní program - takzvaná Gastro tour s ochutnávkami (nejen) valašských specialit, mezinárodním farmářským trhem, soutěžemi o nejlepší frgál a klobásu a dalšími doprovodnými programy pro celou rodinu ovládne karlovické údolí Léskové v sobotu 3. a neděli 4. října, vždy od 10 do 18 hodin.

Soutěž o nejlepší frgál                 Foto: Resort Valachy 

Karlovský gastrofestival je jedinečný tím, že vstup na něj je zdarma. Vedle programu je atraktivní i místo konání: uprostřed přírody CHKO Beskydy, v malebném údolí Léskové u hranice se Slovenskem. Ochutnávku specialit kuchařů místních hotelů, penzionů a restaurací tak mohou návštěvníci spojit s procházkou valašskou krajinou. Celkem 12 gastro zastávek je rozeseto v údolí ve vzdálenosti do 3,5 km a hosté se mezi nimi mohou projít po cyklostezce Bečva nebo se svézt vláčkem, koňským povozem či historickým autobusem. Zajištěna bude i kyvadlová doprava z vlakového nádraží v centru Velkých Karlovic.

Kromě nabídky specialit místních i hostujících kuchařů (zajímavou osobností bude například Jan Punčochář z Grand Cru hostující v Chaloupkách U Pařízků) je součástí Karlovského gastrofestivalu i mezinárodní farmářský trh. Letos nabídne již téměř pět desítek stánků.

Pro návštěvníky budou připraveny i kuchařské show, zaměřené např. na výrobu domácích těstovin, dobrot z čokolády (v podání herečky a kuchařky Markéty Hrubešové), úpravu mořských plodů či správnou přípravu kávy, jako zpestření budou workshopy s odborníky od Nikonu na téma Jak fotografovat jídlo. Řezníci i amatérští kuchaři se mohou zapojit do soutěže o nejlepší klobásu, nebude chybět řemeslný jarmark, připraveny budou atrakce pro děti a řada míst ožije doprovodným programem i večer.

Oblíbeným zpestřením je i frgálová manufaktura, v níž si mohou děti i dospělí v Gril srubu Razula pod vedením profesionálních pekařek Resortu Valachy sami vyzkoušet výrobu valašských frgálů a odvézt si je jako stylový suvenýr s sebou domů.

Nebudou chybět ani tradiční galavečeře pro náročné gurmány v hotelech Lanterna a Horal, každoročně zpestřené i účastí kuchařské osobnosti s michelinskou hvězdou. Letos přijede Pavel Pospíšil, první Čech, který se stal držitelem "kuchařského Oscara". „Michelinské galavečeře jsou velmi oblíbené, hosté vítají tuto možnost poznat um michelinských kuchařů, za nimiž by jinak museli cestovat často i stovky kilometrů daleko. V minulosti již u nás hostovali michelinští šéfkuchaři z Itálie, Maďarska a postupně oba aktuální držitelé michelinské hvězdy v ČR Oldřich Sahajdák a Roman Paulus. Letos uzavřeme český trojlístek díky Pavlu Pospíšilovi, který trvale žije v Německu. Jako host Spa hotelu Lanterna připraví pro hosty sobotní Michelinskou galavečeři a nedělní Michelinský oběd. Večeře je již vyprodaná, ale na oběd ještě zbývá pár posledních míst, podobně jako na další dvě valašské galavečeře hotelů Lanterna a Horal," říká Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a zároveň Resortu Valachy, který je hlavním pořadatelem.

Gastrofestival - koňský povoz                 Foto: Resort Valachy 

Vrcholem festivalu bývá nedělní soutěž o nejlepší frgál, při níž porotci i návštěvníci každoročně ochutnávají a hodnotí desítky těchto typických valašských koláčů od profesionálů i domácích pekařek. V čele poroty vždy zasedá Ladislav Frgal a stalo se již tradicí, že tým porotců každý rok doplní i vybraná známá osobnost. Loni si takto práci porotkyně vyzkoušela herečka Aňa Geislerová, letos ji vystřídá herec a zpěvák Jan Budař.

Více: www.karlovskygastrofestival.cz

Program Karlovského gastrofestivalu

Pátek 2. 10. 2015
17:00 - hudební podvečer s kapelou Dareband (U Dorňáků)
20:00 - Galavečeře Lanterna (Spa hotel Lanterna - Vyhlídka)
21:00 - Rumový večírek (Cocktail bar - Spa hotel Lanterna)

Sobota 3. 10. 2015
10:00 - 18:00 - Gastro tour s farmářským trhem (údolí Léskové)
10:00 - 18:00 - Frgálová manufaktura (Razula)
12:00 - 17:00 - Kuchařské show (Resort Valachy - parkoviště u Razuly)
11:30 - 16:00 - Soutěž o nejlepší valašskou klobásu (Penzion Pod Pralesem)
18:00 - Posezení s živou muzikou (Penzion Pod Pralesem)
18:00 - Posezení s cimbálovou muzikou Linda - program až do půlnoci (U Pařízků)
19:00 - Galavečeře Horal (wellness hotel Horal)
20:00 - Michelinská galavečeře - Pavel Pospíšil (Spa hotel Lanterna)
21:00 - Barmanský večer s Gin Republic (Cocktail bar - Spa hotel Lanterna)

Neděle 4. 10. 2015
10:00 - 18:00 - Gastro tour s farmářským trhem (údolí Léskové)
10:00 - 18:00 - Frgálová manufaktura (Razula)
11:00 - 17:00 - Kuchařské show (Resort Valachy - parkoviště u Razuly)
12:00 - 15:00 - Soutěž o nejlepší valašský frgál (Razula)
12:00 - Michelinský oběd - Pavel Pospíšil (Spa hotel Lanterna)

Výběr tipů - co kde zažít nebo ochutnat při Gastro tour (3. a 4. 10.)
Spa hotel Lanterna - Kouzlení z dýně, Michelinská galavečeře, Michelinský oběd
Wellness hotel Horal - zvěřinové speciality, ochutnávky vín, sobotní galavečeře, cimbálovka
Hotel Galik - zabíjačka, dýňové speciality, domácí pralinky, škola čepování piva
Resort Valachy (stan - parkoviště u Razuly) - moderní valašská gastronomie Spa hotelu Lanterna (jehněčí, šneci, bio sýry, mátové palačinka...), kuchařské show
Pension Školka - držkovka, kapustnice, Kostkohraní pro děti i dospělé
Penzion Pod Pralesem - valašské speciality, pivo Karlovského minipivovaru, soutěž o nejlepší klobásu
Penzion U Dorňáků - pstruzi, zvěřinové steaky a guláš, půjčování koloběžek
Hotel Pod Javorem - dršťková a kulajda, trnková omáčka, regionální pivo, farmářský trh
Chaloupky U Pařízků - Jan Punčochář a Maxima Otrokovice - pečená kachna, telecí pajšl.. dezerty, vína, centrum dětských atrakcí
U staré chalupy - uzená žebra, domácí medovník
Razula - frgálová manufaktura, soutěž o nejlepší valašský frgál

Farmářský trh
Velkým lákadlem Karlovského gastrofestivalu je mezinárodní farmářský trh u hotelu Pod Javorem. Nabídne přes 5 desítek stánků - prověřené prodejce z minulých ročníků i novinky, např.: valašské frgály, sýry, maso od řezníka, klobásky, škvarkové pomazánky, žebra, perníky, trdelníky, mrkvánky a další pečivo, med, medový likér, ghí - čistý máselný tuk - produkt ekologického zemědělství, domácí trubičky, tyčinky a palačinky, domácí sirupy, bylinná vína, vína z černého rybízu, domácí zavařeniny, konopný krám, burčák, rakytník, kustovnice, bylinkové čaje, ovoce a zelenina, lokše a křápance, nejrůznější druhy koření, palačinky, chilli omáčky a marmelády, čerstvé domácí těstoviny a další pochutiny

Farmářské trhy                 Foto: Resort Valachy 

Galavečeře Karlovského gastrofestivalu
pro milovníky zážitkové gastronomie jsou připravovány každý rok v hotelech Lanterna a Horal. Michelinská galavečeře Pavla Pospíšila je již vyprodaná. Poslední místa zbývají na nedělní Michelinský oběd a také na Galavečeři Lanterna (pátek 2. 10. ve Spa hotelu Lanterna) a Galavečeři Horal (sobota 3. 10. v hotelu Horal). Zajímavostí Galavečeře Horal je osobní účast viceprezidenta Asociace sommeliérů ČR Libora Nazarčuka, který představí vína k jednotlivým chodům.

Soutěž o nejlepší frgál - letos jako host v porotě Jan Budař
Vrcholem Karlovského gastrofestivalu tradičně bývá soutěž o nejlepší valašský frgál. Každý rok porota ochutná a zhodnotí několik desítek frgálů různých příchutí od profesionálů i amatérských pekařek. Letos se soutěž stěhuje (z prostorových důvodů a také aby byla blíž návštěvníkům) od Spa hotelu Lanterna dolů do údolí - najdete ji na gastro zastávce Razula, ve stanu vedle Gril srubu Razula. V čele poroty opět zasedne Ladislav Frgal. Každý rok navíc porotu posílí známá osobnost - loni v porotě zasedla herečka Anna Geislerová, letos si práci porotce vyzkouší herec a zpěvák Jan Budař.

Oblíbená atrakce: Frgálová manufaktura
Zkuste si vyrobit vlastní frgál. Upéct tento tradiční valašský koláč není úplně jednoduché, zkuste si to ve Frgálové manufaktuře v Gril srubu Razula pod vedením pekařek Resortu Valachy (sobota i neděle 10 - 18 hodin). Manufaktura je součástí gastrofestivalu letos potřetí a těší se velké oblibě zvláště u dětí.

Kuchařské show - sobota 3. a neděle 4. října
12:00 Příprava mořských plodů (Přemysl Kos; šéfkuchař restaurace U Johana - MAKRO)
13:00 Svět čokolády (Markéta Hrubešová - Whirlpool)
14:00 Jak na domácí těstoviny (Pavel Václavík; šéfkuchař Spa hotelu Lanterna - ETA vaření)
15:00 Jak připravit dobrou kávu nejen doma - Laura Coffee (Ivo Ptáčník)
16:00 To nejlepší z farmy - Farma Rudimov (Petr Samsonek)
Kuchařské show se konají na gastro zastávce Resort Valachy u hlavního parkoviště u sjezdovky Razula.

Jednotná měna - Valašský gastroš
Platidlem Karlovského gastrofestivalu je Valašský gastroš. Má podobu papírové poukázky chráněné hologramem. Platba za degustační pokrmy v hospodách a restauracích a za zboží na farmářském trhu během Gastro tour (sobota a neděle od 10:00 do 18:00) je možná pouze tímto platidlem. Na všech gastro zastávkách jsou k dispozici označená místa, v nichž je možné Valašský gastroš zakoupit v poměru 1 gastroš = 20 Kč.
NOVINKA V reakci na četné žádosti návštěvníků ze Slovenska od letoška nově možnost nákupu gastrošů za eura - pouze na vybraných označených gastro zastávkách. Dále bude v místě nově také bankomat na české koruny.

-pr- 

V Kaštánku se pořádal kurz enkaustiky
Aktuality

 

Místní skupina Českého červeného kříže uspořádala v úterý 29. září 2015 pro všechny milovníky ručních prací a tvořivých činností kurz enkaustiky. Za tímto složitým názvem se skrývá jedna z nejstarších malířských technik používaných již v Egyptě nebo v antickém Řecku k malování pohřebních portrétů.

Jedná se o velmi inspirativní a hravé malování barevným horkým voskem, které s sebou přináší velmi zajímavé efekty, s úžasnými barvami a krásným světlem. Enkaustika je vhodná i pro úplné amatéry a malíře začátečníky, kteří se chtějí seznámit s touto nenákladnou a jednoduchou technikou.

Malování horkým voskem se přítomným zalíbilo               Foto: pořadatelé kurzu

V prostorách rodinného centra Kaštánek se sešli zájemci o proniknutí do tajů této techniky. Ty jim prozradila paní Liba Urbaníková a přítomné naučila základy malování horkým voskem. Všichni, kdo si našli čas a chuť zkusit něco nového, byli nadšeni nejen výtvory, které přinesla na ukázku paní Urbaníková, ale také dílky svými vlastními, protože enkaustika je opravdu technika velmi efektní a nenáročná.

Když paní Urbaníková viděla nadšení a zápal zúčastněných, přislíbila další kurz, tentokrát na téma malování na plátno.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA