Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Další školy získaly statut fakultní školy

date_range 25.Říj, 2016 featured_play_list Aktuality

 

Slavnostní jmenování šesti středních škol zřizovaných Zlínským krajem tzv. fakultními školami Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati bylo mimo jiné součástí slavnostního shromáždění, které se při příležitosti 10. výročí založení této fakulty uskutečnilo ve Zlíně. Díky tomu tak budou moci tyto střední školy s fakultou dále rozvíjet započatou spolupráci.

„Fakulta aplikované informatiky se velmi dynamicky rozvíjí a co je hlavní – její absolventi jsou v praxi úspěšní. Proto jsem velmi rád, že několik našich středních škol navázalo s touto fakultou kontakty, které dnes byly stvrzeny tímto slavnostním aktem," uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Prestižní statut získaly tyto krajem zřizované školy: Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod a Střední průmyslová škola Zlín.

„Díky tomuto statutu budeme moci rozvíjet započatou spolupráci – stáže žáků a učitelů, společné projektové aktivity studentů, odborné kroužky a to především v oblasti současného i budoucího trendu Průmysl 4.0 – automatizace a robotizace," okomentoval ředitel Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín Mgr. Josef Maryáš.

Prestižní statut získalo i Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Vzájemná spolupráce Fakulty aplikované informatiky a středních škol bude spočívat zejména v podpoře zájmu středoškolských studentů o studium technických předmětů, a to zejména z oblasti informatiky, automatizace, kybernetiky, elektrotechniky a bezpečnostních technologií. Spolupráce bude také probíhat při organizaci studentských talentových soutěží, ročníkových projektů či při podávání společných grantových projektů. Počítá se také s dalším vzděláváním středoškolských pedagogů formou odborných konzultací, seminářů, odborných přednášek či kurzů celoživotního vzdělávání.

Není to první příklad aktivní spolupráce krajem zřizovaných škol a zlínské univerzity. Již v loňském roce podepsaly Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod a Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín smlouvu o spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky a staly se tak jejími fakultními školami. Díky tomu mají nyní středoškoláci možnost poznat zblízka život na vysoké škole. Mohou absolvovat návštěvy a exkurze na fakultě, účastnit se přednášek, konferencí a workshopů a zapojit se do studentských projektů spolu s vysokoškoláky. Fakulta se svými fakultními školami spolupracuje také v oblasti praxe, výzkumu, výuky a poradenství.

Fakulta aplikované informatiky byla založena v roce 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky při Fakultě technologické. Vznik samostatné fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byl logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Na fakultě je možno studovat ve všech stupních vysokoškolského studia. Hlavní směry výzkumu na Fakultě aplikované informatiky jsou zaměřeny do následujících oblastí: aplikovaná informatika, bezpečnostní technologie, automatické řízení, měřicí a přístrojová technika.

Na slavnostním shromáždění bylo předáno také několik ocenění osobnostem, které se zasloužily o vznik a rozvoj Fakulty aplikované informatiky.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA