Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Silničářská zima skončila o Velikonocích
Aktuality

 

Dnem 31. března skončilo období nepřetržité pohotovosti dispečinků zimní údržby silnic. Pro nenadálé a nezbytné zásahy silničářů bude ve zbývající části roku fungovat tzv. letní pohotovost.

Všechny čtyři Správy a údržby silnic, které působí ve Zlínském kraji, již začaly přestrojovat svou techniku na letní provoz. Z podvozků nákladních automobilů se odmontovávají radlice a zásobníky pro posyp a instalují se nástavby pro letní práce na silnicích. Začíná úklid po zimě a lokální vysprávky výtluků.

„Kdyby se zima ještě na chvíli vrátila, a v dubnu to nikdy nelze zcela vyloučit, zůstávají v každém okrese k dispozici ještě i sypače s radlicemi. Ale už jen v omezených počtech. Ostatně ani zákon už na zimní údržbu silnic po skončení března nestanoví žádné časové limity," vysvětlil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

 Ilustrační foto

Takzvaná letní pohotovost je držena za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu, zejména po dopravních nehodách, živelných pohromách, v případě vzniku polomů a jiných nepředvídatelných událostí. Nezbytné práce budou zajišťovat na krajských silnicích (II. a III. tř.) příslušné organizace Správy a údržby silnic s okresní působností. Jejich pracovníci budou schopni operativně řešit případné problémy na silniční síti, zejména označovat překážky silničního provozu přechodným dopravním značením.

Kdy a na koho se obracet

V pracovní době, tj. od 6 do 14.30 hodin pracovních dnů, budou neodkladné zásahy zajišťovat vedoucí jednotlivých středisek SÚS. Kontaktními osobami pro hlášení jsou dispečeři letní pohotovosti (viz tabulka níže).

Mimo pracovní dobu, tj. od 14.30 do 6 hodin pracovních dnů a po celých 24 hodin v sobotu, neděli a státní svátky, budou neodkladné práce zajišťovat určení dispečeři letní pohotovosti podle rozpisu jednotlivých SÚS. Jejich kontaktní telefony jsou uvedeny v tabulce níže.

Společnosti zajišťující letní pohotovost na silnicích II. a III. třídy
a kontakt na dispečery

ÚzemíSÚSDispečer letní pohotovosti
okres KM Kroměřížska mobil: 602 507 964
okres UH Slovácka mobil: 739 918 926
okres VS Valašska mobil: 603 542 167
okres ZL Zlínska mobil: 602 436 601

Letní pohotovost na státních silnicích (I. tř. a dálnice) organizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

-tz-

Záchrana kočky z 12 metrového smrku
Aktuality

 

Profesionální hasiči z Valašských Klobouk byli v pondělí v 11:03 hodin vysláni do Brumova-Bylnice, na ulici Záhumení, k záchraně kočky na stromě.

Zpočátku úsměvná informace, že kočka vyleze na strom, ale už neumí slézt. „Při příjezdu hasiči zjistili, že kočka je v koruně ztepilého smrku, ve výšce asi 12 metrů. Původní plán, použít nastavovací žebříky, nevyšel, protože hustota větví v koruně smrku byla příliš veliká i pro hasiče. Velitel zásahu si proto vyžádal příjezd výškové techniky," uvedl tiskový mluvčí hasičů Roman Žemlička.

Kočka byla v koruně ztepilého smrku, ve výšce asi 12 metrů                  foto: HZS

Po příjezdu automobilového žebříku a jeho ustavení už nebyl problém kočku zachránit a předat majitelům. Hasiči se dozvěděli, že kočka byla zvyklá jen na domácí prostředí. Majitelé proto byli upozorněni, ať si vystrašené zvíře hned donesou domů.

Kočku se podařilo zachránit za pomoci automobilového žebříku                  foto: HZS

„Je na místě zauvažovat, zda-li by si kočky ve Zlínském kraji nezasloužily absolvovat speciální lezecký výcvik, protože je pro ně ostuda neumět slézt ze stromu nebo ze střechy. V dubnu 2018 jde totiž už o druhý případ záchrany kočky," dodal s úsměvem na tváři Roman Žemlička.

-tz-

Facebook – Kafkův svět říznutý Orwellem
Aktuality

 

Máme právo na soukromí, i když nemáme co skrývat ? Potřebujete tedy vůbec svobodu projevu, i když nemáte co říct?

Už se těším na léto. Průjezd kolem zemědělky, děcka na zábradlí, každý v ruce telefon a strnulý pohled upřený na displej. Hlavně být stále připojený, nic nezmeškat, neustálá kontrola zpráv, statusu, počtu liků.... Život v sociální bublině. Dříve se žilo také v takových bublinách. Partách trempů, mladých svazáků, jenže v takové skupině se žilo zpravidla o víkendu, a pak jsme se museli vrátit do reálného života a vyrovnat se s ním, což vedlo k tomu, že jsme snad i zmoudřeli. Mám lehce husí kůži ze současné mladé generace, která do pavučin sociálních sítí přispívá bezhlavě vším, co má po ruce. Generace, která opovrhuje zkušeností a věří, že veškeré znalosti je možné získat samostudiem a v rychlokurzu. Žijí si ve svém vlastním světě, preferujícím především prožitky, a pokud nedokáží zmoudřet, neviním jen je, ale i rodiče.

Šéf sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg tvrdí, že jeho síť je nepolitická platforma pro dvě miliardy uživatelů, je pro celé lidstvo prostředkem k získání svobody a že byl, je a bude zadarmo. Ano, máte svobodu. Ale jenom takovou, jakou vám povolí softwarové koncerny. Uvědomte si, že nejste ani majitelem svého účtu a ani zpráv. Facebook není zadarmo. Lidé platí. Platí nevídaným objemem dat, která o nich tato sociální síť sbírá a prodává a vydělává tak peníze pomocí soukromých životů milionů lidí a věřte, jedná se o daleko více než data, která sdílíte dobrovolně. Dříve se takovým firmám říkalo sledovací společnosti a jejich znovuzrození ve formě sociálních médií bych považoval za jeden z nejúspěšnějších od dob, kdy se ministerstva války přejmenovala na ministerstva obrany. 

Informace - brána k moci a člověk jako zboží
Dnešní „facebooková generace" nezvykle velkoryse o sobě sdílí veškeré informace a neuvěřitelné množství lidí mladších i starších absolutně nechápe, proč by měli dbát na nějaké „soukromí". Přitom je to tak jednoduché. Pokud mám informace, dokážu předvídat chování lidí, manipulovat jimi, efektivně jim prodávat produkty, případně jim bránit v tom, co se mi nelíbí. A to se bavíme jen v rovině komerčního zneužití samotného Facebooku. Mohu vás ubezpečit, že pokud dostáváte nějakou komerční službu zadarmo - poznáte podle přípony .com, pak nejste zákazníkem. Jste zbožím těch, kteří chtějí vaše profily. Pokud tomu nevěříte, přečtěte si něco o behaviorální reklamě a podívejte se na vaše licenční ujednání s Facebookem.

Facebook váš další stín
Není to žádná násilná invaze do vašeho soukromí, pouze jemná manipulace a je s vámi celý den. Na výletě skrze fotky, které mu poskytnete včetně komentářů účastníků, plánování událostí, tagování lidí, ve škole, práci, ví, kdo je u vás oblíbený a kdo ne, při randění také nejste sami, protože ví, s kým si píšete nejvíce a kolik je tam emotikonů, zná počet schůzek a počká si, až mu tohle potvrdíte změnou statutu „relationship". Je vaším kronikářem, detektivem, psychologem, fotografem...vším. Na druhou stranu Facebook NEZAPOMÍNÁ. Nikdy. Smažete příspěvek, fotku, FB ji nesmaže a drží uloženou pro své potřeby. Pokud si někoho smažete z přátel, FB si jen poznamená, že jste přátelé byli a už nejste. I „smazané" emaily dále drží a prohledává. FB bere a hlavně nepouští.

Tajnosti jsou lži - vaše soukromí
Ono „zprůhlednění" vlastní osoby s sebou nese i stinné stránky. Do vašeho života totiž můžou vidět nejenom slušní lidé, ale i ti, s kriminálním jednáním. Facebookem pomůžete zlodějům. Stačí vložit fotky domova, ze kterých zkušený bytař vyčte, kde máte cennosti, fotobuňky, alarmy, jaké máte zámky a jaký má váš byt půdorys. Pak už stačí počkat, až změníte titulní fotku „Timeline" na dovolenkovou. Stejnou metodu ale může použít kdokoli, komu se zalíbí vaše Facebooková fotka. Jak je asi složité zjistit si, kdy chodíte domů, zda sama a jestli procházíte neobydlenými uličkami... Ještě pořád si myslíte, že nemáte co skrývat? FB se snaží zjistit všechno a o všech a sleduje vás, kdekoli se na internetu hnete pomocí „Like" tlačítek. Z toho všeho pak vytváří profil. Profil, který může krásně prodat. Vaše soukromí, život a osobnost již potom není ve vašich rukou, ale jen a jen na cizí společnosti, jak s nimi naloží. Není od věci si připomenout, že už před nějakým časem vyprofilované skupiny povinně sdílely se všemi informace prostřednictvím viditelně nošené žluté hvězdy. Po obsazení republiky dostali nacisté tehdejší „profily" z posledního sčítání lidu.

Soukromí je ale hlavně kontrola nad svým vlastním životem. Přijít o osobní informace a ztratit vlastní intimitu, protože vše co děláte přes Facebook, sleduje a posuzuje někdo další? Nechali byste se nazí zavřít do skleněné krychle na náměstí v Klobůčkách? Člověk by musel být asi hodně zvláštní. Nemyslíte, že je osvobozující mít svůj koutek života, který je opravdu váš, a který nikdo jiný nevidí? Je to něco jako nahota, nebo když si zajdete na záchod. Není na tom nic ostudného ani divného. Je to o tom, že děláte něco soukromého. Že váš život patří jenom vám. Facebook vede frontální útok proti soukromí a svobodám uživatelů internetu a jeho největšími spojenci jsou lhostejnost, hloupost a nevědomost. Navíc nenechá na pokoji ani ty, kteří s ním nechtějí mít co do činění. Mám s tím osobní nepříjemnou zkušenost.

INDECT - i povstal páter Koniáš
EU již několik let sponzoruje projekt INDECT. Jde o automatizovaný sběr dat o uživatelích internetu, jejich příspěvcích a názorech, umí propojit i rozdílné identity (stačí stejná ikonka) a dokáže tak vytvořit dokonalý „kádrový profil". Například taková volba vašich přátel. Máte obyčejné jméno? Novák? Ano, jsou jich tisíce, ale Novák, který si volá a píše s Fojtíkem a Majerovou je už jenom jeden a vzápětí následuje vaše unikátní identifikace v systému. Zbývá pak jediné. Ke jménům přiřadit obličej. A tady přijde na řadu Facebook. Tagování lidí na fotkách - všechny možné úhly, nasvícení, oblečení a účesy, s brýlemi i bez nich...ne jako na občance. Dokonalá možnost vytáhnout si spolehlivé biometrické informace vaší osoby. S následným kamerovým sledováním už ale nejde jen o váš virtuální profil. Facebook se za vámi přitáhnul do fyzického světa. FaceCam se hezky rozšíří třeba do supermarketů a Facebook už nebude závislý na tom, co mu na sebe sami nahlásíte, protože si vás bude sledovat sám. V roce 2005 CIA byla „na prášky" z novinářky Judith Miller. Přesto, že ji uvěznili, odmítla vyzradit svůj zdroj informací. Pokud by tehdy měli INDECT, vystopovali by si zpětně všechny její hovory, pohyb, porovnali si, s kým se setkala a ani by se jí nepotřebovali ptát. Rovnou by si došli pro její tak starostlivě utajovaný „zdroj".

Orwellův revival
George Orwell ve svém románu 1984 předpověděl děsivou a mrazivou budoucnost v totalitních státech. Zemi, kterou Orwell pojmenoval Oceánie, ovládla diktatura jedné Strany v čele s Velkým bratrem, který kontroluje všechny obyvatele, zda nepáchají ideozločiny. V roce 1949 dokázal přesně popsat fungování totalitní společnosti. Až neuvěřitelně podobné té současné, kdy provoz sociálních sítí a zaváděná opatření lze chápat i jako účinný mocenský nástroj pro eliminování nepohodlných občanů. Dost dobře si pamatuju, jak StB skrze síť odposlechů, sledování a udavačů zastrašovala všechny, kdo měli jakékoli námitky proti režimu. Problém je mimoto navíc v tom, že vlády již dávno nevydávají zákony morální, na základě práv, která jste jim delegovali. Dělají si zákony zcela podle své libovůle, a přes noc, jediným škrtem pera, postaví na opačnou stranu zákona tisíce slušných lidí prostě tím, že jim nařídí nebo zakáží něco, co bylo do té doby naprosto v pořádku. Třeba kouřit v hospodách, povinně nosit reflexní prvky na oblečení, čistit komíny, případně ručit za cizí DPH.... Fakt si myslíte, že vláda je hodná a co víc, že vždy „hodná" bude, a že před ní nikdy nebudete chtít něco zatajit? Třeba to, s kým se stýkáte, v co věříte nebo k jakému etniku patříte?

Nic z toho, co jsem napsal není žádná „konspirační teorie". Jsou to podložené popisy policejních, vládních a komerčních programů, praktik a současných i nedávných událostí. Jak s tím naložíte, je jen a pouze na vás. Svět, který jsme vytvořili, již předáváme další generaci a není v nejlepším stavu. A možná by nebylo špatné, na věci kolem ukázat prstem a zavčasu je správně těm mladším pojmenovat.

Darek Slavík

P.S. ......a vůbec, těšíte se na internet v domácích spotřebičích? Až vás třeba mikrovlnná trouba nebo lednice napráská fízlům? Vždyť vám nepatří ani ten váš email!

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA