Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Na některých úsecích je pro vozidla povinná zimní výbava
Aktuality

Před novým obdobím zimní údržby silnic ve Zlínském kraji, které začíná 1. listopadu a trvá do 31. března, silničáři připravují techniku a doplňují sklady posypových materiálů. Některé úseky se udržovat nebudou vůbec a na některých je povinná zimní výbava a řetězy.   Zimní údržbu na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji zajišťuje Ředitelství silnic Zlínského kraje, na silnicích I. třídy pak Ministerstvo dopravy ČR, resp. Ředitelství silnic a dálnic ČR.   Celkově je v zimním období 2021-22 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 89 traktorových radlic, 40 nakladačů a 13 ks těžké techniky. „Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 313 pracovníků. Pro nové zimní období je na 13 skládkách připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 13 100 tun posypové soli a 18 900 tun kamenné drti,“ upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.    

Neudržované úseky Vsetínsko

 

Neudržované úseky Zlínsko

 

Sjízdné za tři hodiny ale i za dvanáct

  Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.  

Značka Zimní výbava a Sněhové řetězy

  Pod povinnou zimní výbavou vozidla je dle Zákona o silničním provozu povinnost mít na automobilu od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky na celém území ČR, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza, nebo lze tyto jevy vzhledem ke klimatickým podmínkám předpokládat.   - značka zimní výbava označuje část komunikace, kde je povinné od 1. listopadu do 31. března užití zimních pneumatik a to i v případě, kdy je hezké počasí - značka sněhové řetězy přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty. Značka bývá často doplněna dodatkovou tabulkou, která nasazení řetězů omezuje jen při výskytu sněhu.    

Kontakty na dispečinky zimní údržby silnic

  Kroměříž - 573 331 457, 602 507 964 Uherské Hradiště - 572 434 210, 739 052 869 Valašské Meziříčí - 571 611 686, 603 542 167 Zlín - 577 044 204, 602 436 601   -red-

Projektový den estetické výchovy na klobuckém gymnáziu
Aktuality

V úterý 26. 10. 2021 proběhl v rámci výuky na Gymnáziu Valašské Klobouky Projektový den estetické výchovy.   Studenti hudební výchovy z 1. a 2. ročníku zůstali „doma“ – ve Valašských Kloboukách. V Pastoračním domě se v dopoledních hodinách zúčastnili koncertu, který pro ně připravili vybraní zpěváci a muzikanti školy, a poté usedli do pohodlných sedadel valašskoklobouckého kina a zhlédli dokumentární film Karel.   Hodinový koncert nabídl posluchačům pestrý hudební program. Zazněly ukázky z oblasti klasické, lidové, bluegrassové i populární hudby. Posluchače potěšil nejen „nástroj“ z nejpřirozenějších a nejkrásnějších – lidský hlas, ale šanci dostaly i nástroje další: klavír, housle, příčná flétna, klarinet, elektrická kytara, kontrabas, dokonce i mandolína a heligónka. A jak nádherně může každý z uvedených nástrojů ožít díky talentu hráče, který jej ovládá, mohli zakoušet posluchači v každém z připravených čísel.   [gallery columns="5" ids="114742,114743,114744,114745,114746"] Koncert v Pastoračním domě   Studenti výtvarné výchovy navštívili Krajskou galerii ve Zlíně, která je součástí Baťova institutu 14/15.  Studenti si prohlédli aktuální výstavy: Zlínský salon mladých 2021, Zlínské salony 1936–1948 a stálou expozici moderního umění Krajské galerie ve Zlíně. Studenti a studentky si nejdříve prošli a prohlédli všechna vystavená díla a poté se ve skupinové diskusi zamýšleli, jaké nové formy a prvky můžeme nalézat v současném novém umění a jaké rozdíly jsou oproti tomu v umění z poloviny a konce 20. století. Studenti srovnávali klasické výtvarné techniky s akčním uměním, instalací, s odvážnějšími technikami malby, které přecházejí v abstrakci.   Výstava Salon mladých 2021 nese podtitul Země pod nohama. Přehlídka mladého umění se snaží představit témata, která v tvorbě současných mladých umělců a umělkyň rezonují, a tak v sále Salonu mladých vybídla výtvarná animátorka celého projektu Lenka Trčková studenty k novému náhledu na umění, aby studenti začali nově přemýšlet o mladém současném umění. Studenti si vybrali jedno dílo z 13 vystavených děl. Do připraveného animačního archu si zapsali základní informace o díle a vytvořili jednoduchý nákres díla. Z druhé strany animačního archu dostali studenti prostor na to, aby se zamysleli nad vybraným dílem, jak na ně výtvarný artefakt působí, čím je oslovil, zasáhl, co pro každého osobně vyjadřuje. Takto vypsané archy si poté studenti vyměnili mezi sebou. Arch se poté vrátil původnímu majiteli. Takto se mohli studenti jednoduše konfrontovat s jiným anebo právě s překvapivě shodným názorem a interpretací díla svého spolužáka. Mladí studenti výtvarné tvorby se přesvědčili o tom, že je možno nejen výtvarná díla tvořit, ale se i nad nimi zamýšlet a nechat se inspirovat, pro svou vlastní tvorbu.   [gallery columns="5" ids="114748,114749,114750,114751,114752"]   Projektový den estetické výchovy přispěl k tomu, aby studenti výtvarné a hudební výchovy více pochopili význam umění pro každého člověka, získali vztah k výtvarnému umění a hudbě i mimo učebny školy. Koncert v Pastoračním době byl tím nejlepším důkazem, školu v současnosti navštěvuje celá řada šikovných a nadšených zpěváků a muzikantů. Děkujeme a těšíme se na další podobná setkání.   Poděkování patří i mladé výtvarnici a fotografce Lence Trčkové z Valašských Klobouk za přípravu a realizaci animačního programu pro studenty výtvarné výchovy našeho gymnázia.   Mgr. David Polách a Mgr. Jiří Ročák

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA