Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Zimní aktivity slavičínské střední školy
Aktuality

 

Základním cílem programu Excelence, který vyhlašuje MŠMT je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. 

„V následujícím období se žáci 5. a 9. tříd základních škol rozhodují o studiu na středních školách, proto chceme k možnosti srovnání s jinými školami uvést některé naše aktivity. Z MŠMT bylo v programu Excelence přiděleno naší škole za úspěchy v soutěžích v 2014-15 7,4 body, v 2015-16 11 bodů. Uchazeči a rodiče mohou tyto výsledky srovnat s jinými školami," uvedl ředitel Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Mgr. Josef Maryáš.

Josef Tomeček (zcela vpravo) dovezl v roce 2016 bronz z Gruzie        
foto: archiv Gymnázia Jana Pivečky Slavičín

Olympiády a soutěže v tomto školním roce:

Kamila Bačová ze sexty zvítězila v okresním kole olympiády v českém jazyce II. kategorie. Vendula Machalová z kvarty zvítězila v okresním kole olympiády v českém jazyce I. kategorie. V krajském kole projektu "Kraje pro bezpečný internet naše studentky ze sexty získaly všechna vítězná místa - 1. Magdalena Helísková, 2. Marie Kuželová, 3. Eliška Remešová. Michal Kailer z primy získal 1. místo , Ondřej Kailer ze sekundy získal 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády. Dominik Struhař z IM 2 a Marie Kuželová ze sexty se zúčastnili celostátního finále v programu Microsoft STC, kam postoupili z krajského výběrového kola. Patrik Štefaník v celostátní soutěži v programování CNC strojů na BVV získal 2. místo. V kybernetické soutěži se v krajském kole na 2. místě se umístil Ondřej Lukáš (IM1) a na 4. místě se umístil Martin Machala (IM1). Josef Tomeček zvítězil v krajském kole Chemické olympiády kategorie A. Vendula Machalová z kvarty získala 1.místo v okresním kole Dějepisné olympiády. V celostátním kole dějepisné soutěže nás v týmové kategorii reprezentovaly Vendula Holková, Tereza Machovská a Kamila Nováková - získaly 3. místo.

Stáže na fakultách VŠ v zimním období:

Měsíční stáže - technologická fakulta Josef Tomeček ze Septimy laboratoř chemie (3 měsíce říjen-prosinec-únor)

Týdenní stáže - technologická fakulta laboratoře chemie a fyziky G3,Septima (leden, březen)

Stáž na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Vybraní studenti ze tříd septimy, G-3 a G-4 se zúčastnili stáže na Přírodovědecké fakultě MU Brno.

Stáž Septimy na hematologicko-transfúzním oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně.

-PR-

Přibylo dopravních nehod se zvěří
Aktuality

 

Během uplynulých dní řešili dopravní policisté několik nehod se zvěří, ke kterým došlo za snížené viditelnosti ve večerních, ranních a pozdních odpoledních hodinách.

„Divoká zvířata bohužel nerespektují žádná dopravní pravidla a na silnici se obvykle vyskytnou zcela neočekávaně. Tam, kde lze předpokládat vběhnutí zvířete do cesty, by měli být řidiči zvláště opatrní. Doporučujeme snížit rychlost a sledovat situaci nejen na silnici, ale i v přilehlém okolí. Pokud ke střetu již dojde, je nutné podle zákona událost nechat prošetřit policií. Policisté následně vyrozumí příslušného mysliveckého hospodáře, který si zvíře převezme. Jedná se o nehody, při kterých řidič není viníkem," uvedla tisková mluvčí policistů Mgr. Simona Kyšnerová.

Ilustrační foto PČR

Ve většině případů při střetu se zvěří naštěstí nedochází ke zranění řidiče a osádky. Vznikají však škody na vozidlech a zvíře po srážce obvykle uhyne.

Ke srážkám se zvěří dochází na okrajích lesů, v lese a u polí, a to většinou v brzkých ranních hodinách nebo k večeru. „Nejčastěji se setkáváme s nehodami se srnci, srnami, laněmi, daňky, ale i divokými prasaty, zajíci či bažanty. Občas se vyskytnou i střety s domácími zvířaty," dodala Simona Kyšnerová.

-tz-

Starostka Klobouk poděkovala dárcům krve
Aktuality

 

V řadách valašskoklobouckých občanů se pohybují dobrovolníci, kteří mnohdy dlouhá léta nezištně věnují svůj čas a energii bezplatnému dárcovství krve. Patří mezi ně také Martina Babulíková a David Juřica, kteří si na transfuzním oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati připsali jubilejní mnohočetné odběry. Za jejich obětavost jim nyní poděkovala i starostka města Eliška Olšáková.

Martina Babulíková přebírá poděkování města a Českého červeného kříže

„Ráda bych vyjádřila našim dárcům uznání a poděkování za jejich zodpovědný postoj, kterým pomáhají pacientům při závažných zdravotních komplikacích, operacích i v případech ohrožení života. Darování krve si zaslouží nejen respekt, ale i následování, a tak věřím, že svému okolí půjdou příkladem," pověděla starostka Eliška Olšáková.

Oba dobrovolní dárci od města obdrželi poukaz do lékárny a od zástupkyně místního Českého červeného kříže dárkový koš plný vitamínů.

-tz-

Digitalizované územní plány má většina obcí
Aktuality

 

Řadu užitečných informací je možno získat na webovém portálu Jednotných územně analytických podkladů (JUAP), který ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností spravuje Zlínský kraj. Lze zde například v digitální podobě prohlížet územní plány většiny obcí Zlínského kraje, zpracované podle současných požadavků stavebního zákona.

Územní plány v digitální podobě plně odpovídají vydaným „papírovým" územním plánům a navíc nabízejí některé funkcionality, například prohlížení po vrstvách (pro registrované oprávněné subjekty), prohlížení atributů, vyhledávání, návaznosti na sousední obce, atd.

„Množství publikovaných územních plánů obcí na portálu JUAP neustále rozšiřujeme. Naposledy jsme letos v lednu přidali územní plány obcí Boršice, Hutisko-Solanec, Míškovice, Študlov a Valašská Bystřice. V současné době ke zveřejnění připravujeme územní plány Břestu a Komárna," informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, který má územní plánování ve své gesci.

Územní plány obcí jsou k dispozici na portálu JUAP

Řada obcí v posledních letech musí řešit změnu starého či pořízení zcela nového územního plánu. Novela stavebního zákona totiž říká, že pokud si obce svůj starší územní plán (pořízený do roku 2006) neaktualizují, od 1. ledna 2020 pozbude tento plán své platnosti. Z celkového počtu 307 obcí ve Zlínském kraji má v souladu s požadavky novely zákona platný územní plán vydáno 261 obcí, 37 obcí má návrh nového územního plánu rozpracováno, 9 obcí ještě s pracemi na návrhu nezačalo. Obce nemají povinnost mít územní plán. Pokud však obec platný územní plán nemá, má pouze vymezené tzv. „zastavěné území" a jakákoli stavební činnost mimo toto území pak není možná.

Zlínský kraj dlouhodobě podporuje obce do 2 000 obyvatel při zpracování návrhů územních plánu, a to v rámci Programu na podporu obnovy venkova. V letech 2008-2016 jim na tuto činnost poskytnul více než 30 milionů korun, celkově podpořil 262 projektů. Další projekty hodlá podpořit i letos, vyčleněno na to má 1 milion korun.

-tz-

Nafta znečistila více než 150 metrů silnice
Aktuality

 

Únik ropných produktů na komunikaci mezi Pozlovicemi a Petrůvkou na Zlínsku likvidovaly dvě jednotky profesionálních hasičů. V úterý 21. února v 15:30 přijal operátor tísňové linky krajských hasičů ve Zlíně oznámení o úniku nafty na komunikaci v táhlém stoupání z Pozlovic směrem na Petrůvku u Luhačovic. Podle oznamovatele byla komunikace znečištěna v délce asi 400 metrů a její povrch byl velmi kluzký.

Nafta znečistila více než 150 metrů silnice ve stoupání na Petrůvku        Foto: HZS Zlínského kraje

„Na místo hlášené události byli vysláni profesionální hasiči z Luhačovic a Slavičína. Na místě zasahovali také policisti, kteří řídili provoz. Podle upřesnění velitele zásahu bylo znečištěno asi 150 metrů povrchu silnice. Hasiči vyznačili místo zásahu, pomocí sorbentů znečištěnou komunikaci zasypali a následně uklidili," uvedl tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.

Zásah na místě trval asi čtyřicet minut. Po dokončení likvidačních a úklidových prací byla komunikace zprůjezdněna.

-tz-

O přednášku byl zájem, nezůstalo volné místo
Aktuality

 

V páteční podvečer (17. 2.) se do Horní Lidče sjeli myslivci a lesáci z širokého okolí. Domácí myslivci ve spolupráci s obcí pro ně připravili zajímavé přednášky. Ing. Jan Jeniš, vedoucí lesní výroby Vojenských lesů a statků ČR hovořil o chovu jelení zvěře v podmínkách velké honitby.

Na podobné téma se svými zkušenostmi ve svých regionech vystoupili Ing. Jaroslav Turek st. ,lesník jelenářské oblasti Vlára a Ing. Josef Žák, revírník Hornolidečska. „Měli jsme připravených 110 míst, byly obsazeny do poslední židle. Jsem rád, že o přednášku byl takový zájem," uvedl jeden z pořadatelů Stanislav Martínek.

Přednášku navštívilo 110 myslivců a lesáků

Vydařenou akci doprovázela výstava trofejí jelení zvěře a ukázky vábení. Akcese uskutečnila za podpory Lesů ČR-lesní zprávy Luhačovic, Českomoravské myslivecké jednoty-okresního mysliveckého spolku Vsetín a obce Horní Lideč.

-tz-

Nevšová přehrála Ludkovice i Dolní Lhotu
Aktuality

 

V předchozím týdnu si vedoucí tým 1. B třídy skupiny B z Nevšové poradil na luhačovické umělce s mužstvem Ludkovic výhrou 3-0, které až do 70. minuty držely čisté konto, přestože Nevšová měla řadu šancí, které nevyužila. Během 5-ti minut však slovenský legionář Peter Stratený 2x skóroval a utkání rozhodl, kdy ještě jednu branku v závěru přidal mladičký Fuksa. Ludkovice se ukázaly jako houževnatý soupeř a ne nadarmo okupují horní příčky 1. B třídy skupiny C. Nevšová ale potvrdila svoji herní kvalitu a nakonec se dokázala i střelecky prosadit.

Ilustrační foto: Iveta Šůstková

Nevšová pokračovala o víkendu v dalším přípravném přátelském utkání proti Dolní Lhotě. Proti Dolní Lhotě Nevšové chyběli dva hráči Stratený a Foltýn a v bráně byl po celé utkání mladičký odchovanec Jan Hyžík. Zápas začal svižně, kdy v 10. minutě z trestného kopu Vašek Tomšů skóroval poprvé. Poté přišla řada pohledným brejkových průniků a Dolní Lhota se prakticky jen bránila, Vašek Tomšů přidal postupně do poločasu čtyři branky a ten skončil 5-0. Druhá půle začala vlažněji, Nevšová spíše kotnrolovala hru a Dolní Lhota se snažila korigovat, což se jí podařilo a upravila na 5-1. Následně Vašek Tomšů přidal šestou branku a utkání se dohrávalo v poklidu. Dolní Lhota ještě 2x skórovala, Nevšová 3x a zápas skončil divokou přestřelkou vítězstvím Nevšové 9-3. Tu příští týden v pátek čeká těžký oříšek kdy od 18 hod. sehraje další přátelské utkání s Luhačovicemi A.

-kos-

Na zloděje vypsal odměnu 100 000 korun
Aktuality

 

Za plotem soukromého pozemku, v okrajové části obce Vysoké Pole, si neznámý pachatel uřezal v období před vánočními svátky 3 stromky. Dva si odnesl a jeden nechal pohozený na drátech plotu, zřejmě proto aby ho elektřina z plotu neobtěžovala. Stromky byly uřezány dosti bezcitným způsobem, vysoko nad zemí.

„Stromky jsem zde vysázel před 13 lety proto, aby cestu vedoucí k mému stavení nezafoukával v zimě sníh. Celou tu dobu jsem se o ně také sám staral," uvedl majitel pozemku Jan Kašpar.

Jeden z uřezaných stromů zůstal viset na elektrickém plotě

Protože podobné jednání nechce tolerovat, rozhodl se vyplatit odměnu 100 000,- korun tomu, kdo označí a pomůže usvědčit pachatele. „Upozorňuji, že do budoucna bude moje míra tolerance v podobných případech ještě daleko nižší," dodal majitel.

Informace ke škodné události můžete sdělit na těchto kontaktech: 602 716 116 nebo email: janosa@janosa.cz

-red- 

Noční stopu Valachy vyhrál Martin Holiš
Aktuality

 

Téměř tři stovky dospělých a k tomu 140 dětí se zapojilo do Noční stopy Valachy - úvodního závodu seriálu VALACHY TOUR, který se konal v sobotu 18. února u hotelu Galik ve Velkých Karlovicích.

Vítězství vybojoval na trase 15 kilometrů s časem 0:46:11 Martin Holiš. Pouhé dvě desítky vteřin za ním zaostali druhý Viktor Novotný a třetí Jan Kváš. Mezi ženami byla nejrychlejší Tereza Tvarůžková s časem 0:50:44, která tak v celkovém pořadí obsadila úctyhodné patnácté místo.

Noční stopa Valachy je mezi jinými běžkařskými závody ojedinělá tím, že se koná za tmy. To jí dodává neobyčejnou atmosféru. Sportovci si trasu vedenou lesem i po loukách karlovického údolí Léskové osvětlují čelovkami, což bylo letos v kombinaci s drobným sněžením atraktivním zážitkem i pro přihlížející diváky.

Vítězové muži     foto Resort Valachy    více fotek

Vzhledem k intervalovému startu je počet míst ve startovní listině omezen, kapacita byla letos vyčerpána. Právě díky intervalovému startu nebylo o vítězi do poslední chvíle jasno. Vítězný Martin Holiš se závodů VALACHY TOUR účastní již čtyři roky a díky skvělým výkonům se vždy drží na čelních příčkách celkového bodování, loni byl celkově druhý. NOČNÍ STOPA byla prvním závodem, ve kterém vybojoval vítězství.

„Je to příjemný pocit. Už jen to, porazit mladší," komentoval to s úsměvem 44letý Martin Holiš. Za sebou nechal nejen řadu mladších sportovců, ale dokonce i všechny své svěřence, které jako trenér klasického lyžování přivezl do Velkých Karlovic s sebou. Jednou z jeho „žaček" je i vítězka mezi ženami Tereza Tvarůžková.

Vítězky ženy     foto Resort Valachy

„Závod byl výborný, podmínky příjemné. Cením si vítězství o to víc, že mou nejsilnější disciplínou je spíše terénní běh. Ale musím říct, že mi vyhovují všechny závody seriálu VALACHY TOUR. Je to dobrý nápad, rád sem jezdím, navíc to máme ze sousedního údolí blízko," dodal Martin Holiš.

Děti soutěžily před závodem dospělých, ještě před setměním. Nejmenší děti do 6 let závodily v běhu, starší se utkali v závodu na běžkách, s intervalovým startem stejně jako dospělí.
http://www.valachytour.cz/  

Výsledky Noční stopy Valachy

Muži:
1.Martin Holiš (Česká spořitelna - Accola) 0:46:11
2. Viktor Novotný (Horedole) 0:46:32,3
3. Jan Kváš (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 0:46:32,4

Ženy:
1.Tereza Tvarůžková (Craft Rocky Mountain Factor) 0:50:44
2. Šárka Grabmüllerová (B&H České Budějovice) 0:54:50
3. Lucka Krupová 0:55:43

-tz-

FOTO: Noční stopa VALACHY 2017 Velké Karlovice

Rybáře trápí úhyn pstruha a rybí predátoři
Aktuality

 

První společné pracovní setkání zástupců rybářských spolků působících na území Zlínského kraje s pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu svolala radní Zlínského kraje Margita Balaštíková.

„Cílem tohoto našeho prvního jednání bylo vyjasnit si možnosti spolupráce a najít průsečíky společných zájmů. Požádali jsme o vyplnění dotazníků, abychom zjistili, v jakých oblastech je ze strany rybářských spolků očekávána podpora kraje a v čem je reálné ji nabídnout. Informovali jsme také o dotačních programech, které jsou krajem aktuálně poskytovány a které mohou rybářské spolky ještě letos uplatnit. Velmi si vážím práce rybářů v oblasti výchovy mládeže, důkazem čehož je výrazný zájem dětí a mládežníků o rybářské kroužky," řekla radní Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství. „V druhé polovině letošního roku uspořádáme společné jednání všech kompetentních zástupců agrárního sektorů, tedy rybářů, zemědělců, myslivců a včelařů, kde budou poskytnuty kompletní informace o všech národních i krajských formách podpory, kterou mohou na svou činnost čerpat," uvedla radní Margita Balaštíková.

ilustrační foto Stanislav Fuks

Na území Zlínského kraje je přibližně 12 000 organizovaných rybářů, z toho je 1 400 dětí a zájem mládeže má stoupající tendenci. Je to i díky krajským dotacím na environmentální výchovu. Rybáři jako jediný spolek nemají nouzi o mládež. Vyplývá to z informací, které prezentoval Michael Javora, předseda Moravského rybářského svazu působícího ve Zlíně.

Pracovníci krajského odboru životního prostředí představili konkrétní grantové programy Zlínského kraje, které lze v letošním roce čerpat v rámci ekologické výchovy, anebo v rámci podpory jednorázových sportovních akcí - například při pořádání rybářských závodů.

Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Alan Urc prakticky poradil, jak koncipovat konkrétní projekty, aby měly šanci na získání dotace - zejména při výstavbě a údržbě rybníků, kde se nabízí využít podpory z Operačního programu Ochrana životního prostředí, v němž se počítá i s opatřeními proti suchu. Zde přichází v úvahu podpora ze strany Ministerstva zemědělství.

Mezi témata, která rybáře v současné době trápí, patří vysychání vodních toků, úhyn lososovitých ryb, zejména pstruha, a také zvýšený výskyt rybích predátorů. Rovněž je problémem zhoršující se situace v revírech, kdy se musí platit stále vyšší nájem.

Helena Mráčková

Zámecký ples hasičů Vsetín – město
Aktuality

 

Především hold založení dobrovolných hasičů na Vsetíně, ale i výborná nálada, hromady srandy, tance a smíchu, to byl ples hasičů Vsetín - město.

Dobrovolní vsetínští hasiči slaví letos 140 let svého vzniku, a proto pro své přátele a širokou veřejnost uspořádali zámecký ples. No, veřejnost zase tak široká nebyla, poněvadž mramorový sál vsetínského zámku nepojme hordy chtivé tance v neomezeném množství. Ovšem o to více byla celková atmosféra večera familiárnější asi jako větší svatba. Přítomní zajisté potvrdí, že to mělo spoustu výhod. Všichni se o tom můžou přesvědčit ve fotogalerii, jejíž odkaz naleznete pod titulní fotografií v článku.

Již u vchodu byli vzácní hosté, úplně všichni byli vzácní hosté, vítáni, jak se na Valašsku sluší, lektvary podomácku pálenými (upozornění pro finance - výraz podomácku pálený znamená ve valašských pálenicích, tak se zase zklidněte). A právě již mezi dveřmi se objevovali usměvaví lidé slibující příjemný večer.

Hasiči jsou ve svém volnu vesměs banda vtipálků. To samozřejmě platilo i ve chvíli, kdy si hráli na zámecké pány. Některý z nich aktivně přesunul jedničku 140. výročí na konec, takže se v mžiku změnily dějiny a vsetínští hasiči tvrdili, že vznikli za vlády Albrechta z Valdštejna, kterému Valaši dávali pěkně zabrat pro zradu moravských stavů.

více fotek ve fotogalerii

Oficiálně zahájil ples starosta sboru Jan Bělíček a pak již hrábli do strun a kláves muzikanti seskupení okolo frontmana Pepy Vondráčka. Dle neustále plného parketu lze tvrdit, že odvedli svou práci naprosto dokonale.

K plesu patřil rovněž fotokoutek, kde se zprvu zastavovali hosté poskrovnu. Ale jak už to s přibývajícími dávkami nálady bývá, provoz se zvyšoval a po chvíli fleše fotoaparátů blýskaly jako na červeném koberci v Houllyvúúúdu. Hasiči - pořadatelé zde nabídli ku zvýšení atraktivity fotografií různé propriety, z nichž nejužívanější byly nápisy daruji manželku za odvoz, hoří a hasím žízeň. Většina žen hlásila, že nejsou manželky, takže se jich to darování netýká. Mnozí zde s přibývajícím časem nalézali ve svých myslích netušené fantazie, které se pak odrazily v roztodivných pózách. A srandy bylo kopec.

I na parketu se tanečníci při drcení balónků na nohách nepřátelských párů, dočasně nepřátelských, vžili do bitvy s plnou vervou. Nad mramorem se co chvíli ozývaly výbuchy balónků i smíchu, jehlové podpatky se změnily z jemné něžnosti v predátory hrůznější žraloka velkého bílého láskyplně přezdívaného lidožravý. Dravec v člověku zmizel s posledním výbuchem, vítěz převzal láhev kvalitního vína a kapela nabídla všem sladké tóny ploužáků.

Dvojice se přivinuly k sobě, usmívaly se, oči jiskřily tu něhou, tu zamilovaností, bez ohledu na nějaká čísla označující rok narození. V mramorovém sále vířil díky vsetínským dobrovolným hasičům i po 140 letech koktejl úžasné atmosféry, pohody a rozjařené radosti. Díky.

text a foto: Radomír Dolanský

U Mirošova havarovalo auto se šesti ženami
Aktuality

 

Profesionální hasiči ze stanice Valašské Klobouky byli v pátek 17.02. po devatenácté hodině vysláni na místo dopravní nehody u Mirošova.

„Podle oznámení, které přijalo krajské operační středisko zlínských hasičů v 19:01 hodin, došlo na komunikaci mezi Vlachovou Lhotou a městskou částí Valašské Klobouky - Mirošov k dopravní nehodě osobního vozidla. To se mělo převrátit přes střechu," informoval mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

Havarované auto mezi Mirošovem a Vlachovou Lhotou        foto: HZS

Po příjezdu hasičů na místo zásahu velitel jednotky upřesnil, že se havarované vozidlo převrátilo na střechu mimo komunikaci. „Ve vozidle cestovalo celkem šest žen. Řidička a jedna ze spolucestujících byly v péči posádky zdravotnické záchranné služby, která je následně transportovala k dalšímu ošetření do nemocnice. Ostatní čtyři ženy lékař zkontroloval na místě," uvedl Netopil.

Hasiči zajistili havarované vozidlo proti vzniku požáru a zkontrolovali zda nedošlo k úniku provozních kapalin. Protože vytažení vozidla zajistil jeho majitel, který se dostavil na místo, jednotka ukončila svůj zásah. Za jakých okolností k havárii došlo teď šetří dopravní policisté.

-tz-

Hokej bude již podruhé na dřeň
Aktuality

 

Při zápasu VHK ROBE Vsetín s Kopřivnicí, který se uskuteční ve středu 22. 2. 2017 na vsetínském zimním stadionu na Lapači, bude možné vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Zápas začíná v 17.30 hodin, pracovníci hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice budou na místě již od 16.00 hodin. Akce HOKEJ NA DŘEŇ se koná již podruhé, při loňské premiéře vstoupilo do registru 75 lidí, mezi nimi i řada vsetínských hokejistů.

Při loňské premiéře vstoupilo do registru 75 lidí             foto: archiv Vsetínské nemocnice

Vstupem do registru můžete dát šanci na uzdravení pacientům s leukémií či dalšími poruchami krvetvorby. V současné době se hledá kostní dřeň například pro osmiměsíční Nikolku, která onemocněla akutní leukémii. Nyní má za sebou neúspěšnou léčbu chemoterapií, jedinou šancí je právě transplantace kostní dřeně. Hledání vhodného dárce však bylo zatím neúspěšné.

Co je zapotřebí pro vstup do registru dárců kostní dřeně?
• věk 18 - 35 let
• dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti
• vyplnění dotazníku
• odběr malého vzorku krve
• ochota pomoci při záchraně života a zdraví těžce nemocných pacientů

-tz-

Časté střídání teplot zhoršuje stav silnic
Aktuality

 

Větší výskyt výtluků na vozovkách než například v loňském roce zaznamenávají silničáři ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje. Už se také pustili do jejich oprav pomocí studené obalované směsi. „Tyto zimní opravy zpravidla nemají dlouhou trvanlivost, i když se výtluk vysuší a směs dohutní. Zastudena položený materiál se dostatečně nespojí s okolní vozovkou a má tendenci se po nějakém čase opět vydrolovat. Delší životnost mají až vysprávky, které se mohou realizovat horkým materiálem poté, až začnou na jaře pracovat obalovny živičných směsí," uvedl provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radek Berecka. Studené obalované směsi už se tuto zimu spotřebovalo v kraji na opravu výtluků 48 tun.

Ilustrační foto: RSZK

Vytváření výtluků na vozovkách bývá přímo úměrné počtu mrazových cyklů. Voda z deště nebo tajícího sněhu při kladných denních teplotách vzduchu zateče do drobných spár v povrchu starších vozovek, v noci při poklesu teploty pod nulu zmrzne, zvětší svůj objem a začne vozovky trhat. „Právě počasí posledních dnů se střídáním teplot pod a nad bodem mrazu tomuto procesu velmi nahrává. Odolávají mu jen nově rekonstruované nebo celoplošně obnovené vozovky, jejichž povrch ještě nebyl silničním provozem nijak narušen," vysvětlil ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Pravidelné lokální vysprávky výtluků na všech silnicích II. a III. třídy zahajují silničáři po skončení období zimní údržby. Za příznivého počasí a dostatečně vysokých teplot to může být již ve druhé polovině března. Začíná se na silnicích s větším dopravním významem a postupně se přechází i na méně využívané komunikace.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA