Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Červený kříž hodnotil uplynulý rok

date_range 01.Úno, 2019 featured_play_list Aktuality

V prostorách sálu Valašskoklobouckého podnikatelského centra sešli členové místního spolku Českého červeného kříže Valašské Klobouky, aby zhodnotili uplynulý rok a seznámili se s plány pro rok letošní. Setkání se konalo v úterý 29. ledna 2019. Místní spolek patří se svou téměř stoletou tradicí a 157 členy k nejstarším a nejpočetnějším spolkům, které na území města působí. Letošní výroční schůze se také zúčastnily zástupkyně Oblastního spolku ČČK Zlín, paní Anna Vařáková, statutární zástupkyně a paní Michaela Stýblová, ředitelka úřadu OS ČČK Zlín.

 

Rok 2018 byl bohatý na kulturní, sportovní, společenské, osvětové i charitativní aktivity. Jako každý rok tak i rok loňský začal jednou z největších akcí, které červený kříž pořádá, a to dětským karnevalem. V průběhu roku měli členové spolku a také veřejnost možnost zúčastnit se mnoha zájezdů na divadelní představení do Městského divadla Zlín a Slováckého divadla v Uherském Hradišti, na muzikálové představení do Nitry. Pro milovníky přírody byl připraven zájezd do Vrátné doliny, třídenní pobyt ve Vysokých Tatrách či oblíbené návštěvy luhačovické plovárny a svatého Hostýna. Členky červeného kříže také pravidelně vypomáhají při akcích ve městě, namátkou vyjmenujme Běh naděje, Valašský mikulášský jarmek, vítání občánků, Olympijský běh, Klobucký hrb. „Je třeba ještě zmínit březnovou historicky první secvičnou hlídek mladých zdravotníků, na které si mladí zdravotníci pod odborným vedením zkušených záchranářů zlepšovali a prohlubovali své znalosti a praktické dovednosti. Akce nebyla určena jen klobouckým dětem, ale také dětem ze širokého okolí.  Další novinkou je resuscitační figurína dítěte, díky níž máme v současné době kompletní sestavu na výuku kardiopulmonální resuscitace, kterou využívají nejen již zmiňovaní kloboučtí mladí zdravotníci, ale i ti, kteří absolvují kurzy první pomoci,“ doplnila za ČČK Valašské Klobouky Eva Fialová.

Červený kříž se sešel na výroční schůzi, foto: ČČK Valašské Klobouky

Důležitou součástí práce červeného kříže je charitativní činnost. Ať už se jedná o podporu konkrétních osob tím, že jsou dotyčné rodině předány finanční prostředky, které byly získány např. z dětského karnevalu či z prodeje ve stánku na jarmeku, nebo se jedná o zapojení do akcí s celorepublikovým charakterem, např. prodej vánoční hvězdy, které se v prosinci roku 2018 prodalo 250 kusů, nebo pletení ponožek pro miminka, které jsou používány na neonatologických odděleních. „Nezapomínáme ani na naše spoluobčany, kteří žijí v domovech pro seniory, a které naši členové ve spolupráci s městem Valašské Klobouky pravidelně navštěvují. A spolupráce s městem pokračuje i při tak významné události jako je poděkování dobrovolným dárcům krve,“ připomněla Eva Fialová.

Červený kříž se sešel na výroční schůzi, foto: ČČK Valašské Klobouky

Není možné opomenout Hlídky mladých zdravotníků, které pod vedením Ludmily Šulcové pravidelně dosahují vynikajících výsledků a obsazují stupně vítězů na soutěžích lokálního, okresního i krajského rozměru. V současné době paní Šulcová pracuje s pěti skupinami dětí. A právě děvčata, která patří k mladým zdravotníkům, si připravila hudební představení a zahájila jím výroční schůzi.  Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk, stejně jako paní Juřicová, která přednesla báseň z vlastní tvorby, a paní Vlčková se svou úvahou. „Naše výroční schůze si nedokážeme představit bez přednášek paní doktorky Jany Pořízkové, která tentokrát pohovořila o tom, jak důležitou roli hraje v životě člověka spánek.  Dalším milým hostem byl historik města Petr Odehnal, který si připravil povídání na téma Mor, cholera a neštovice a jejich dopad na demografický vývoj v našem regionu na přelomu 18. a 19. století. Také jsme měli tu čest mezi námi přivítat starostku města paní Elišku Olšákovou, která nás přišla pozdravit a podpořit v další činnosti,“ dodala Eva Fialová.

 

Úterní odpoledne však nebylo jen výčtem toho, co červený kříž udělal a co bude dělat, ale bylo přátelským setkáním a příležitostí si popovídat. Již několikrát bylo zmiňováno, že všechny akce červeného kříže jsou určeny i pro veřejnost. Pokud se chcete dovědět více, sledujte jejich vývěsní skříňku na náměstí ve Valašských Kloboukách nebo facebookový profil.

 

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA