Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Brumov i Klobouky plánují rozvoj sítě služeb

date_range 25.Lis, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Občané Valašských Klobouk a Brumova – Bylnice nyní mohou vznášet své připomínky ke vznikajícímu Komunitnímu plánu sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku. Dokument řeší strategický rozvoj sítě služeb v oblasti péče o seniory a handicapované, ale také v úseku ohrožených skupin a rodin. Vzniká v rámci společného projektu obou měst, která ke spolupráci přizvala také zástupce poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a veřejnosti. Připomínky a náměty ke konceptu plánu jsou očekávány do 3. prosince.

„Komunitní plán sociálních služeb pro náš region připravují dvě pracovní skupiny. Jedna se věnuje návrhu plánu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhá je orientována na služby pro rodiny a patologicky ohrožené skupiny společnosti," informovala vedoucí odboru sociálních věcí valašskokloboucké radnice Ludmila Cmajdálková. „Občané si mohou koncept plánu najít na webových stránkách obou měst v sekcích Komunitní plánování a do pátku 3. prosince ho připomínkovat. Návrhy budou konzultovány a zapracovány. Plánovaná opatření by pak měla být realizována v letech 2011 až 2013." Své připomínky mohou občané zasílat na určeném formuláři poštou na adresu Městský úřad Brumov – Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov, případně elektronicky na adresu radkabenova.meu@brumov-bylnice.cz .

V oblasti péče o seniory a postižené hovoří plán například vytvoření sítě ke zlepšení informovanosti starších lidí o sociálních službách nebo zajištění systému spolufinancování těchto služeb v regionu. V dalších bodech se připravují aktivity k udržení, rozšíření a zkvalitnění terénních, pobytových i ambulantních služeb, například charitní pečovatelské služby, půjčovny kompenzačních pomůcek, osobní asistence nebo denního stacionáře. Plánován je také vznik týdenního stacionáře nebo sociálně terapeutické dílny. Mimo to půjde i o podporu zaměstnávání postižených, rozvoj vzdělávacích a volnočasových programů, spolkové činnosti a další.

Druhou část komunitního plánu představují cíle ve vztahu k ohroženým skupinám a rodinám. Uvažováno je například zajištění nových možností pro sociální bydlení a startovací bydlení dětí z dětského domova, podpora zaměstnanosti vytvořením systému poradenství, podporou dobrovolnictví, ale také vznikem takzvaných „sociálních" firem, které budou dávat možnost těžko zaměstnatelným klientům. Dále se plánuje realizace pestrého spektra vzdělávacích programů pro veřejnost a vytvoření podmínek pro zájmové vzdělávání, vybudování multifunkčního areálu a dopravního hřiště při valašskokloboucké základní škole nebo rozšíření služeb domu dětí a mládeže. Zamýšlen je také vznik poradny pro rodiny nebo nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

 
Lenka Zvonková
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA