Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Byt družstevní nebo v osobním vlastnictví?

date_range 30.Led, 2013 featured_play_list Aktuality

 

• Družstevní byt se převádí dohodou o převodu členských práv a povinností, která se oznamuje bytovému družstvu, zatímco byt v osobním vlastnictví se převádí kupní smlouvou, která se zavkladuje u katastrálního úřadu.

• Za byt v osobním vlastnictví se vyplácí kupní cena, zatímco za družstevní byt tzv. odstupné.

• Na různé převodní formuláře u bytových družstev je třeba si dávat pozor, neboť občas nebývají zcela právně perfektní, na úkor právní jistoty stran. Povinnou náležitostí pod sankcí možné neplatnosti je kupř. i uvedení, zda jde o převod úplatný či bezúplatný a v případě úplatnosti rovněž stanovení ceny nebo způsobu jejího určení.

• U převodu bytu v osobním vlastnictví prodávající platí daň z převodu nemovitosti (4%) a znalecký posudek, správní poplatek katastru je 1.000 Kč. U družstevního bytu se platí poplatek bytovému družstvu za převod (podle stanov).

• U družstevních bytů může být v některých případech zhoršena možnost financování pořízení bytu. Rozdíl v cenách těchto bytů ale není nijak zásadní, i když byty v osobním vlastnictví mívají často o něco vyšší tržní hodnotu.

• Byt v osobním vlastnictví vlastník bytu vlastní a může si s ním dělat téměř cokoliv. Družstevní byt je ve vlastnictví bytového družstva a člen družstva k bytu má pouze nájemní právo. Nemůže tak zcela volně činit bez souhlasu bytového družstva řadu úkonů – např. podnájem, zásadnější vnitřní úpravy, zřídit věcné břemeno aj.

• U družstevního bytu hrozí při splnění zákonných předpokladů, že může být nájemce z bytového družstva vyloučen nebo že mu nájemní právo může zaniknout. Byt v osobním vlastnictví znamená tak větší právní jistotu. Problém může znamenat i případný úpadek družstva (byty jsou v jeho vlastnictví). U družstevních bytů je také problematičtější dědění.

• Vlastník bytu v osobním vlastnictví má také adekvátní podíl na společných částech bytového domu v poměru podle velikosti podlahové plochy bytu a měl by být také vlastníkem příslušného podílu na pozemku pod bytovým domem. Zda tento podíl vlastníte, zjistíte v katastru nemovitostí či na www.cuzk.cz .

JUDr. Petr Hradil
www.advokat-zlinsko.cz
www.facebook.com/AdvokatZlinsko

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA