Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Červený kříž hodnotil uplynulý rok

date_range 21.Led, 2016 featured_play_list Aktuality

 

19. ledna 2016 se sešli členové Místního sdružení Červeného kříže v prostorách Valašskoklobouckého podnikatelského centra ke své pravidelné každoroční výroční schůzi. Ta letošní byla slavnostnější, protože v tomto roce slaví Červený kříž 95 let od svého vzniku. Místní skupina je jedním ze dvou spolků, které působí na území města nejdéle.

Výroční schůzi zahájila předsedkyně MS ČČK paní Ludmila Šulcová, která zhodnotila uplynulý rok, připomněla úspěchy Hlídek mladých zdravotníků a nastínila plány pro letošní rok. Paní Šulcová zdůraznila především zaměření našeho spolku na charitativní činnost, které se věnujeme opravdu ve velké míře a to ať přímou podporou potřebných či zapojením do celorepublikových akcí.

Schůze se konala v prostorách Valašskoklobouckého podnikatelského centra            foto: archiv MS ČČK

Přítomné členy přišla pozdravit také starostka města paní Eliška Olšáková, která vyzdvihla zásluhy spolku, poděkovala za činnost a vyvíjenou aktivitu a vyjádřila přání, aby další spolupráce mezi městem a červeným křížem pokračovala i nadále.

Součástí našeho setkání byla i přednáška paní MUDr. Jany Pořízkové, dále fyzioterapeutky Lenky Juřicové, která nám ukázala, jak pečovat o svůj pohybový aparát. Díky kronikářce paní Janě Hrbáčové jsme mohli zalistovat kronikou a zavzpomínat na uplynulá léta.

Velmi příjemným zpestřením bylo vystoupení pěveckého sboru žáků Gymnázia Valašské pod vedením pana učitele Davida Polácha a krátký recitál naší členky paní Juřicové, která zarecitovala několik básní ze své vlastní tvorby.

I v letošním roce chceme pokračovat v naší bohaté činnosti, chceme být nápomocni městu při pořádání tradičních akcí, chceme se věnovat mladé generaci a dále rozvíjet své aktivity a to ke spokojenosti nejen našich členů, ale všech občanů Valašských Klobouk.

Za MS ČČK Valašské Klobouky

Eva Fialová

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA