Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Požár kůlny likvidovaly tři jednotky hasičů
Aktuality

 

V pátek 25. Března krátce před jednou hodinou odpolední byl nahlášen požár kůlny u rodinného domku v Bylnici. Operační středisko na místo vyslalo jednotku profesionálních hasičů z Valašských Klobouk se dvěma cisternami a posilové jednotky dobrovolných hasičů z Bylnice a Brumova.

„Po příjezdu na místo kolegové zjistili, že požárem je zasažena střecha hospodářské budovy o rozloze asi 3x7 metrů, která úzce sousedí s rodinným domkem. Hasiči okamžitě natáhli jeden vodní proud C a jeden vysokotlaký proud a požár velmi rychle lokalizovali. Postupně pak byly dohašeny také další ohniska požáru a byly rozebrány zasažené nestabilní konstrukce," popsal tiskový mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

 Požár kůlny likvidovali tři jednotky hasičů              foto: HZS                 další foto (6)

Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil do spodního patra budovy, kde byl uskladněn další materiál a dřevo. Celková likvidace byla velitelem zásahu ohlášena ve 14:34 hodin. Jednotky pak byly postupně odeslány zpět na své základny.

Na místo se dostavil také vyšetřovatel hasičů ze Zlína. Po ohledání místa události byla stanovena výše způsobené škody na 50 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je nadále v šetření.

-tz-

Kdyby moje ručky neštipaly bučky
Aktuality

 

V prostorách budovy betlému byla v sobotu večer zahájena výstava zlínské fotografky a rodačky z Horní Lidče Gabriely Miklové. Na padesátce fotografií je zachycen život za starých časů v podání členů národopisného souboru Valášek.

Pět desítek černobílých nebo barevných fotografií ukazuje život "jaký byl kdysi", život za starých časů. Hlavními aktéry snímků jsou děti a mládež z folklórního souboru Valášek.

 Zahájení výstavy v sobotu 19. března              foto: Betlém Horní Lideč

V expozici najdete snímky, na kterých uvidíte, jak se dříve pekl chleba, vyráběly kola, „kuly" kosy, pralo prádlo na potoce, řezalo na „kozlíku" dřevo, stloukalo máslo, ale třeba také fotografie zachycující atmosféru dlouhých zimních večerů, spaní na peci, dovádění dětí ve vodě nebo ráno v chalupě. Fotilo se na různých místech Horní Lidče, především tam, kde jsou ještě ve dvorech a v chalupách staré věci, nářadí, původní stavení nebo majitelé staré řemeslo umí. Několik snímků vzniklo také na Kosence ve Valašských Kloboukách.

Přibližně tři čtvrtě roku trvalo jen fotografování dětí. Společně s nimi jsou na některých fotkách také lidé, kteří „staré" řemeslo umí předvést nebo ho zdědili po svých rodičích či prarodičích.

 Ukázka z výstavy Kdyby moje ručky neštipaly bučky              foto: Betlém Horní Lideč

 Přijďte si na výstavu zavzpomínat, jak se kdysi žilo. Zkuste sebou vzít i děti. Protože právě jim je potřeba tento život ukázat, a alespoň slovně a vjemově předat.

Výstavu "Kdyby moje ručky neštipaly bučky" potrvá dva měsíce a v budově betlému ji můžete navštívit každý den, kromě úterý, od deseti do dvanácti a od třinácti do šestnácti hodin.

Ludmila Brousilová

Šmejdi stále zneužívají důvěřivosti
Aktuality

 

„Jednou z hlavních novinek je ustanovení, které prodejcům zakazuje inkasovat během prodejní akce peníze. Novela spotřebitelského zákona nově stanoví, že platba za zboží či služby může proběhnout až po uplynutí sedmi dní od podpisu smlouvy," řekla Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje odpovědná za sociální oblast. Právě pod její gescí byl v loňském roce ve Zlínském kraji realizován projekt, který seniory seznamoval s tím, jak čelit podomním prodejcům, tzv. šmejdům.

„Jsem ráda, že se legislativa v tomto směru posunula, protože odložením platby je spotřebiteli poskytnutý čas na to, aby si koupi zboží nebo služby dobře rozmyslel a hlavně ji realizoval bez nátlaku," doplnila Nersesjan. I nadále pak v novele zůstalo ustanovení o odstoupení od smlouvy uzavřené na předváděcí akci do 14 dní a to bez udání důvodů.

 Ilustrační foto              foto: film Šmejdi

Za novelou zákona stojí i poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, která již pět let pořádá besedy na toto téma v různých městech České republiky. „Z letošních spotřebitelských besed, které jsem uspořádala, vyplývá, že veřejnost o odložených platbách při předváděcích akcích prakticky neví. Toho samozřejmě nepoctiví obchodníci využívají," dodala Sehnalová a doporučila se v případě pochybností či dotazů obrátit na Českou obchodní inspekci, která o spotřebitelských právech kvalifikovaně radí.

I v letošním roce Zlínský kraj připravuje řadu vzdělávacích seminářů pro seniory, kterými chce seniory upozornit na nebezpečné životní situace. Cyklus přednášek bude připraven v rámci projektu s názvem „Násilí očima seniorů". Projekt navazuje na loňskou úspěšnou kampaň s názvem „Senioři a jejich bezpečí", která se uskutečnila od května do listopadu 2015. Kromě okresních seminářů, kterých se dohromady zúčastnilo 250 zástupců seniorských organizací, a krajské konference, byla jeho součástí i informační kampaň. Například prostřednictvím Zlínského kraje se o aktuálních podvodných případech dozvěděli i starostové všech obcí v regionu. Další významnou aktivitou byly letáky se základními informacemi a telefonními čísly ve vozech městské hromadné dopravy ve Zlíně, Otrokovicích, Vsetíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě a Valašském Meziříčí a také na autobusových linkách po celém Zlínském kraji. V obdobném rozsahu bude realizován i letošní projekt „Násilí očima seniorů".

-tz-

Hasiči – lezci zdolali tovární komín
Aktuality

 

Jednou z atypických staveb, kterou využívají profesionální hasiči - lezci z centrální stanice Zlín je tovární komín v areálu bývalých strojíren ve Slavičíně. Bylo tomu tak i v úterý 22. března.

Být odměněn pohledem na okolní krásnou valašskou krajinu z ptačí perspektivy, ale vyžaduje velmi dobrou fyzickou kondici a značnou dávku odvahy. Vrchní ochoz komínu se totiž nachází ve výšce asi 105 metrů nad zemí.

„Cílem včerejšího výcviku zlínských profesionálů nebyl adrenalinový zážitek ale příprava na řešení událostí, kdy je třeba provést záchranu osob z výškových staveb. Právě v případech, kdy je nutné zachránit uvíznuté či zraněné osoby nebo osoby se sebevražednými úmysly, jsou nasazování lezečtí specialisté," řekl k akci tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.

 Zdolat 105 metrů vysoký komín není jednoduché              foto: HZS                 další foto (9)

Pod vedením svého instruktora si hasiči vyzkoušeli techniky výstupu na komín, způsoby jištění a následně i bezpečného slanění. K výcviku využili standardního vybavení lezeckých skupin profesionálních hasičů, které je součástí výbavy jak běžných zásahových vozidel, tak i terénního speciálu lezecké skupiny.

„Výcvik nebyl rozhodně ojedinělý. Tato průmyslová stavba byla hasiči využívána k výcviku už v minulých letech, a to nejen v denních hodinách, ale i v noci," dodal Netopil.

-tz- 

Jak je to s vrácením řidičského průkazu
Aktuality

 

Ve věcech vracení řidičského průkazu po uděleném zákazu řízení panuje mezi řidiči řada omylů. Jak postupovat při žádosti o vrácení řidičského průkazu, který byl odebrán za spáchaný dopravní přestupek, podle legislativy platné od počátku roku 2016?

Řada řidičů se mnohdy proviní při řízení motorových vozidel v silničním provozu takovým způsobem, že je jim za přestupek nebo trestný čin tzv. odebrán řidičský průkaz z důvodu uložení zákazu řízení motorových vozidel. Dopravní přestupky ve správním řízení řeší příslušné odbory měst s rozšířenou působností, a to podle místa spáchání přestupku: dopravní přestupek spáchaný například v Přerově řeší příslušný odbor (správní úřad) městského úřadu v Přerově. Správní úřad může - podle druhu spáchaného přestupku - udělit trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až na dobu 24 měsíců. (Dobu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel delší než 24 měsíců může udělit příslušný soud).

 Ilustrační foto PČR

V každém rozhodnutí, které ukládá zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, je provinilý řidič v závěru upozorněn (pokud mu již řidičský průkaz nebyl zadržen na místě přestupku zasahujícími policisty) na povinnost odevzdat do pěti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí svůj řidičský průkaz na odboru dopravy v místě svého trvalého bydliště. Navíc je toto řidičské oprávnění následně blokováno v centrálním registru řidičů. (Řidičské oprávnění opravňuje držitele k řízení příslušných skupin či podskupin motorových vozidel; řidičský průkaz je dle zákona veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení příslušných skupin nebo podskupin motorových vozidel.)

Pokud přijdu o „řidičák", jak mám postupovat dále? Neřídit. V případě silniční kontroly by to totiž mělo soudní dohru. A je nutno zdůraznit, že policisté při silniční kontrole tuto okolnost na místě zjistí dotazem do centrálního registru řidičů, ikdyž se řidič prokáže řidičským průkazem, který neodevzdal, ačkoli tuto povinnost měl.

Po uplynutí poloviny doby zákazu činnosti může každý požádat o prominutí zbytku doby zákazu. Obecně platí, že žádám na tom správním úřadě nebo soudu, který zákaz činnosti uložil. Po zvážení všech okolností správní úřad (nebo soud) může, ale i nemusí žádosti vyhovět. Pokud vyhoví a mám v rukou rozhodnutí o prominutí zbytku trestu s nabytím právní moci, musím požádat o vrácení svého řidičského oprávnění příslušný odbor dopravy podle místa svého bydliště.

A musím požádat i v tom případě, kdy zákaz činnosti uplynul. Když řidič v domnění, že mu trest uplynul a že na vyzvednutí řidičského průkazu je času dost, řídí motorové vozidlo, dopouští se přestupku proti ustanovení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. V případě silniční kontroly ze strany policie a následného správního řízení mu bude uložen trest pokuty ve výši 25-50.000 Kč a k tomu i zákaz činnosti v řízení motorových vozidel v délce jeden až dva roky. Tento trest čeká i na ty řidiče, kteří při projednávání minulého přestupku záměrně řidičský průkaz neodevzdali nebo nahlásili tzv. ztrátu a kteří řídí motorové vozidlo. Zkrátka: jednou zablokovaný řidičský průkaz je nutno na příslušném odboru dopravy „odblokovat". Stačí jen vyplnit krátkou žádost o vrácení řidičského oprávnění na příslušném odboru dopravy.

Pokud od právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění neuplynula lhůta jednoho roku, je nutno: předložit odboru dopravy kladný posudek obvodního lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (lékař musí být seznámen s psychologickým posudkem) a dále psychologický posudek od dopravního psychologa.

 Ilustrační foto PČR

Uplynula-li lhůta delší než jeden rok, potom je k vrácení řidičského oprávnění nutné splnit následující požadavky: předložit odboru dopravy kladný posudek obvodního/privátního lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, předložit psychologický posudek od dopravního psychologa a dále předložit odboru dopravy doklad o odborné způsobilosti. Ten lze získat po přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (v podstatě vykonání závěrečné zkoušky v autoškole), a to na všechny skupiny řidičského oprávnění, které chci vrátit.

Další velkou skupinou řidičů, kterým se odebírá řidičské oprávnění a tím i řidičský průkaz, jsou řidiči vybodovaní 12 body. Pokud řidič dosáhne v bodovém hodnocení 12 bodů, je mu zasláno oznámení o dosažení 12 bodů: po uplynutí pěti pracovních dnů od doručení tohoto upozornění řidič pozbývá řidičské oprávnění na jeden rok a je povinen na příslušný odbor dopravy (dle bydliště) odevzdat i svůj řidičský průkaz. U takto „vybodovaných" řidičů není možné žádat po polovině lhůty o vrácení řidičského oprávnění. Po uplynutí jednoho roku musí řidič požádat o vrácení řidičského oprávnění a zároveň: předložit odboru dopravy kladný posudek obvodního lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, předložit psychologický posudek od dopravního psychologa a také doklad o odborné způsobilosti (po přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel).

Pro úplnost je nutno říci, že o řidičské oprávnění může řidič přijít i v důsledku zhoršení jeho zdravotního stavu. Zde je rozhodující posudek obvodního lékaře. Pokud se zdravotní stav řidiče po určité době zlepší a obvodní lékař uvede řidiče jako zdravotně způsobilého, je mu řidičské oprávnění příslušným odborem dopravy vráceno. Je-li ale doba neschopnosti řídit motorová vozidla delší než tři roky, pak musí být k žádosti o vrácení řidičského oprávnění přiložen doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. (Psychologický posudek v tomto případě není vyžadován.)

Ing. Vladimír Tomaštík, vedoucí odboru dopravy a SH 

Ve skanzenu postavili nový objekt
Aktuality

 

Od pátku až do neděle začala vznikat ve skanzenu stavba zvonice, které je replikou zvonice z Rudimova. V dopoledních hodinách se pracovní brigády účastnila i základní škola. Část žáků 9B byla nápomocna při úklidu a úpravě pozemku

Poslední zimní dny máme za sebou a nastalo jaro. Spolek Jižní Valašsko má jakési nepsané pravidlo vybudovat k prvnímu jarnímu dni nový objekt, jako tomu bylo už v předchozích letech. Víkend byl proto v pracovním duchu. Počasí se zlepšilo a umožnilo další výstavbu. Od pátku až do neděle začala vznikat ve skanzenu stavba zvonice, které je replikou zvonice z Rudimova. V dopoledních hodinách se pracovní brigády účastnila i základní škola. Část žáků 9B byla nápomocna při úklidu a úpravě pozemku. Chtěl bych tímto žáky základní školy pochválit za jejich pracovní nasazení a velkou pomoc. Stavba začala vnikat už od ledna tohoto roku na zahradě pana Macenauera, který, coby náš člen, nám poskytuje zázemí pro realizaci. Se stavbou jste se mohli setkat při cestě na hřbitov, kde pomalu rostla. Velké poděkování patří především dvěma kolegům, kteří ve svém volném čase, když to počasí umožnilo, stavbu realizovali. Jedná se o Vladana Janíčka a Adama Vránu, kteří jsou také členy výboru Jižního Valašska.

 Stavba nové zvonice                        foto: Spolek Jižní Valašsko

Zároveň chci poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci, stavbě nebo jakékoliv podpoře. Stavba ještě není zcela dokončena. Přes víkend jsme stihli hrubou stavbu a v následující době se zvonička dočká šindelové střechy a zvonu. Doufejme, že zvon nebude potřeba použít v jeho prvotní funkci, neboť zvonice se využívala jako ohlašovna požáru v obci. Zvonice má šestiboký tvar s věží, která je pouhým rozsochem stromu a zakončena stříškou. Nová stavba dodává celému místu kouzelnou atmosféru, neboť je umístěna v sadu vedle ovocných stromů. Stojí přímo naproti historickému kříži na trhovisku při výhledu na Královec. Doufáme, že se Vám stavba bude líbit a že se na ni přijdete brzy podívat. 

Miroslav Maňas

Silničáři začnou s vysprávkou vozovek
Aktuality

 

Již ve druhé polovině března, i když tento měsíc ještě patří do období zimní údržby silnic, začali silničáři uklízet některé krajské silnice, příkopy kolem nich a jejich nejbližší okolí od zbytků posypového materiálu, nečistot a odpadků. Od dubna začnou také lokální vysprávky případných výtluků, které vznikly na vozovkách během zimy.

Silničáři každoročně projedou po zimě se svými mechanismy všechny krajské silnice, aby je zbavili zbytků inertního posypového materiálu a sesbírali také drobné odpadky, které se mohly objevit v příkopech nebo v těsném okolí silnic. Vyčištění příkopů je jednou z podmínek, aby se kolem silnic mohlo později provádět bez komplikací sečení trávy. Úklid důležitějších silnic, které byly v zimě udržovány chemickým posypem, mohl začít již přibližně v polovině března, úklid silnic, kde se používaly inertní posypové materiály, musí počkat až do chvíle, kdy už nebude hrozit žádné sněžení ani náledí, aby se případné zbytky posypu nemusely uklízet dvakrát.

 Vysprávka povrchu vozovek                         foto: RSZK

„Lokální vysprávky vozovek zahajujeme koncem března, když začnou fungovat obalovny živičných směsí. Pracovníci organizací Správa a údržba silnic projedou postupně v termínu do konce června všechny krajské silnice a opraví výtluky, které vznikly v povrchu vozovek během zimy. Letos jsme nezaznamenali žádný nadprůměrný výskyt výtluků. Na nově rekonstruovaných úsecích silnic a na silnicích, kde se v posledních letech plošně pokládaly nové živičné koberce, se výtluky nevyskytují téměř vůbec," uvedl provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radek Berecka.

Lokální vysprávky se realizují na silnicích za běžného provozu, kdy zůstává v místě pracovní činnosti alespoň jeden volný jízdní pruh. Řidiči jsou na to upozorňováni dopravním značením. Měli by snížit rychlost a dbát zvýšené opatrnosti.

Na lokální vysprávky vozovek plánuje ŘSZK vynaložit v tomto kalendářním roce asi 65 milionů korun. Jarní úklid vozovek II. a III. třídy po zimním období přijde asi na 3,5 milionu korun.

-tz-

Výsledky soutěže Zpěváček Valašskoklobucka
Aktuality

 

V sobotu 19.března 2016 se ve Val.Kloboukách uskutečnil již 16.ročník soutěže „Zpěváčci Valašskoklobucka". Do soutěže bylo přihlášeno 41 dětí ze ZŠ Valašské Klobouky, Vlára Slavičín, Slopné, Brumov-Bylnice, Štítná n.Vláří, Vlachovice, Nedašov, Lidečko a z folklorních souborů a CM Klobučánek, Javorníček ze Štítné n.Vláří, Valášek Lidečko, Dokopyjánek Vlachovice, Divíšek Dolní Lhota a Nedašovský Valášek Nedašova Lhota. Pořadatelem soutěže je soubor Klobučan ve spolupráci s DDM Val.Klobouky, za podpory Města Val.Klobouk ve spolupráci s Valašským folklorním spolkem.

 Předávání diplomů                         foto: NS Klobučan                         fotogalerie

Děti zpívaly jednu píseň s doprovodem cimbálové muziky Klobučan a jednu píseň bez doprovodu. V porotě zasedli Olina Fojtíková (ZŠ Val.Klobouky), karel Máťa (ZŠ Slavičín) a Martin Polách (ZŠ Slopné).

A jak to dopadlo ?

I. kategorie (6-9 let)
1. místo s postupem Burdová Michaela Dokopyjánek Vlachovice
2. místo s postupem Lysáková Sára ZŠ Brumov - Bylnice
náhradník Kateřina Matúšů ZŠ Štítná n.Vláří
Ondřej Žáček ZŠ Slopné


II. kategorie (10-15)
1.místo Martina Petrůjová ZŠ Brumov - Bylnice
Solařová Johana ZŠ Brumov - Bylnice
2. místo Ptáčková Karolína ZŠ Brumov-Bylnice
3. místo Bařinková Patricie ZŠ Lidečko
4.místo Švach Karel CM Klobučánek
5.místo Šenkeříková Tereza Klobučánek

6.místo
1.náhradník Gabriela Mlíčková ZŠ Slavičín
2.náhradník Šenkeříková Sabina Klobučánek

III.kategorie (vícehlasy)
Postup trio - Martina Petrůjová, Barbora Solařová, Barbora Bojková
ZŠ Brumov - Bylnice
duo Ptáčková Karolina a Solařová Johana ZŠ Brumov - Bylnice

Do soutěže Region Valašska, která proběhne 10.dubna 2016 ve Valašských Kloboukách s doprovodem cimbálové muziky, postupují dvě děti z první kategorie, šest dětí ze druhé kategorie a oceněné vícehlasy. Vítězům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v další soutěži.

Hana Tarabusová

Velikonoční program ve Velkých Karlovicích
Aktuality

 

Velikonoční svátky s prvními jarními dny přímo vybízí k tomu, vyrazit někam na výlet. Procházky jarní přírodou, ale také třeba poslední letošní lyžování, ukázky tradičních řemesel a zvyků včetně pletení pomlázky nebo jehněčí či králičí speciality - to vše váš čeká v závěru týdne ve Velkých Karlovicích.

V sobotu 26. března zve dospělé i děti na velikonoční program karlovický Wellness hotel Horal. Od 12 do 16 hodin si tu můžete uplést pomlázku, namalovat či odrátkovat vajíčko, zkusit si práci řezbáře či vyrobit svíčku ze včelího vosku. Připraveny budou i ukázky výrobce krpců či skláře a vystoupí dětský folklorní soubor Fryštáček.

 Zvonička Miloňová               foto: Resort Valachy

O den později, v neděli 27. března, můžete vybrat hned ze dvou akcí. Od 9 do 15 hodin bude probíhat Velikonoční šmigrustování u Karlovského muzea s ukázkami zdobení kraslic a perníčků, výroby píšťalek ochutnávkou doma pečeného chleba a folklórními vystoupeními. Ve Zvonici Soláň na hoře Soláň se chystá od 13 hodin Velikonoční neděle se zdobením kraslic, pletením pomlázek, malováním skla, pečením velikonočních dobrot a vystoupením cimbálové muziky Soláň.

Těm, kdo by si chtěli letos ještě naposledy zalyžovat, nabídne příležitost karlovický Ski areál Razula, který zůstává v provozu jako jeden z posledních v regionu. Při příznivém počasí bude od pátku do neděle v provozu hlavní sjezdovka Razula.

Gurmáni si přijdou na své například v hotelech karlovického Resortu Valachy. Kuchaři mají připravenou lákavou velikonoční gastro nabídku. Ve Spa hotelu Lantena ochutnáte krémovou polévku z medvědího česneku, jehněčí ossobuco s horským bio sýrem a Dolnopasecký cheesecake s domácí rumovou zmrzlinou.

 Ilustrační foto               foto: Resort Valachy

Hotel Horal láká na jehněčí pomalu pečenou plec na švestkách a mandlích či ragú z beránka. Na hotelu Galik bude připraven průřez klasickou krajovou kuchyní - od husího kaldounu přes pečenou husu se zelím a knedlíkem až po králičí stehno na smetaně. V neposlední řadě restaurace Resortu Valachy nabídnou novou VALACHY slivovici 2015, která bude uvedena právě o Velikonocích.

Nenechejte si ujít ani další zajímavé akce v Resortu Valachy v dalších dnech. V dubnu můžete relaxovat výhodněji díky akci Spa day 1 + 1 za polovinu. Zapište si také do kalendáře termín zajímavé akce v Cocktail baru Lanterna - 30. dubna večer s Michalem Ďuriníkem, barmanem baru Black´s Angels, který patří mezi top 4 nejlepší hotelové bary na světě.

Více: www.valachy.cz

-PR- 

Soutěž o volné vstupy na Zoči Voči
Aktuality

 

Do Valašských Klobouk již několik let neodmyslitelně patří po půstu nedělní Velikonoční zábava pro všechny generace, která letos připadá na termín 27. 3. 2015.

HARY AGENCY má tu čest se o program a celou akci postarat. Připravili pro Vás večer s jednou z nejpopulárnějších slovenských skupin ZOČI VOČI. Dalším hostem večera bude HEADMASTER, kteří Vás budou všechny bavit až do ranních hodin.

 Oblíbená slovenská kapela Zoči Voči vystoupí v KD Klobučan               foto: zocivoci.sk

Zoči Voči je slovenská rocková hudební skupina z Nitry, která ve své tvorbě vychází z hudebních žánrů, jakými jsou metalcore, punk, rock a hardcore. Časem tuto směs stylů obohatili o prvky z popu. Skupina vznikla 9. října 2004 a jejími zakladateli byli Michal Žitňanský (zpěv, kytara) a Filip Miko (zpěv, basová kytara). Později se k nim přidal Vlado Kovár (zpěv, bicí) a nakonec Samo Jančo (zpěv, kytara). Ze začátku hráli převážně coververze skladeb od kapel jako Zóna A nebo Konflikt. Postupně začali připojovat vlastní písně, jejichž autorem je převážně Michal Žitňanský. Dnes převážnou část jejich repertoáru tvoří vlastní tvorba. Koncertní repertoár často doplňují o populární písně, které projdou jejich menší úpravou.

Začátek ve 20:00 hod.

Soutěže o volné vstupy na akci běží zde!!!  

-PR-

Alkoholem posilnění řidiči se činili
Aktuality

 

Od dnešní jedné hodiny ráno ve Vsetíně u křižovatky u Růžičků měli kolemjdoucí docela zajímavou podívanou. Na nedalekém sportovním hřišti s umělou trávou stálo nabourané auto značky Ford. S autem tam nedobrovolně skončil jednadvacetiletý muž ze Vsetína.

 Dopravní nehoda 21. 3. 2016 ve Vsetíně, řidič zaparkoval na hřišti                  foto: PČR            

„Řidič sjížděl od sídliště Sychrov. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostalo vozidlo smyk a putovalo mimo silnici. Přerazilo nivelační sloupek, prorazilo oplocení hřiště a skončilo až na hrací ploše," popsal tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik.

 Dopravní nehoda 21. 3. 2016 ve Vsetíně, řidič zaparkoval na hřišti                  foto: PČR 

Policisté při šetření této dopravní nehody provedli u řidiče dechovou zkoušku ke zjištění ovlivnění alkoholem. Není se čemu divit, že řidič své auto nezvládl, nadýchal 1,79 promile. „Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn. Nadále zjišťujeme okolnosti dopravní nehody i výši způsobené škody jak na vozidle, tak na zařízení hřiště a nivelačním sloupku," dodal k nehodě ve Vsetíně Malcharczik.

Silné ovlivnění alkoholem bylo i u páteční dopravní nehody v katastru obce Halenkov. Tam havaroval starší muž při odbočování vlevo z hlavní silnice.

 Dopravní nehoda 18. 3. 2016 v Halenkově, řidič skončil v příkopě                  foto: PČR 

„Při odbočovacím manévru sjel sedmašedesátiletý řidič z Karlovicka mimo komunikaci, narazil do výstražného kříže u nechráněného železničního přejezdu a skončil v příkopě. I jemu jsme zjistili alkohol. Přístroj ukázal na hodnotu 2,04 promile," popsal tiskový mluvčí policie.

 Dopravní nehoda 18. 3. 2016 v Halenkově, řidič skončil v příkopě                  foto: PČR 

Ani při této dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda na vozidle Škoda Felicia je odhadována na deset tisíc korun, obnova dopravního značení potom na tři tisíce korun.

„V obou případech jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní zákoník umožňuje uložení až tří let vězení," dodal Vladislav Malcharczik.

-tz- 

Voda je bohatství, kterého si musíme vážit
Aktuality

 

Asi nikdo z nás si neumí představit den bez pitné vody. Vodu potřebujeme na pití, vaření, mytí, bez vody by nebyla flóra, a zvířata by zahynula. Země by byla suchá a vyprahlá. Přesto jsou na naší planetě taková místa a pro tamní domorodce je voda pokladem. Podle nejnovějších výzkumů přibližně dvě miliardy obyvatel trpí nedostatkem vody. Voda je proto bohatstvím, kterého je potřeba si vážit a připomínat její význam.

 Čistírna odpadních vod Vsetín se otevře návštěvníkům 26. března 2016               více na pozvánce

Světový den vody se poprvé slavil před třiadvaceti lety na podnět Organizace spojených národů. V České republice se oslav ujal Svaz vodního hospodářství České republiky, který pořádá různé profesní a kulturní doprovodné akce. Mottem letošního Světového dne vody je "Voda a pracovní místa".

V sobotu 26. března 2016 tak můžete zavítat na Dny otevřených dveří do čistíren odpadních vod ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Zubří. Exkurzi můžete také absolvovat v úpravnách vody v Karolince, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm.

Ludmila Brousilová

Pekárna u mlýna na veletrhu Salima
Aktuality

 

V druhé polovině měsíce února proběhl v Brně tradiční potravinářský veletrh Salima. Firma Omega, která se zabývá dodávkami pekařských technologií prezentovala na svém stánku také nedávno realizovaný projekt Pekárny u mlýna. Představení tohoto ojedinělého provozu s vlastním, kamenným mlýnem bylo spojeno s ochutnávkou výrobků.

 Zástupce firmy Omega Radek Pospíšil, který stál u celého projektu Pekárny u mlýna v Horní Lidči

„Celkově se prezentace se setkala s velkým ohlasem zejména u návštěvníků vyhledávajících zdravý životní styl," sdělil nám obchodní zástupce firmy Omega pan Radek Pospíšil, který stál u celého projektu od samého začátku. Překvapením byl také zájem ze strany samotných výrobců - pekařů . Několik z nich projevilo zájem Pekárnu u mlýna navštívit a osobně se tak seznámit s tímto originálním provozem. Výrobky pak sklízely jen slova uznání , kladné hodnocení návštěvníků z celé republiky může majitel pekárny pokládat za prubířský kámen kvality výroby.

 Výrobky prezentované na veletrhu Salima

Na závěr jsme se zeptali na nejoblíbenější výrobek pana Pospíšila. „Zatím jsem v Pekárně u mlýna nenarazil na výrobek, který by neměl vysokou kvalitu, ale u mne osobně jednoznačně vede celozrnný, mlynářský chléb a ze sladkého pak nedám dopustit na Mlynářův stočenec s mákem a švestkami,"  dodává s úsměvem pan Pospíšil.

-PR-

Valášek vystoupil ve Francově Lhotě
Aktuality

 

Na pódiu kulturního domu ve Francově Lhotě se v sobotu odpoledne (19. března 2016) předvedli nejen nejstarší členové souboru, ale také nejmenší Valášci. Celé pásmo se neslo v duchu Velikonoc.

Valášek si na sobotní odpoledne připravil vystoupení, které bylo průřezem období od prvních jarních dnů až do Velikonoc, a to včetně zvyků, které s tímto obdobím roku souvisejí. Přibližně šedesáti minutový pořad byl plný písní, tanců, her a velikonočních obyčejů. „Nejmenší vyháněli ovečky na pastvu, při kterém pořádně zmokli. Nezapomněli jsme také na vynášení moreny či smrtky, malování vajíček, velikonoční zábavu a klepání ogarů", popisuje sobotní program hlavní vedoucí souboru Vlaďka Bistrá.

 Národopisný soubor Valášek vystoupil ve Francově Lhotě (foto Ludmila Brousilová)       fotogalerie

Jedním z dnů, který patří k Velikonocům, je také Zelený čtvrtek. Ten den zvony odlétají do Říma. „V našem pásmu jste ho mohli poznat podle zvuků klepačů, hrkačů a řehtačů", doplňuje Vlaďka Bistrá.

Malé a velké zpěváky a tanečníky celým programem doprovázela cimbálová muzika Lidčan. Společně s Valáškem vystupuje osm let. Kořeny folklórního souboru Valášek sahají do roku 2003.

Ludmila Brousilová

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA