Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Sběrný dvůr v Kloboukách zahájil letní provoz
Aktuality

 

Začátkem dubna zahájil valašskokloboucký sběrný dvůr letní provoz, a tak bude pro občany čtyři dny v týdnu otevřen odpoledne déle, až do 17 hodin. Lidé sem mohou přivážet vytříděné sklo, papír, plasty, nápojové kartony, vysloužilé elektrospotřebiče, staré zářivky a baterie, nebezpečný odpad, chemikálie, použité oleje a podobně. Nepotřebné věci, které jsou ale stále ještě použitelné, pak mohou lidé darovat jiným. V areálu je pro odložení těchto předmětů vyhrazen krytý prostor.

Sběrný dvůr Valašské Klobouky

Letní provozní doba sběrného dvora (platí do 31. 10.):

pondělí 8:00 - 11:30 hod. 12:30 - 17:00 hod.
úterý 8:00 - 11:30 hod. zavřeno
středa zavřeno 12:30 - 17:00 hod.
čtvrtek zavřeno zavřeno
pátek 8:00 - 11:30 hod. 12:30 - 17:00 hod.
sobota 8:00 - 11:30 hod. 12:30 - 17:00 hod.

-tz-

Vypalování trávy vs. pálení přírodního odpadu
Aktuality

 

Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.

Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku. Jen v roce 2017 při této činnosti zemřeli dva lidé a 22 osob se zranilo. Výše škod způsobených těmito požáry se vyšplhala k částce téměř 8 milionů korun. A ačkoliv na některých místech České republiky zatím leží sněhová pokrývka, tak hasiči evidují první výjezdy k úmyslně založeným požárům travních porostů již nyní.

Zákony plošné vypalování porostů zakazují

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Ilustrační foto HZS

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:
• Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje (krajské operační a informační středisko HZS ZLK na telefonu 950 670 222).
• Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

Ilustrační foto: archiv redakce

Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení biologického materiálu:
• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
• při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
• místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
• spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

-tz-

Nestačila dobrzdit a narazila do kolony
Aktuality

 

Ve středu 4. dubna chvíli před čtvrtou odpoledne došlo ve Vsetíně ke srážce čtyř osobních vozidel. Při střetu dvě řidičky utrpěly zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice.

Ve Vsetíně na ulici Lázky došlo ke střetu čtyř osobních vozidel                  foto: PČR

Ve Vsetíně na ulici Lázky došlo ke střetu čtyř osobních vozidel. „Sedmapadesátiletá žena ze Vsetínska vyjížděla směrem od centra Vsetína k místní části Bobrky. Nestačila ale reagovat na stojící kolonu v jejím směru, nedobrzdila své auto Seat a narazila zezadu do vozidla Peugeot. To bylo odhozeno na další vozidlo a to Škoda Octavia. Škodovka stihla ještě narazit do další Octavie," popsal tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik.

Při střetu dvě řidičky utrpěly zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice                 foto: PČR

Při nehodě utrpěla řidička Seatu a také sedmadvacetiletá řidička Peugeotu lehké zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl. „Policisté u všech zúčastněných řidičů provedli dechové zkoušky. Zkoušky byly negativní. Škody na vozidlech byly v řádu desítek tisíc korun. U Seatu to bylo padesát tisíc, u Peugeotu čtyřicet. První Octavia třiačtyřicetiletého řidiče byla poškozena za čtyřicet tisíc korun a desetitisícová škoda vznikla na druhé Octavii šedesátiletému muži," dodal Malcharczik.

Dopravní policisté nadále zjišťují okolnosti této dopravní nehody.

-tz- 

Soutěž o nejlepší propagační video
Aktuality

 

Během tříminutového videa představit Valašské Klobouky jako turisticky atraktivní oblast a vzbudit v divácích zájem o návštěvu - to je ve zkratce zadání kreativní soutěže, kterou město vyhlašuje pro všechny amatérské filmaře. Zúčastnit se mohou žáci, studenti i veřejnost, a to buď jako jednotlivci, nebo i celé tvůrčí týmy. Autorům nejlepších videí bude náležet finanční odměna.

„Městu Valašské Klobouky dnes takový propagační prostředek chybí, a proto jsme se rozhodli jeho zpracování zadat formou soutěže pro školy i veřejnost. Videospot chceme používat při prezentaci města na veletrzích, konferencích nebo mezinárodních setkáních. Podobně jej budeme promítat při různých příležitostech v oblasti cestovního ruchu," přiblížil záměr místostarosta Martin Janík. „Videa ohodnotí porota a vítězný spot obdrží odměnu 5 tisíc korun. Autoři dalších pěti úspěšných snímků pak dostanou odměnu 1 tisíc korun," dodal.

Videospot by měl mít délku mezi 1 a 3 minutami a měl by Valašské Klobouky představit všestranně. „Umělecké pojetí tvůrcům nijak neurčujeme. Výběr míst, atmosféry a zajímavostí necháváme na jejich originálním ztvárnění," sdělil Martin Janík. Své práce mohou soutěžící zasílat na e-mail podatelna@mu-vk.cz do 31. května.

-tz-

V Janové proběhl turnaj v šipkách
Aktuality


Během velikonočních svátků se baví každý jinak. Parta v Janové to tentokrát vyzkoušela s šipkami v ruce.

Do soutěže se přihlásilo celkem 22 soutěžících. Všechny soutěžící, ale i diváky, přivítala hlavní organizátorka Michaela Janáčová, tak nadšená ze své práce, že i velikonoční soutěž uspořádala na pracovišti. Samozřejmě to nebylo mezi soustruhy, ale v kavárně ZZJM v Janové. Proto byl vítačem - pobočníkem i majitel kavárny, kde turnaj proběhl, Jarda Machalec. Oba vítající byli zároveň soutěžícími.

V Janové proběhl turnaj v šipkách                   foto: Radomír Dolanský                    fotogalerie

Poděkování tentokrát nepatřilo jen sponzorům a podporovatelům akce, ale i rodinným příslušníkům, kteří napekli velmi chutné slané a sladké pečivo. Na několik fotek z akce se můžete podívat v odkaze, který naleznete pod fotografií v článku.

Poněvadž šlo především o to, aby si všichni dostatečně zahráli, domluvili se na hře 501. A zápasy o hodnotné ceny mohly začít. Hrálo se na třech stanovištích, takže soutěž docela odsýpala a přibližně za šest hodin bylo hotovo.

I když se soutěže zúčastnili také přespolní, všechna místa na bedně obsadili janovští borci. Zlato vybojoval Vlastimil Horák, stříbro Petr Pisklák a bronz Petr Olšák.

Radomír Dolanský

25 let gymnázia ve Slavičíně
Aktuality

 

Gymnázium bylo založeno v roce 1992, kdy 1. září začala na škole studovat první třída 4 letého studijního oboru. Dne 3.9. 1992 od 6.00 hodin byla v areálu současné střední odborné školy odučena první hodina a to chemie Mgr. Josefem Maryášem, současným ředitelem školy. Gymnázium tvořilo jediný subjekt spolu s Rodinnou školou. U zrodu školy stáli a o její založení se zasloužili tehdejší starostka města Alena Hubíková, vedení školy Ing. Jiří Hradil a Mgr. Jaroslav Vrba. V roce 1994 byl na škole zaveden 8 letý studijní cyklus a současně se sídlo školy přesunulo do Slavičína. Nejdříve do tzv. "dřevěného pavilonu" a od roku 1995 do současné budovy.

Po odchodu ředitele Mgr. Ondřeje Kašpara na Gymnázium do Valašských Klobouk na podzim 2002 zaujímá místo ředitele jeho zástupce Mgr. Josef Maryáš. Od 1.9.2005 začíná gymnázium s novým názvem: Gymnázium Jana Pivečky Slavičín. V roce 2008 - 2011 se realizuje zásadní rekonstrukce sociálních zařízení, stavba sedlové střechy, zateplení obvodového pláště a výměna oken za více jak 25 mil Kč. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, takový název nese od 1.1. 2012 nový sloučený subjekt. Tato optimalizace byla nevyhnutelným ekonomickým a demografickým důsledkem vývojem nejenom ve slavičínských školách. V roce 2014 dochází ke komplexní rekonstrukci budov SOŠ za téměř 60 mil Kč a současně ředitel školy začal pracovat na komplexním projektu rekonstrukce budovy gymnázia za 35 mil Kč, která právě v tomto období probíhá výstavbou v půdních prostorách. Vzniká aula, studijní centrum, učebny robotizace, technické experimentárium a další jazyková učebna.

„Budování otevřené školy všeobecného a odborného vzdělávání k seberealizaci žáků a učitelů, zabezpečení uplatnitelnosti na trhu práce absolventů, nabídka možnosti celoživotního vzdělávání a formování školy jako podnikatelského prostředí pro zaměstnance, veřejnost i firemní partnery - to musí být cesta nejenom vedení školy, ale všech, kteří mohou jakkoliv školu ovlivňovat. Díky všem zaměstnancům může škola navazovat na kvalitu v pedagogicko výchovném procesu a musí být nadále schopna oslovovat uchazeče atraktivností oborové nabídky a moderním programem výuky. Budování školy je podmíněno širokou spoluprací s rodiči, podnikatelskými subjekty, základními školami, městem Slavičín, zřizovatelem Zlínským krajem a veřejností. Následující léta si vyžádají tuto vzájemnou spolupráci ještě prohloubit, neboť jenom tak se může škola dále rozvíjet a být schopna zaujmout, oslovit a vytvářet dobré jméno v povědomí celého regionu jižního Valašska. Je ctí všech zaměstnanců, že mohou na této škole pracovat a že škola může nést jméno Jana Pivečky, který po dobu působení ve Slavičíně byl vždy velkým příznivcem a pomocníkem slavičínských škol," uvedl ředitel školy Mgr. Josef Maryáš.

-tz-

Vyjádření Hejtmana Čunka k rušení nemocnic
Aktuality

 

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje se vyjádřil k rušení nemocnic, které se objevilo v médiích:

Strašení občanů je nyní nová strategie k získávání voličů. Nejdříve občany „vyhrůzí" neexistujícím problémem - rušením nemocnic - což ví, že se nestane, a pak jim tvrdí, že problém vyřešili. V tuto chvíli mám na mysli různé výzvy a petice politiků, kdy někteří z nevědomosti, jiní vědomě s blížícími se komunálními volbami svá tvrzení opírají o návrh koncepce, o kterém ví, že je nehotový, nic takového neobsahuje a jsou v něm pojmenovány problémy, které se mají řešit.

Jak jsem již několikrát sdělil, koncepce se všemi ekonomickými náležitostmi a konkrétními návrhy v jednotlivých nemocnicích bude předložena zastupitelům 16. dubna a občané Zlínského kraje se s ní budou moci také seznámit, protože jednání bude přenášeno on-line.

Vše co se v různých peticích píše je tím pádem nepřesné a hlavně zcela zbytečné, protože závěry lze dělat až na základě materiálů, které jsou hotové. Z tohoto důvodu pochopte mou zdrženlivost v odpovědích, protože diskutovat má smysl až úplnou koncepci nemocnic.

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje

Důvodem k novému systému řízení nemocnic je předně to, že za minulá období nemocnice nasbíraly miliardový dluh. I když kraj zaplatil 500 milionů korun a situace se začala lepšit, je stav v nemocnicích pořád vážný. Musíme proto přistoupit k systémovým změnám řízení nemocnic, abychom našim občanům mohli zajistit špičkové zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že změny, které uskutečníme, povedou k větší odbornosti a také schopnosti pořizovat nejlepší přístrojové vybavení a léky.

Vím, že občané si už zvykli na to, že média, která o rušení nemocnic píší, sledují svůj zisk a ne pravdivost zpráv, a že téměř vždy je situace jiná, než se o ní píše. A tak to je i v tomto případě, a všichni se o tom 16. dubna přesvědčí.

Samozřejmě chápu, že máme mnoho odpůrců. Ti co z nemocnic vytahovali miliony do svých kapes změnu nechtějí. Bohužel i mnozí politici, protože úspěch jiných berou jako svoji prohru.

Změny však děláme právě proto, abychom tomuto zabránili a peníze zůstaly v našem zdravotnictví. Důkazem toho je, že po změně řízení nemocnic v minulém roce jsme získali navíc cca 100 milionů korun, kterými snížíme zadlužení nemocnic.

Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje  

-tz-

Ve Vrběticích postaví novou trhací jámu
Aktuality

 

V úterý 3. dubna se do muničních skladů vrátili po zimní pauze pyrotechnici, hasiči, policisté i zdravotníci v plné početní síle a začali opět pracovat. Svoji činnost po zimní pauze, která trvala kvůli nepříznivému počasí 46 dnů, zahájila jak skupina určená pro činnost v epicentru k ohledání místa činu, tak kolegové, kteří se věnují plošnému pyrotechnickému průzkumu a sběru.

„Včera dorazili čtyři armádní pyrotechnici a čtyři ženisté Armády ČR, kteří se budou pod vedením policejních pyrotechniků primárně věnovat plošnému pyrotechnickému průzkumu a sběru ve vytipovaných zasažených lokalitách, a také se budou podílet na výstavbě nové trhací jámy. S armádou dorazil i obrněný Pandur ve zdravotnické výbavě určený pro případ nenadálé mimořádné události, která může při provádění vysoce rizikových činností nastat," uvedla tisková mluvčí policistů Lenka Javorková.

Obrněný Pandur ve zdravotnické výbavě                    foto: J. Kouba    acr.army.cz

Zdravotnická verze kolového obrněného transportéru Pandur KOT-ZDR je ve výzbroji naší armády od roku 2012. Tvoří součást výroby řady verzí, které se odlišují od základního typu obrněného vozidla. Zvýšená nástavba v zadní části pancéřové korby vyhovuje při práci zdravotníkům. Termovizní kamera umožňuje veliteli vozidla vyhledávat vojáky v terénu i za noci a nepříznivých klimatických podmínek.  

S obnovením prací na ohledání druhého epicentra exploze bude v denní dobu s ohledem na bezpečnost občanů opět uzavírána pozemní komunikace mezi obcemi Lipová a Haluzice. „Uzávěra komunikace bude opět zřetelně označena dopravními značkami a policisté budou dohlížet na jejich dodržování," dodala Javorková. 

-red- 

Víceúčelový sportovní areál již otevřen
Aktuality

Zrekonstruovaný víceúčelový sportovní areál u základní školy ve Valašských Kloboukách je znovu otevřen od 01.04.2018. „Přijďte si aktivně zasportovat nebo se jen podívat. K dispozici jsou dva tenisové kurty, hřiště na fotbal, basketbal a volejbal. Popřípadě využít k běhání atletickou dráhu, která je volně přístupná po celou dobu provozu. Volný čas zde také mohou trávit rodiče s dětmi," pozval Radek Pacík.

 Areál u základní školy
V dopoledních hodinách je areál prioritně využíván k výuce tělesné výchovy. Pro veřejnost je areál přístupný od pondělí do pátku od 15. hodiny. Víkendy a státní svátky od 9.00 hodin. Ceník již několik let zůstává stejný. Své rezervace můžete provádět přímo u správce areálu nebo na tel. čísle 739 499 858. -red-

Víceúčelový sportovní areál již otevřen
Aktuality

 

Zrekonstruovaný víceúčelový sportovní areál u základní školy ve Valašských Kloboukách je znovu otevřen od 01.04.2018. „Přijďte si aktivně zasportovat nebo se jen podívat. K dispozici jsou dva tenisové kurty, hřiště na fotbal, basketbal a volejbal. Popřípadě využít k běhání atletickou dráhu, která je volně přístupná po celou dobu provozu. Volný čas zde také mohou trávit rodiče s dětmi," pozval Radek Pacík.

 Areál u základní školy

V dopoledních hodinách je areál prioritně využíván k výuce tělesné výchovy. Pro veřejnost je areál přístupný od pondělí do pátku od 15. hodiny. Víkendy a státní svátky od 9.00 hodin. Ceník již několik let zůstává stejný. Své rezervace můžete provádět přímo u správce areálu nebo na tel. čísle 739 499 858.

-red- 

Deset a jedna výhoda vinylové podlahy
Aktuality

 

O vinylových podlahách se říká, že jsou schopny zvládnout téměř vše: ostré drápky domácích mazlíčků, rozlitý džbán vody i padající talíře z kuchyňské linky.

Vinylové podlahy pomalu, ale jistě ovládají trh s podlahovými krytinami. Důvod je prostý, tyto podlahy si vzaly to nejlepší z laminátových a dřevěných podlah. Výsledkem je odolná a funkční podlaha, která je krásná na pohled a příjemná na dotek. Pojďme si přiblížit přednosti této podlahy.

1. Nepřeberné množství dekorů

Jednou z velkých předností vinylových podlah je velké množství dekorů, z nichž některé dokonale imitují přírodní materiály, mezi ty nejoblíbenější patří dekory s imitací dřeva. Na trhu je k dostání řada odstínů, vzorů i textur, a je tak velmi snadné najít tu, která bude do posledního detailu odpovídat vašim představám.

2. Vysoká odolnost

Díky polyuretanové vrchní vrstvě je podlaha z vinylu vysoce odolná mechanickému poškození a je vhodná i do místností s vysokým provozem. Je odolná proti poškrábání, odírání, zářezům a skvrnám. Výhodou je také snadná renovace nášlapné vrstvy.

3. Snadná pokládka

Dalším důležitým aspektem při výběru podlahy je náročnost pokládky. Rychlou pokládkou bez lepidla se vyznačuje například podlaha FatraClick českého tradičního výrobce vinylových podlah Fatra, kdy se do sebe jednotlivé dílce zacvaknou, díky čemuž práci zvládne i začátečník.

4. Jednoduchá údržba a čištění

V domácnosti jistě oceníte i jednoduchou údržbu i čištění vinylové podlahy. Podlahu je možné snadno vysát nebo vytřít mopem. Na údržbu podlahy jsou určeny speciální prostředky, které krytinu udržují a ošetřují. Tyto přípravky by se měly používat zhruba jednou za měsíc.

5. Protiskluznost

Vinyl je ceněný také pro svůj protiskluzový povrch. Nemusíte se tak bát nechtěného uklouznutí, a to nejen vy, ale také děti i domácí mazlíčci, pro které mohou být některé typy podlah kluzké.

6. Nižší náklady

Většina typů vinylových podlah je finančně nenáročnější než podlahy z masivního dřeva. Přesto však jsou některé vinylové podlahy na první pohled od dřevěných podlah k nerozeznání.

7. Dlouhá životnost

U kvalitní podlahové krytiny se můžete spolehnout na vysokou životnost. Tyto podlahy budou při pravidelné údržbě vypadat jako nové i několik let.

8. Odolnost proti vodě

Už se vám někdy stalo, že jste na podlahu vylili vodu? Některé krytiny by mohla voda trvale poškodit, například ty dřevěné nebo laminátové. Vinyl je však vysoce odolný proti vodě, takže se poškození podlahy nemusíte obávat.

9. Hořlavost

Vinyl splňuje i požadavky na hořlavost, lze jej, kromě použití v domácnosti, také využít v komerčních prostorách.

10. Podlahové topení

Podlahové topení je nepochybně velice příjemné a praktické, oceníte ho nejen v koupelnách, ale také v dalších obytných prostorech. Vinylová podlaha je vhodnou podlahou k podlahovému vytápění.

11. Vinyl a domácí mazlíčci

Máte doma kočku nebo pejska? Jakou podlahu zvolit, aby odolala ostrým drápkům domácích mazlíčků a případně loužičkám? Odpovědí je opět kvalitní podlaha z vinylu, která splní vaše požadavky na odolnost a navíc nebude pro vaše mazlíčky kluzká.

Vinylové podlahy Fatra a.s. doporučuje fa Podlahy Řepa s.r.o.  

zdroj: www.prozeny.cz  

-reklamní článek-

Pod vlivem alkoholu střílel z bytu na šišky
Aktuality

Kriminalisté a policisté z Luhačovic se zabývají nezodpovědným jednáním padesátiletého muže z Luhačovic, který v neděli po páté hodině odpoledne svou legálně drženou zbraní dvakrát vystřelil z okna bytu na smrk a snažil se sestřelit šišky. V krvi mu v tom okamžiku kolovala více než jedna promile alkoholu. „Oznámení o střelbě muže z bytu v Luhačovicích jsme přijali v neděli krátce po půl šesté odpoledne. Policisté z Luhačovic na místě zjistili, že muž střílel pod vlivem alkoholu, dechová zkouška ukázala více než jednu promile alkoholu. Lustrace potvrdila, že muž je majitelem dvou legálně držených zbraní, které policistům dobrovolně vydal," uvedla tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková.

 Ilustrační foto
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V případě uznání viny a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky. -tz-

Záchrana kočky z 12 metrového smrku
Aktuality

Profesionální hasiči z Valašských Klobouk byli v pondělí v 11:03 hodin vysláni do Brumova-Bylnice, na ulici Záhumení, k záchraně kočky na stromě. Zpočátku úsměvná informace, že kočka vyleze na strom, ale už neumí slézt. „Při příjezdu hasiči zjistili, že kočka je v koruně ztepilého smrku, ve výšce asi 12 metrů. Původní plán, použít nastavovací žebříky, nevyšel, protože hustota větví v koruně smrku byla příliš veliká i pro hasiče. Velitel zásahu si proto vyžádal příjezd výškové techniky," uvedl tiskový mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Kočka byla v koruně ztepilého smrku, ve výšce asi 12 metrů                  foto: HZS
Po příjezdu automobilového žebříku a jeho ustavení už nebyl problém kočku zachránit a předat majitelům. Hasiči se dozvěděli, že kočka byla zvyklá jen na domácí prostředí. Majitelé proto byli upozorněni, ať si vystrašené zvíře hned donesou domů.
Kočku se podařilo zachránit za pomoci automobilového žebříku                  foto: HZS
„Je na místě zauvažovat, zda-li by si kočky ve Zlínském kraji nezasloužily absolvovat speciální lezecký výcvik, protože je pro ně ostuda neumět slézt ze stromu nebo ze střechy. V dubnu 2018 jde totiž už o druhý případ záchrany kočky," dodal s úsměvem na tváři Roman Žemlička. -tz-

Pod vlivem alkoholu střílel z bytu na šišky
Aktuality

 

Kriminalisté a policisté z Luhačovic se zabývají nezodpovědným jednáním padesátiletého muže z Luhačovic, který v neděli po páté hodině odpoledne svou legálně drženou zbraní dvakrát vystřelil z okna bytu na smrk a snažil se sestřelit šišky. V krvi mu v tom okamžiku kolovala více než jedna promile alkoholu.

„Oznámení o střelbě muže z bytu v Luhačovicích jsme přijali v neděli krátce po půl šesté odpoledne. Policisté z Luhačovic na místě zjistili, že muž střílel pod vlivem alkoholu, dechová zkouška ukázala více než jednu promile alkoholu. Lustrace potvrdila, že muž je majitelem dvou legálně držených zbraní, které policistům dobrovolně vydal," uvedla tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková.

 Ilustrační foto

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V případě uznání viny a odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA