Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Bezbariérovost chodníků ocení každý pěší

date_range 26.Říj, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Probíhající stavba bezbariérové trasy ve Valašských Kloboukách v posledních dnech vyvolává u části veřejnosti debaty o podmínkách projektu a jeho potřebnosti. Občané oponují významu bezbariérovosti, mají výtky k použití nové dlažby a úpravám chodníků podle stávající legislativy a mnohdy jim vadí i skutečnost, že byla vytyčena tato trasa, zatímco jiné chodníky ve městě by dle jejich názoru potřebovaly opravy naléhavěji.

„Rád bych všechny oponenty stavby ujistil, že projekt bezbariérové trasy byl připravován po tři roky s plným vědomím potřebnosti takových úprav. Protože uvažujeme společensky zodpovědně, chceme každému z našich občanů, ať už jde o těžce chodícího seniora nebo mladistvého po úrazu, umožnit bezpečný a pohodlný pohyb městem bez zbytečných překážek. Dřívější stav chodníků, přechodů, ani vjezdů k rodinným domům takové podmínky nezajišťoval," řekl starosta Dalibor Maniš a poděkoval občanům za pochopení a trpělivost s omezeními, která s sebou prováděné práce přinášejí.

Chodník před opravami   foto MěÚ Valašské Klobouky

Aby město mohlo šestimilionovou investici uskutečnit a čerpat přitom podstatnou dotační podporu ve výši bezmála 5 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, muselo připravit projekt, který vyhověl přísným technickým nárokům, právním předpisům a normám. „Pro přidělení dotace bylo zapotřebí, aby projekt řešil skutečně nejfrekventovanější trasu městem, která spojuje významné body a veřejné instituce. Proto nebylo možné zahrnout například často jmenované Staré město nebo ulici Luční," vysvětlil vedoucí investičního odboru Radek Bařinka.

Trasa musí být zároveň upravována jako jeden spojitý celek a nelze například některou část chodníků vyjmout. „To je důvodem, proč provádíme kompletní předláždění novou dlažbou, která vyhovuje technickým parametrům. Pokud bychom si stáli za zachováním původních chodníků, dotaci bychom nezískali a celý projekt by tím byl zastaven," pokračuje. Původní chodníky už navíc vlivem stáří a klimatických podmínek vykazovaly nerovnosti, takže pokud by zůstaly, jejich stav by se dále jen zhoršoval.

Schodiště nahradí rampa   foto MěÚ Valašské Klobouky

Nové chodníky budou pohodlné nejen pro handicapované a rodiny s kočárky. Každý přechod chodníku na vozovku bude vysoký maximálně 2 centimetry a před vstupem na vozovku bude opatřen varovným pásem z hmatné dlažby v odlišném barevném provedení. Zmizí také schodiště naproti katastrálního úřadu. Místo něj zde bude vybudována rampa, která umožní bezpečné překonání terénního rozdílu.

Město při opravách postupuje hospodárně a veškerý možný materiál recykluje. Rozebraná dlažba je uskladňována a bude užívána při budoucích rekonstrukcích například na ulicích Luční, Nádražní či Brumovské. Silniční obruby jsou drceny a v podobě recyklátu slouží jako podsyp pod dlažbu už při současné investici. Výměna obrub je přitom navržena jen na těch místech, která si to žádají z důvodu nutných bezbariérových úprav či poškození stářím, silničním provozem a klimatickými vlivy.

Součástí projektu jsou také potřebné úpravy přechodů pro chodce, jejich osvětlení a opatření bezpečnostními prvky pro bezproblémový pohyb chodců v silničním provozu. „Při vjezdu do Valašských Klobouk směrem od Vsetína jsou první dva přechody osvětlené, ostatní už ale nikoli. Řidiči se tak večer mohou domnívat, že se na následujícím úseku žádný další přechod nevyskytuje, a při nedostatečné pozornosti může dojít ke kolizi s chodcem," vysvětlil potřebnost osvětlení Radek Bařinka.

Kvůli normám se změní i rozměry přechodů, a proto jsou části komunikací frézovány a bude vytvořeno jejich pozvolné zužování. Požadavek zúžení vozovky na maximální přípustnou šíři 7 metrů je například případ přechodu pod poliklinikou, kde musí vyrůst bezpečnostní ostrůvek. Na dalších deseti stanovištích, kde se kříží místní komunikace s vyústěním frekventovaných chodníků, vzniknou tzv. bezpečná místa pro přecházení.

Výhodou existence bezbariérové trasy je skutečnost, že úřady, firmy a další organizace, které se podél ní nacházejí, budou mít po jejím dokončení možnost žádat o dotaci na vlastní bezbariérové zpřístupnění svých objektů.

A proč dochází k realizaci v podzimních měsících? Důvodem odkladu zahájení prací byly nejenom vysoké administrativní nároky ze strany poskytovatele dotace, ale rovněž složitost výběrového řízení na dodavatele stavby. Pokud by nastalo zimní počasí, je se Státním fondem dopravní infrastruktury předběžně dojednána možnost přerušení stavby a její pokračování na jaře.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA