Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Čerpat dotace Zelená úsporám není složité

date_range 29.Kvě, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Rozhodujete se nad zateplením domu, výměnou oken a dveří? Tak právě teď je ta nejvýhodnější doba na zrealizování Vašeho plánu. Možná jste už v televizi, tisku nebo rádiu zaslechli pojem Zelená úsporám (ZU). Že nevíte, oč se přesně jedná? Několik dalších řádků bychom proto rádi věnovali právě této zmíněné problematice.
Zelená úsporám je projektem Ministerstva životního prostředí (MZP), které chce podporovat ty, kdo se chystají výrazným způsobem snížit náklady na energetickou náročnost(vytápění) svých domů. Týká se to především oblasti výměny oken a zateplování budov (celé vnější obálky staršího domu),a dále pak podpora výstavby novostaveb v pasivním standardu. Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na našich pobočkách, telefonu, nebo je naleznete na stránkách www.zelenausporam.cz

Spousta lidí možnost získání dotace mávnutím ruky zamítne, aniž by se o ni blíže zajímala. Myslí si, že je to velmi složité, že by na podporu stejně nedosáhli, a pokud ano, museli by pak vynaložit velké fi nanční prostředky právě třeba na zateplení fasády apod., takže ve fi nále by zaplatili ještě více, než kdyby vyměnili třeba jen okna. To je ale obrovský omyl!!!

Na následujícím modelovém případě si ukážeme, že získání dotace není vůbec složité a že Vám k tomu mohdy postačí dokonce jenom jedno z opatřeních – např. výměna oken a dveří, bez nutnosti kombinace např. se zateplením fasády domu.

 
 
Zákazník p.Kostka nás oslovil s tím, že by si rád pořídil nová okna, protože ta stará už dávno dobře netěsní a je s nimi složitá údržba a manipulace.

Ještě týž den jsme k zákazníkovi vyslali našeho technika, který si stávající okna proměřil a prokonzultoval se zákazníkem vše potřebné. Na základě těchto informací byla následující den vypracována cenová nabídka a předložena k posouzení zákazníkovi. Taktéž mu byla navrhnuta možnost získání dotace z ZU, o kterou projevil zájem a do této doby o ní ani nevěděl.

V tuto chvíli vše přebírá do svých rukou projektant, specializující se na oblast podpory ZU. Orientačně je zpracován posudek a zjišťuje se, že okna v navrženém provedení budou zákazníkovi garantovat energetickou úsporu (ve vytápění) 26% oproti původnímu stavu.V tuto chvíli již tedy měl zákazník pan

Kostka jistotu, že po schválení jeho žádosti MŽP mu bude poskytnuta podpora ve výši 113.750 Kč (650 Kč/m2 celkové podlahové plochy jeho domu).

S panem Kostkou byla tedy uzavřena Smlouva o dílo a schválena konečná verze zakázky s veškerým příslušenstvím(parapety,žaluzie, sítě proti hmyzu).Současně byl naším projektantem vyhotoven kompletní energetický posudek a projektová dokumentace a byl vyplněn šablonový krycí list nutný k podání žádosti. Všechny tyto dokumenty byly potom odevzdány na krajském pracovišti Ministersva životního prostředí.

Nyní se může naplno rozjet samotná realizace zakázky – výroba oken a dveří,která netrvá víc nežměsíc, kdy jsou okna vyrobena a připravena k montáži. Samotná montáž, zednické začištění a případné další práce jsou potom prováděny maximálně do 2 dnů, v závislosti na velikosti zakázky a rozsahu zednických prací. Po dokončení všech prací je vše uvedeno do původního stavu a stačí už jen vymalovat.

Po dokončení montáže je zákazníkovi vystaven předávací protokol a celková faktura. Tyto doklady jsou posledními dokumenty k žádosti a pak už následuje jen to příjemné, zhruba 30 denní čekání na připsání přidělených dotace na jeho osobní účet. Tím je dotace vyřízena.

Rekapitulace:

Rekonstrukce rodinného domku pana Kostky z 80. let, tloušťka zdiva cca 40 cm. Cca 18 ks oken. Záměr: výměna oken a dveří a dosažení úspory alespoň 20 % oproti původnímu stavu.Návrh: zabudování kvalitních plastových oken fi rmy OKNOHIT o celkovém prostupu tepla Uw=0,95 W/m2K.

Postup: Výpočet energetického posudku (za použití trojskla) s výsledkem úspory 26 %. Náklady na opatření (pořízení nových oken a dveří) včetně všech prací, doplňků a dph: 128.500,- Kč. Výše přidělené dotace: 650,- Kč/m2 podlahové plochy vytápěných prostor domu – v tomto případě dům o ploše podlah v prvním i druhém podlaží cca 175 m2, tj. 113.750,- Kč. Cenový rozdíl: necelých 15.000,- To je částka, za kterou se podařilo kompletně vyměnit stávající okna a dveře, snížit náklady na vytápění domu a zlepšit celkovou pohodu uvnitř domu, díky čistějším liniím oken a většímu průniku slunečního záření – prosvětlení interiéru.

Chceme tímto jen upozornit na to, že čerpat není složité a určitě se vyplatí! A my nabízíme kompletní pomoc při získání Vaší dotace.

 
Se vším co se týká dotací Vám rádi poradíme na našich pobočkách ve Zlíně a Valašských Kloboukách. Další informace najdete také na našich webových stránkách.
 

OKNO HIT s.r.o.
Zlín – Náves 671
760 01 Zlín

Tel: + 420 774 440 605   e-mail: zlin@oknohit.cz

 

Oknohit s. r. o.,
Valašské Klobouky
Československé armády 986
PSČ 766 01

Mob.: 1420 775 756 746  e-mail: klobouky@oknohit.cz 

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA