Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Sloupy polámal kamion jako sirky
Aktuality

 

Ve Vsetíně místní části Semetín došlo v pondělí dopoledne k zajímavé dopravní nehodě. Průjezd nákladní soupravy s naloženými kládami odnesly tři sloupy elektrického vedení. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Sloupy polámal jako sirky                       foto: PČR

„V pondělí dopoledne v devět hodin projížděl místní částí Vsetína Semetín pětačtyřicetiletý řidič s tahačem MAN a návěsem naloženým kládami. Řidič ale špatně odhadl výšku vozidel a tak při průjezdu pod elektrickým vedením vedoucím přes silnici o toto zavadil. Kabely sice vydržely, ale se sloupy to dopadlo hůře. Jeden byl zcela odlomen a skončil na druhé straně vozovky, než původně stál. Další dva zůstaly nalomené v patkách," popsal okolnosti nehody tiskový mluvčí vsetínských policistů Vladislav Malcharczik.

Sloupy polámal jako sirky                       foto: PČR

Policisté u řidiče ze Vsetínska provedli dechovou zkoušku. Ta byla negativní. Zjistili, že škoda na sloupech činí u každého deset tisíc korun a že sloupy patří dvěma právnickým osobám. Jednání řidiče vyřešili policisté na místě uložením pokuty.

-tz- 

Polovina zimy přišla silničáře na 33 milionů
Aktuality

 

Od listopadu do konce prosince 2017 stála zimní údržba krajských silnic téměř 33 milionů korun. Je to zhruba o 10 milionů korun více, než činily průměrné náklady za stejné období v předchozích pěti letech. Během prosince vyjížděly sypače do terénu ve výše položených oblastech (okres Vsetín) téměř každý den.

„Za prosinec, ale v podstatě za celou první část zimního období do konce roku 2017 evidujeme ve srovnání s předchozími roky poměrně značný počet a rozsah výkonů při zmírňování následků zimního počasí," konstatoval provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radek Berecka.

V prosinci 2017 bylo v kraji pluhováno 29 661 kilometrů krajských silnic, posypáno 47 162 kilometrů. Bylo spotřebováno 2 061 tun soli a 4 592 tun inertního posypového materiálu. Náklady ve finančním vyjádření dosáhly částky 22,6 milionu korun. Od začátku zimního období to bylo 42,953 kilometrů solení, 61 486 kilometrů posypu, spotřeba 2 593 tun soli a 5 565 tun inertu, náklady 32,811 milionu korun.

Ilustrační foto: archiv redakce

Za stejné období roku 2016 evidovalo ŘSZK na silnicích II. a III. třídy náklady 28,456 milionu korun, bylo pluhováno 20 576 kilometrů, posypáno 53 786 kilometrů a spotřeba činila 2 597 tun soli, 4 210 tun inertu. Předtím, v letech 2011 - 2015, bývaly náklady a výkony zimní údržby silnic v první části zimy do přelomu roku výrazně nižší.

Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že 31. prosince za sebou silničáři zpravidla nemají ještě celou polovinu zimy, že nákladnější bývá druhá část zimního období od 1. ledna do konce března, zejména první dva měsíce. V ročním rozpočtu ŘSZK se na celou zimní údržbu silnic v každém roce podle dlouhodobého průměru plánuje částka 85 milionů korun.

-tz-

V roce 2017 se v Kloboukách narodilo 67 dětí
Aktuality

 

V roce 2017 se ve Valašských Kloboukách narodilo 67 dětí, což je pozitivní číslo, jakého nebylo v evidenci obyvatel dosaženo za celou uplynulou dekádu. Ani osmadvacet novorozených holčiček a devětatřicet chlapců ale nezměnilo nic na tom, že počet občanů klesl pod hranici 5 tisíc na konečných 4978. Hlavní podíl má přitom převyšující počet odstěhovaných občanů nad přistěhovanými.

„Přímo ve Valašských Kloboukách žije 4378 občanů, v místní části Smolina 283 občanů, Lipina má 231 lidí a Mirošov 86. Rozložení obyvatelstva mezi pohlaví je téměř vyrovnané, jen nepatrně převažuje počet žen, kterých je 2514, nad 2464 muži," sdělila Eva Fialová, referentka odboru matriky a evidence obyvatel. „Nejpočetnější je skupina občanů v produktivním věku mezi 15 a 64 lety, kterých máme 3327. Průměrný věk našeho občana je přitom 41,19 let," doplnila zajímavost.

Vítání občánků 2017 ve Valašských Kloboukách                       foto: E. Hradilová

V loňském roce se valašskoklobouckým rodinám narodilo 67 dětí, z toho nejvíce v srpnu, kdy maminky povily osm potomků. „Zajímavá je statistika domácností s dětmi. Nejvíc rodin, celkem 51%, vychovává 2 děti. Tři potomky má 23% valašskoklobouckých rodin, jednoho pak 19% rodin. Objevují se také mnohočlenné rodiny s šesti a více dětmi, těch je 1,5%," poznamenala referentka.

Na druhé straně v evidenci obyvatel stála úmrtí, kterých bylo zapsáno 53. Nejvíce lidí zemřelo v únoru, kdy jsme se rozloučili s 10 spoluobčany. Odstěhovalo se 110 lidí a přistěhovalo se 70 nových občanů, v rámci města pak změnilo bydliště 120 lidí. Ke konci roku žilo ve Valašských Kloboukách 45 cizinců.

Celkový počet občanů všech dvaceti obcí správního obvodu ORP Valašské Klobouky dosahoval v součtu čísla 23 133. „Oproti roku 2016 bylo možné pozorovat úbytek o 81 občanů, za posledních pět let ubylo v celém správním obvodu už 550 lidí," shrnula Eva Fialová.

-tz-

Během čtyř dnů skončila třikrát na záchytce
Aktuality

 

Dvaačtyřicetiletá žena z obce poblíž Luhačovic skončila během pouhých čtyř dnů hned třikrát v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži pro svou podnapilost, díky které nebyla schopná ovládat své chování a navíc jí hrozilo umrznutí.

„Poprvé to bylo ve čtvrtek. Třiačtyřicetiletý muž ze stejné obce jako žena oznámil před půl desátou večer na linku tísňového volání policie, že před jeho domem sedí silně podnapilá žena, kterou dobře zná. Měl strach, že umrzne. Policisté přivolali lékaře, který rozhodl o převozu ženy do psychiatrické nemocnice. Dechová zkouška u ní ukázala více než tři promile alkoholu," popsala tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková.

Ilustrační foto PČR

Stejná žena, stejný čas, jen data a místa se změnila. V sobotu v deset hodin večer zavolal na linku tísňového volání policie barman, že žena leží před jedním z nočních podniků v Luhačovicích, v neděli ve stejný čas zase seděla před prodejnou potravin v jiné obci na Zlínsku. Ve všech případech nadýchala kolem tří promile alkoholu a vzhledem k venkovním teplotám jí hrozilo umrznutí. „Do psychiatrické nemocnice ji třikrát po sobě převezli po rozhodnutí lékaře policisté z pohotovostního a eskortního oddělení," dodala Kozumplíková.

-tz-

Cenu města převzali tři muži
Aktuality

 

V sobotu 20. ledna se konal jednadvacátý ročník Plesu města Valašské Klobouky, při němž proběhlo i předávání Cen města. Ty jsou udělovány významným osobnostem či spolkům za jejich přispění k rozvoji zdejší kultury, sportu, spolkového života i města jako celku. Držiteli ocenění se pro rok 2018 stali valašskokloboucký farář P. Karel Janíček, bývalý ředitel ZUŠ, dlouholetý pedagog a hudebník František Maňas a člen SDH Mirošov a trenér mládežnických týmů požárního sportu Miloš Vaculčík.

„Cena města je způsobem, jak můžeme významným osobnostem vyjádřit uznání a poděkování za přínos pro rozvoj našeho města. Je nám ctí udělit ocenění třem pánům, kteří činnost ve svém oboru neberou jako práci, ale jako poslání," pověděla starostka Eliška Olšáková a dodala, že každý z oceněných je ve svém okolí vnímán jako vzor. „Otec Karel Janíček je osobností s přirozenou autoritou nejen mezi farníky, ale i ostatními spoluobčany. Pan František Maňas je pedagogem, který k sobě táhne mladé generace hudebníků a velkou měrou utváří hudební tradici našeho města. A pan Miloš Vaculčík v Mirošově stmeluje tamní mládež, vede ji ke sportu, týmové spolupráci a zodpovědnosti," představila držitele letošních cen.

Cenu města převzali Miloš Vaculčík, František Maňas a P. Karel Janíček          foto: Brigita Olivová

P. Karel Janíček byl v roce 1984 přijat na teologickou fakultu do Litoměřic. V semináři byl dva roky prefektem pro hudbu a také výrobcem a distributorem náboženského samizdatu. Na kněze jej vysvětil 26. května 1991 papež Jan Pavel II. ve svatopetrské bazilice v Římě. Jako kaplan poté působil v Havířově a ve Svitavách, následně jako farář pět let v Hulíně. Ve Valašských Kloboukách působí od roku 2000. K jeho kněžskému poslání ve farnosti patří vedle bohoslužeb, křtů, svateb, zpovědí a dalších i činnost budovatelská. Prvním velkým úkolem byla generální oprava kostela Povýšení sv. Kříže (v letech 2001 až 2003), druhou významnou akcí byla stavba kaple sv. Václava v Poteči (v letech 2006 až 2009). Za zmínku ovšem stojí i řada oprav v kostele v Lačnově a v Tichově, oprava farní stodoly či restaurování interiéru kaple sv. Cyrila a Metoděje. Největší a nejrozsáhlejší dílo, jak z pohledu velikosti, tak z objemu financí, byla realizace Pastoračního domu a jeho zázemí (v letech 2014 až 2016).

František Maňas do Valašských Klobouk přišel v roce 1969, kdy nastoupil do Lidové školy umění jako učitel, později pracoval rok jako ředitel LŠU Slavičín. Hudbu na dechové nástroje vyučoval v letech 1979 - 1990 i v Horním Srní a také tam založil dechový soubor. V letech 1992 - 2009 byl ředitelem ZUŠ ve Valašských Kloboukách. Působil i jako pedagog na zdejším gymnáziu. Je zakladatelem celé řady hudebních uskupení, například kapel Tichá sedma (1969) a Grand (1972) nebo školního džezového souboru. Působil jako umělecký vedoucí dechové hudby Lidečanka, která v roce 1998 získala na Polka-festu 1. místo. V roce 2009 se stal držitelem ocenění pro nejlepší pedagogické pracovníky Zlínského kraje. Další hejtmanské uznání získal v roce 2012, a to ocenění pro osobnosti moravské dechovky za dlouholetou práci v hudbě. Velkým úspěchem bylo první místo z celostátní soutěže dechových souborů v Letovicích, které získal v loňském roce s dětským dechovým souborem valašskokloboucké ZUŠ. František Maňas také bezmála třicet let doprovází hudbou svatební i smuteční obřady a řídí chrámový sbor v kostele Povýšení sv. Kříže.

Miloš Vaculčík je dlouholetým aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů Mirošov, kde v roce 2008 převzal záštitu nad sportovní přípravou mládežnických týmů požárního sportu. Tréninkům jednotlivých kategorií věnuje velkou část svého volného času. Současně se stará o přípravu zázemí, ke kterému patří údržba techniky, výstroje a vybavení. Jako trenér tak vede děti nejen k hasičskému sportu, ale také je učí zodpovědnosti za svěřenou techniku. Za jeho trenérského vedení dosáhla mirošovská družstva celé řady úspěchů a ocenění na soutěžích v požárním sportu i na pohárových soutěžích. Coby aktivní člen SDH Mirošov se Miloš Vaculčík podílí rovněž na organizaci každoroční noční hasičské soutěže, při níž soutěží bezmála 50 družstev a kterou také hojně vyhledává návštěvnická veřejnost. V neposlední řadě pak nezištně pomáhá při rekonstrukci hasičské zbrojnice.

-tz-

Ve Vizovicích vznikne muzeum pečiva
Aktuality

 

Drobné figurální vizovické pečivo, které už svým názvem přímo odkazuje na místo, kde se rozvinulo a které proslavilo, se dočká svého muzea. Jedinečnou podobu lidového umění město Vizovice představí v kulturní památce - ve 220 let starém domě na ulici Říčanská. Pokud půjde vše podle plánu, hotovo by mohlo být ještě letos.

Vizovické pečivo není určeno k jídlu, má své charakteristické znaky a vyniká přesně vyhraněnou specifičností. Původně mělo 34 základních druhů. Každý z nich měl speciální význam a spojoval se s významnými okamžiky v rodinném i společenském životě. Z původního obřadního pečiva je dnes už dekorativní předmět.

„Že si vizovické pečivo zaslouží své muzeum, víme řadu let. Nicméně až teprve náhoda může za to, že se přání proměnilo v realitu," řekla místostarostka Vizovic Alena Hanáková. K této náhodě došlo v roce 2015, v den, kdy chaloupka získala první místo v soutěži Zlínského kraje Lidová stavba roku. Při této příležitosti majitelka domu, paní Jarmila Semeráková, povídala paní místostarostce mimo jiné o velkém přání jejího zesnulého syna, aby domek zůstal zachován v nezměněné podobě i do budoucna. Paní Hanáková si zase posteskla nad tím, že Vizovice stále nemají prostory pro muzeum vizovického pečiva.

Vizovické pečivo                   foto: město Vizovice

„To byl počátek jednání, která loni v červnu vyvrcholila podpisem darovací smlouvy mezi městem a paní Semerákovou. Vizovice se tak staly bohatší o kouzelnou kulturní památku, která bude sloužit k zachycení části historie města. Jsem velmi ráda a děkuji za to, že zastupitelé města souhlasili s přijetím tohoto mimořádného daru," dodala místostarostka.

Fenomén vizovického pečiva se návštěvníkům představí v kuchyni. Kromě samotných ukázek tohoto unikátního lidového umění nebude chybět ani několik panelů, které návštěvníkům přiblíží nejen vznik, historii či význam pečiva, ale i jeho šikovné pekaře a pekařky. Místnost doplní cimbál i ukázky ženského a mužského kroje.

Ve světnici, která je největší místností v domě, zůstane původní nábytek, který stylově odpovídá počátku minulého století. Jde o židli, stůl a komodu. Pro získání dalších předmětů se město hodlá obrátit i na místní obyvatele či si je zapůjčit od Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Stěny pak ozdobí panely se vzpomínkami majitelky domu a dobové fotografie ze života v domě i života dalších obyvatel Vizovic na počátku 20. století.

Náklady na vybudování muzea budou činit desítky tisíc korun.

-tz-

Ruda Holáň – Liga výjimečných
Aktuality

 

Nezařadil se do společnosti podle očekávání, ovšem po těch letech už to nemohl nikdo ani čekat. Bylo mu fuk, co si o něm kdo myslí, když ho vidí hrabat se v kontejnerech a žil tak, jak mu to možná i vyhovovalo. Ruda.

Ruda mě pozval kdysi k sobě do domu. Na mramorovém hi-fi stolku stál lampový zesilovač. Po devíti letech vytrvalého shromažďování vypitých láhví od piva si z utržených peněz pořídil tenhle vintage klenot a cenil si jej nejvýše ze všech předmětů, které ve svém luxusním sídle, navrženém posmrtně architektem Kaplickým, za svůj život shromáždil. Byl znalcem života a uměl jej žít naplno, na přepychu a luxusu Ruda nikdy nešetřil. V garáži parkovalo černé Porsche a tmavě modrý Bentley Arnage, interiér domu mu navrhla a zařídila sama Blanka Matragi. Pravidelně odebíral ve stánku PNS u pošty v Klobůčkách magazíny pro muže, co vědí, co chtějí - TopKchár, Zbraně a bicepsy, Men´s Health a po dvou číslech od každého vydání Top Class - jeden výtisk do pracovny a druhý s sebou nosil stále v kapse hedvábného županu (s výšivkou Marriot Petrograd), a to hlavně proto, kdyby mu jeho těžce zkoušené sebevědomí pokleslo rychleji než promile v krvi. Poslední dobou mu potíže v byznysu začaly přerůstat přes hlavu a přestávalo zabírat i čím dál větší množství kvalitního čtení a alkoholu, pokud je nesmíchal s dávkou kokainu nebo marihuanou, máčenou před kouřením v aloe vera jogurtovém drinku, politém trochou cherry a zdobeném snítkou šafránu, jemně sypaným strouhaným lanýžem, pokud to ti debílci z Fedexu byly schopní doručit do dvou hodin od vyšťourání ze země. Jinak by to Ruda nevzal do huby. Nikdy v péči o své potřeby neslevil...mohl být výjimečný takhle, ale byl výjimečný jinak...

Po svých toulkách světem jsem se naučil dělit homeless, somráky a žebravé do třech základních skupin. Jinak osobně těmhle lidem zpravidla nic nedávám, i když občas vzbuzují lítost. Tvrdím, že vždy existuje jiná cesta než potupné prošení o pár kaček.

První skupinou jsou „parkováci". Zaujmou „své" místo a čekají, co jim kdo hodí. Případně alespoň imitují nějakou činnost, aby si peníze jakoby zasloužili.

Druhou skupinou jsou „jezdiči". Mají určitý rajón, kde obchází lidi a somrují peníze, kdy požadovaná částka se zpravidla odvíjí od aktuální výše jejich sebevědomí.

Třetí skupinou jsou pak „pohádkáři". Přitočí se k vám někde na vlakovém nebo autobusovém nádraží a začnou dojemným příběhem o tom, jak se nutně potřebují někam dostat, že je před chvílí někdo okradl a podle drzosti většinou chtějí nejvíc. Nemám opravdu rád, když ze mě někdo dělá vola. Zrovna tihle většinou vypadají jak squateři nebo anarchisti. Jsou navlečení do nějaké špíny, ověšení cingrlátky a na nemyté hlavě mají buď dredy nebo častěji nějaký šátek či co. Zdraví mladí lidé, kterým se evidentně nechce makat, neboť jsou přesvědčení, že kdyby pracovali, podporovali by globalizaci, a tím přispěli k útlaku černochů v Africe.

Spousta Klobučanů a celkově lidí má utkvělou představu, že musí pro to, aby měli peníze chtě nechtě pracovat. Občas prosáknou na povrch nějaké informace o jistém množství případů, kdy tento úmorný a zastaralý mezičlánek mezi vlastní spotřebou peněz a nabytím peněz lze vynechat. Problém tkví často v tom, že většina si myslí, že toto štěstí potká pouze tři skupiny obyvatel. Výherce v loterii, zloděje nebo ty, kteří kdysi pracovali do úmoru a s velkou efektivitou a díky tomu teď jedou na sladké vlně pravidla „money makes money".

Ti, kteří věří, že čtvrtá cesta k pečeným holubům s režimem autopilota již není, ještě neznali Rudu. Ruda byl výjimka. Patřil do druhé skupiny, somroval výjimečně a spíš se snažil peníze si nějak zasloužit. Ztracený v tomto světě, přesto ho znalo devadesát procent obyvatel města i přilehlých vesnic. Dokázal pěšky dojít z Klobouk až na Vsetín a ještě ten den zpět. Obecní bydlení sdílené s bratrem u Černého hřiště, nějaké to životní minimum, ze kterého si město obratem strhlo poplatky za plyn a elektřinu, občasná práce, přivýdělek a somrování na pivko nebo raději půllitr něčeho „tvrdého". Můj obdiv k jeho organismu byl bezmezný....

Při pohledu na tu spoustu lidí, které znám z našeho města i okolí, a ze kterých se díky pravidelnému přísunu financí z cizí kapsy staly bezcílné, nerozhodné bytosti zcela závislé na státu, či druhých lidech, je mi opravdu smutno. Zoufale ohební jedinci bez vůle k jakékoliv změně. Lidí, kteří se rozhodli vědomě rezignovat na zodpovědnost za vlastní životy, je opravdu jenom v našem městečku hodně. Systém je přímo podporuje a jsou za to vlastně odměňováni.

Čest budiž všem výjimkám. Znám dělníky, kteří jsou schopni i v padesáti, šedesáti letech věku dojíždět do Ostravy nebo Prahy na stavby, a nedělá jim potíže přespávat přes týden někde v maringotkách nebo ubytovnách, ale je jich zoufalá menšina. Vážím si jich, neboť jsou to lidé s vlastní páteří. Jsou raději pány vlastního osudu, než aby viseli na cizí ruce, i když se jim to třeba finančně úplně nevyplatí. Ale takových lidí byl v naší zemi vždycky nedostatek.

Vám poděkování pane faráři...
Ruda skončil pod koly automobilu, rychle a hned, na státní útraty bude pak pochován ve společném hrobě na klobouckém hřbitově. Tak známý a přesto sám. Kdyby nebylo klobouckého faráře, ani parte a rozloučení by neměl. Byl jsem tam. Na rozdíl od pohřbů „vážených" spoluobčanů, na které se chodí často z pokrytectví či povinnosti s věnci, květinami a okázalou muzikou, tady se sešli v prořídlých řadách pouze ti, co přijít opravdu chtěli. Ti, kteří se rozhodli prokázat úctu opilci a zanedbanému člověku, od něhož se jiní za jeho života spíše odvraceli. Na některých bylo vidět, že do kostela přišli po dlouhých letech a možná i poprvé. Krčili se u vstupu na schodech, možná ze strachu, aby svou přítomností na místě Svatém nezavdali příčinu k znesvěcení chrámu. Oč méně bylo přítomných, o to více zněl vpravdě andělský kůr a zvuk varhan, který pronikal až do morku kostí. O to více volnosti měla Rudova duše, za kterou pan farář tak krásně prosil. Mystické a nádherné.

Na světské a pomíjivé je peněz i dotací dost. Nebylo by tedy možná od věci, aby se konšelé či radní Klobůčků usnesli zajistit slušné rozloučení i s těmi, kteří dotvářejí za svého života jistý nezaměnitelný kolorit našeho společenství a končí svoji životní pouť bez prostředků na vlastní a důstojný pohřeb. O těchto lidech „figurkách" valašskoklobucka uměl nádherně psát pan učitel Mikeska. Škoda, že už tu není. Určitě by Rudu do nějaké své další knížky zařadil, ale možná bude inspirací panu Egerovi.

Nechci se dočkat dne, kdy po vzoru Belgie či USA budeme v důsledku úspor a bez obřadu rozpouštět takové chudé mrtvé pod tlakem v kyselině (prý je to levné, rychlé a hlavně ekologické) a následně vyčištěný roztok pouštět do kanalizace, přesně v duchu hesla „za života v hajzlu, po smrti v kanále".
Bůh ochraňuj tuto „Ligu výjimečných", neboť nikdo jiný, až na výjimky o to evidentně nemá zájem.

Darek Slavík

Při nehodě se zranili dva řidiči
Aktuality

 

Dopravní policisté se nadále zabývají střetu tří vozidel u obce Lidečko. K nehodě došlo ve středu krátce po osmé večer na silnici I/57 a dva muži při ní byli lehce zraněni.

Nehoda tří vozidel u obce Lidečko                   foto: PČR

Ve středu 17. ledna deset minut po osmé večer došlo u obce Lidečko na silnici I/57 ke střetu dvou osobních a jednoho nákladního vozidla. „Čtyřiadvacetiletý muž ze Vsetínska jel s vozidlem Fiat Doblo od obce Lidečko k obci Lužná. V táhlé levotočivé zatáčce ale přejel do protisměru. Z opačného směru jel s vozidlem Škoda Octavia čtyřiadvacetiletý muž z Valašskokloboucka. I přes snahu řidiče vozidla Škoda se střetu vyhnout, vozidla do sebe narazila. Fiat ještě bočně narazil do zadního levého rohu návěsu nákladní soupravy jedoucí před ním a nakonec skončil vlevo mimo silnici," popsal nehodu tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik.

Nehoda tří vozidel u obce Lidečko                   foto: PČR

Při dopravní nehodě byli oba řidiči osobních vozidel zraněni lehce. Byli převezeni na ošetření do nemocnice. Šestatřicetiletý řidič vozidla DAF z nákladní soupravy zraněn nebyl. Policisté u všech třech řidičů provedli dechové zkoušky ke zjištění ovlivnění alkoholem. U všech byly zkoušky negativní.

Nehoda tří vozidel u obce Lidečko                   foto: PČR

„Škody souhrnně dosáhly výše šest set osmdesát tisíc korun. Na Fiatu to bylo dvě stě padesát tisíc, na Škodě čtyři sta tisíc a na návěsu dvacet tisíc korun. Zbylých deset tisíc korun činí škoda způsobená poškozením svodidel," doplnil Malcharczik.

Nehoda tří vozidel u obce Lidečko                   foto: PČR

Dopravní policisté nadále zjišťují okolnosti této dopravní nehody. Velmi by jim pomohly informace o situaci před samotnou dopravní nehodou a to zejména o jízdě vozidla Fiat Doblo. Žádají proto občany o svědectví nebo poskytnutí například kamerových záznamů o jízdě výše zmíněného vozidla v obcích Lidečko a Horní Lideč. Informace mohou poskytnout na jakékoli policejní služebně nebo na lince 158.

-tz-

Dětský lyžařský vlek zahajuje provoz
Aktuality

 

Čerstvá sněhová pokrývka dovolí poprvé v této sezóně zprovoznit dětský lyžařský vlek na louce u polikliniky. Jeho zkušební provoz započal už ve čtvrtek 18. ledna.

Dětský vlek                  foto: Klub lyžařů Val. Klobouky

Malí lyžaři budou moci trénovat své sportovní dovednosti ve všedních dnech vždy od 14 do 17 hodin, o víkendu pak v rozšířené provozní době od 9 do 12 hodin a poté od 13 do 17 hodin. Vstup je volný.

-tz- 

Kraj přispěl na projekt obnovy Ploštiny
Aktuality

 

Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí investičního příspěvku pro dvě své příspěvkové organizace. V prvním případě se jedná o příspěvek ve výši 217 tisíc korun pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na vybudování expozice dokumentující tragické události na Ploštině. Druhým finančním příspěvkem, který krajská rada schválila, je finanční injekce ve výši 9 519 000 korun pro Muzeum regionu Valašsko na odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Kostel pochází z 16. století a slouží jako jedna z expozic Muzea regionu Valašsko. Na jeho opravu přispěje také Ministerstvo kultury. Informoval o tom radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport Miroslav Kašný.

Národní kulturní památník Ploština           foto: muzeum-zlin.cz

„Pokud jde o Ploštinu, poskytujeme nyní Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně 217 tisíc korun na práce související s přípravou tohoto rozsáhlého projektu v celkové hodnotě 121 milionů korun, s nímž se muzeum coby krajská příspěvková organizace uchází o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu," sdělil radní Miroslav Kašný.

Návrh projektu řeší demolici stávajícího amfiteátru a na jeho místě postavení nového objektu návštěvnického centra. Dále se počítá s rekonstrukcí a modernizací stávající expozice v domě č. 23, samotnou rekonstrukcí památníku, který je národní kulturní památkou, a také s komplexím řešením exteriérů a další dílčích prvků v areálu Ploštiny, které přímo souvisejí s expozicí. V plánu je například v\budování záchytného parkoviště pro osobní automobily s kapacitou i pro autobusy, dimenzované pro vrcholy sezóny (výročí, mše, kulturní akce aj.). Dojde také k obnově zeleně a úpravě terénu s cílem akcentovat silný genius loci tohoto unikátního místa. Plánovány jsou i nové chodníky, které spojí jednotlivé prvky Ploštiny. Tím přirozeně povedou návštěvníky a umožní jim zažít atmosféru místa a porozumět dějinám, které se zde odehrály. Všechny stavební zásahy mají za cíl zvýšit ochranu vystavených exponátů a vybudovat nezbytné návštěvnické zázemí odpovídající dnešním standardům. 

-tz- 

Úterní klimatické podmínky potrápily řidiče
Aktuality

 

Úterní klimatické podmínky na Zlínsku potrápily nejen řidiče, ale také dopravní policisty, kteří se od půl desáté dopoledne až do nočních hodin nezastavili. Celkem vyjeli v úterý na Zlínsku ke dvaadvaceti dopravním nehodám.

V souvislosti s nepříznivým počasím a namrzajícím sněhem zaznamenali nárůst počtu výjezdů k dopravním nehodám i hasiči. V časovém rozmezí 13:00 - 19:00 hodin zasahovali hasiči v celém kraji u osmi dopravních nehod, u kterých došlo také ke zranění.

Při havárii osobního auta u Halenkova utrpěl řidič lehké zranění. Pro jeho spolujezdce letěl vrtulník 
foto: PČR

„Většinou se jednalo o havárie vozidel, při nichž řidiči narazili z důvodu nepřizpůsobení své jízdy klimatickým a povětrnostním podmínkám do různých překážek. V některých případech kamiony zablokovaly silnice, časté byly také srážky dvou a více vozidel na kluzkých a namrzlých vozovkách," popsala tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková.

Dopravní nehody se nevyhnuly žádnému místu na Zlínsku. Policisté je šetřili v Luhačovicích, Napajedlech, Otrokovicích, Zlíně, Valašských Kloboukách, Fryštáku, na Petrůvce, v Tečovicích a v dalších obcích.

Závažnější nehoda v Kurovicích na Kroměřížsku                   foto: HZS

Závažnější nehodu řešila jednotka hasičů v Kurovicích na Kroměřížsku, kde došlo ke střetu osobního automobilu s autobusem. „V době nehody cestovalo v autobuse asi 15 osob. Při střetu došlo ke zranění řidiče osobního vozidla a jedné ženy z autobusu," upřesnil tiskový mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Při nehodě u obce Střítež nad Bečvou vznikla jen hmotná škoda. Traktorista ale nadýchal 0,71 promile 
                 foto: PČR

Zajímavou dopravní nehodu šetřili v úterý odpoledne dopravní policisté u obce Střítež nad Bečvou. Šedesátiletý traktorista jel po druhé hodině odpoledne s traktorem John Deere s přívěsem od silnice I/35 k obci Střítež nad Bečvou. Na zasněžené vozovce ale dostal traktor smyk. Přejel do protisměru ve chvíli, kdy z opačného směru jel třiašedesátiletý řidič s dodávkou Nissan. Došlo ke střetu. Dodávka skončila na boku, traktor s vlekem zablokoval silnici.  „Řidič dodávky nebyl ovlivněn alkoholem. Traktorista ale dechovou zkoušku měl pozitivní. Nadýchal 0,71 promile. Policisté traktoristovi zadrželi řidičák," uvedl tiskový mluvčí vsetínských policistů Vladislav Malcharczik.

-tz-

Staré mobily pomohly dětským domovům
Aktuality

 

Dárkové šeky s finančním výtěžkem akce nazvané „Dobrý skutek za starý mobil?", kterou společně zorganizovaly společnost ASEKOL a Zlínský kraj, byly v pondělí 15. ledna na krajském úřadě slavnostně předány zástupcům třech dětských domovů a jedné obecně prospěšné společnosti ze Zlínského kraje.

Smyslem této akce bylo připomenout občanům, že i drobné elektrozařízení, jako je mobilní telefon, si zaslouží recyklaci, a motivovat je tak k tomu, aby odevzdali k recyklaci svůj nevyužívaný starý mobil a zároveň tím přispěli na dobrou věc. Projekt byl organizován v rámci kampaně na podporu třídění elektroodpadu.

Sběrová akce se v předvánočním čase uskutečnila ve městech Zlín, Vizovice, Valašské Klobouky a také na území mikroregionu Rožnovsko. Za každý vybraný starý mobilní telefon organizátoři následně poskytli částku 22 korun pro dobročinné účely, konkrétně pro tři dětské domovy ve výše zmíněných městech a také pro Auxilium o.p.s., která pomáhá rodinám pečujícím o děti i dospělé osoby s nejtěžším stupněm zdravotního postižení. Celkem se ve Zlínském kraji podařilo vysbírat 1 403 telefonů.

„Považuji tuto aktivitu za velmi přínosnou a chtěla bych poděkovat všem, kdo se zapojili do její organizace i těm, kteří odevzdáním svého starého mobilu učinili dobrý skutek," řekla na dnešním předávání Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Dětský domov Valašské Klobouky obdržel šek na 5000 Kč           foto: Jiří Balát

Počet vysbíraných telefonů a následný výtěžek: (výsledná částka byla zaokrouhlena na celé tisíce)

Mikroregion Rožnovsko - 702 ks telefonů - 16.000,- Kč pro Auxilium o.p.s.
Město Valašské Klobouky - 222 ks telefonů - 5.000,- Kč pro Dětský domov Valašské Klobouky
Město Vizovice - 120 ks telefonů - 3.000,- Kč pro Dětský domov Vizovice
Statutární město Zlín - 359 ks telefonů - 8.000,- Kč pro Dětský domov Zlín Lazy

Pokud je vysloužilý mobilní telefon vyhozen do obyčejné popelnice, skončí bez využití buď ve spalovně, nebo na skládce. Uvolněné toxické látky jako rtuť, bromované zpomalovače hoření, beryllium, nikl a další se dostávají do spodních vod nebo ovzduší, dále do potravního řetězce a způsobují škody na našem zdraví. I malé přístroje by proto měly být likvidovány ekologicky. K jejich sběru slouží speciální červené kontejnery ve městech, malé kontejnery na obecních a městských úřadech nebo je občané mohou odevzdat také na sběrném dvoře.

V českých domácnostech a firmách leží cca 10 milionů starých, nepoužívaných mobilních telefonů. Přitom jen recyklací 5 milionů z nich, zejména starších typů, by bylo možno kvalitní recyklací získat až 120 kg zlata, 1 250 kg stříbra, 45 000 kg mědi a 19 000 kg kobaltu.

S uspořádáním této akce se počítá také v letošním roce.

-tz-

Čtyřiadvacetiletá žena zemřela pod koly vlaku
Aktuality

 

V neděli 14. ledna krátce po jedenácté večer došlo v obci Střelná ke střetu osobního vlaku jedoucího na trati Horní Lideč - Střelná ke Střelné s osobou. Čtyřiadvacetiletá žena z Hornolidečska utrpěla zranění neslučitelná se životem," uvedl tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik. Událost se stala v prostoru mimo stanici, který je nepřístupný veřejnosti.

Jak přesně došlo k tragické události, při které vyhasl život mladé ženy, zatím není jasné. Do Střelné se přistěhovala s rodinou asi před rokem. Kriminalisté nezjistili cizí zavinění. Další okolnosti zjišťují a napoví jim i nařízená pitva," dodal Malcharczik. 

Železniční stanice ve Střelné          foto: archiv redakce

Nehoda se stala u vlaku č. 3213 z Hranic na Moravě do Střelné, kde je jeho cílová zastávka. Provoz byl zcela přerušen do 1:30 hod., následně byl obnoven v jedné koleji a ve 2:30 hod. byl obnoven v plném rozsahu," uvedl pro server regionvalassko.cz tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Policisty provedená dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní.

-red-

Klobouky přispějí spolkům půl milionu korun
Aktuality

 

Na podporu spolkového života v letošním roce připravilo město Valašské Klobouky částku 540 tisíc korun. Finance rozdělí čtyřiadvaceti spolkům, které se přihlásily do programu Spolupráce a zažádaly o dotaci jednak na své projekty, jednak na celoroční činnost.

„Aktivity, které si na letošní rok valašskokloboucké spolky naplánovaly, jsou více než pestré. A díky nim je zajímavý a bohatý i život našeho města, v němž si občané a také přespolní návštěvníci mají z čeho vybírat, ať už se zajímají o kulturu, umění, folklór, historii, přírodu nebo sportovní vyžití," popsala starostka Eliška Olšáková. „Program Spolupráce je přitom základním nástrojem, jehož prostřednictvím město Valašské Klobouky jednotlivým spolkům na jejich projekty přispívá," dodala.

K podpořeným projektům patří například karneval pro děti, Valašskokloboucký majáles, výstava výtvarných děl při Valašském kumštování nebo sportovně-kulturní odpoledne Valachy CUP. Hudebně založenou veřejnost pozve k návštěvě Zahradní slavnost, koncert Housle a housloví jubilanti nebo také soutěž Klobucké husličky. Pestré folklórní dění pak nachystá Národopisný spolek Klobučan, jehož projekt S folklorem po celý rok získal ze všech předložených žádostí největší podporu.

Klobucká kola                     foto: archiv pořadatelů

Mezi sportovní události se zařadí mimo jiné Memoriál Jana Pšenčíka v tenisové čtyřhře, Štěpánský šachový turnaj nebo střelecký Memoriál plk. Josefa Balejky. Stanout budete moci rovněž na startu Běhu naděje, závodu Klobucká kola nebo běžeckého podniku Klobucký hrb. Pokud bude přát počasí, uskuteční se i hokejový turnaj Klobucký rybník nebo dětské lyžařské závody.

Proběhne také 38. ročník Tradičního kosení a školy ochrany přírody Valašskoklobucka, Konference inovativního vzdělávání nebo Mezinárodní setkání seniorů. Pestrost akcí podpoří i chovatelská výstava drobného zvířectva.

Vedle programu Spolupráce město podpoří příspěvkem také konání velkých akcí. Po 70 tisících obdrží Valašské kumštování a Valašský mikulášský jarmek a na pořádání Setkání muzikantů v Bílých Karpatech je připraveno 200 tisíc korun.

Další přímá podpora z rozpočtu zamíří místním sportovním oddílům a spolkům. TJ Spartaku poputuje na činnost 370 tisíc korun, TJ Sokol 100 tisíc, FK Smolina 40 tisíc, FC Start Mirošov 30 tisíc a na příspěvek místním oddílům na pronájem sportovní haly gymnázia je určeno 15 tisíc korun.

-tz-  

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA