Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Bertík pomůže i dětskému domovu ve Smolině

date_range 28.Úno, 2018 featured_play_list Aktuality

 

Celkově se díky této iniciativě ve Zlínském kraji letos rozdělí 360 tisíc korun. „Velmi oceňuji všechny, kdo se zapojují do jakéhokoliv druhu filantropie a zvláště pak, je-li pomoc zaměřena na děti, respektive na usnadnění jejich vstupu do samostatného dospělého života," řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Z nadačního fondu Albert jsou již od roku 2009 propláceny například jazykové kurzy, autoškola, tréninky nadaných sportovců a jiné aktivity, které zejména děti z dětských domovů zvýhodňují při hledání zaměstnání nebo při zájmu o další studium. Obchody Albert zároveň poskytují mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí možnost praxe, kde si osvojují pracovní návyky.

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky získala šek na 35 000 Kč
přebírá ředitel Mgr. Josef Fusek                      foto: Jiří Balát

Prezentováno bylo několik konkrétních příběhů mladých lidí, kterým podpora z nadačního fondu umožňuje úspěšně sportovat nebo rozvíjet jiné nadání. O svém špičkovém pohybovém umění přesvědčil přítomné například tanečník Matěj z Kroměříže s taneční partnerkou Samanthou.

Dobrou zkušenost s nadačním fondem dosvědčila ředitelka Dětského domova Vizovice Eva Čapková: „Díky podpoře můžeme pokrýt kurzy angličtiny našich dětí a věříme, že znalost cizího jazyka jim v budoucnosti pomůže při hledání práce."

Ve Zlínském kraji se do projektu zapojilo 26 prodejen Albert, kde zákazníci hlasovali pro konkrétní projekty.

Podpořeny letos budou:

Dětský domov Valašské Klobouky – projekt Dejme dětem křídla

Cílem je posílení psychického, fyzického i sociálního rozvoje dětí předškolního a mladšího školního věku formou pravidelných návštěv kroužků v multisenzorické místnosti s následnými relaxačně hypoterapeutickými aktivitami.

Organizace Samari, z. s. – projekt Jdeme do toho

Projekt se zaměřuje na zlepšení školního prospěchu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a azylového domu a zvýšení jejich motivace ke vzdělávání. Pravidelné doučování dětem zvýší šance na další studium, dopomůže k lepšímu životu i k pracovnímu uplatnění.

Azylový dům pro matky s dětmi Vsetín – projekt Řemeslo má zlaté dno

Projekt podporuje čtyři mladé lidí, kterým pomůže s financováním nákladů potřebných ke studiu učňovských oborů. Ti tak zvýší svou šanci uplatnit se na trhu práce a úspěšně odstartují samostatný život.

Dětský domov Vizovice – projekt Doučování anglického jazyka pro děti

Projekt se zaměřuje na vzdělávání dětí, konkrétně na procvičování anglického jazyka v oblastech, ve kterých děti z dětského domova zaostávají. Kroužek bude probíhat jednou týdně s profesionálním lektorem. Jeho cílem je motivovat děti k dalšímu studiu.

Charita Valašské Meziříčí – projekt Most mezi dítětem, školou a rodiči

Cílem je podpora adekvátního vzdělání romských dětí z komunity žijící ve Valašském Meziříčí. Projekt tak poskytne dětem možnost vyrovnat jejich šance na úspěšné absolvování běžné základní školy včetně pokračování studia na střední škole.

Dětský domov Valašské Meziříčí – projekt Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb dětí

Cílem je spolufinancovat vzdělávací a volnočasové aktivity dětí z dětského domova. Díky tomuto programu mají děti možnost realizovat se v činnostech, které je baví a naplňují. Přirozeně se tak zapojují mezi děti běžné společnosti, získávají nová přátelství a budují si vztah k aktivnímu trávení volného času.

Dětský domov Kroměříž – projekt Individuální podpora vzdělávacích a sociálních potřeb dětí

Projekt se zaměřuje na financování studia a pomůcek pro vzdělávání, rozvoj zájmové činnosti, úhradu kurzů či zájmových kroužků. Tím projekt umožnuje kvalitnější vzdělávání a studium na středních a vysokých školách a podporuje rozvoj nadaných dětí.

Dětský domov Uherské Hradiště – projekt Společnou cestou

Projekt cílí na efektivní trávení volného času dětí ve formě podpory sportovních či jiných volnočasových aktivit, které mají velký vliv na další fungování dětí i po odchodu z dětského domova.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA