Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Doplňující informace ke změnám na nádraží

date_range 31.Srp, 2017 featured_play_list Aktuality

 

Vzhledem k výzvě paní Hany Tarabusové na Facebooku města Valašské Klobouky a serveru Region Valašsko a s ohledem na diskuzi, která se na na Facebooku rozvinula, zveřejňuje město Valašské Klobouky k připravovaným změnám v řešení autobusové dopravy souhrnné doplňující informace. Věří, že přispějí k Vaší lepší informovanosti.

Jak se změní autobusová doprava?

Nově budou od 3. září autobusy najíždět na autobusové nádraží od hotelu Alfa a nebudou již projíždět diagonálou. Všechny autobusy budou zastavovat na spodní hraně nádraží, blíže Mariánského sloupu.

Dojde ke zrušení nějakých spojů?

Ne, žádný spoj se neruší, naopak přibývá několik přípojů na vlakové nádraží.

Kde se bude nastupovat a vystupovat?

Všichni cestující budou nově nastupovat do všech autobusů výhradně na spodní hraně nádraží, blíže k Mariánskému sloupu. Na ulici 2. května vznikne nové výstupní stanoviště. viz. plánek uvedený níže.

Jak poznám svůj autobus?

Stanoviště již nebudou označena čísly, směr autobusu poznáte podle nápisu na jeho elektronické desce. Od pondělí 3. září bude k dispozici městská policie a asistenti, kteří vás v případě potřeby k autobusu dovedou. Žádné spoje se neruší, dojde pouze k několika malým časovým posunům v jízdním řádu, kompletní jízdní řád zde.

Co když přijede více autobusů najednou?

Tyto momenty jsou omezeny pětiminutovými posuny v jízdním řádu. Pokud se přece jenom potká několik autobusů najednou, budou stát vždy v řadě za sebou na spodní hraně nádraží u Mariánského sloupu, takže svůj autobus nemusíte nikde daleko hledat. Autobusy budou zastavovat postupně od první zastávky.

Byla změna projednána?

Ano, změna byla dlouhodobě projednávána s ČSAD a termín změny stanoven na 3. 9. 2017. Dopravní řešení bylo konzultováno s Krajským koordinátorem veřejné dopravy (KOVED) a projednáno na dopravním inspektorátu.

Proč se raději nepřikročilo ke zobousměrnění ulice 2. května?

Zobousměrnění ulice 2. května bylo také zvažováno. To však narazilo na problém se stísněnými poměry na křižovatce s ul. Čsl. Armády, kde by docházelo k blokování dopravy při odbočování ze směru od Poteče. Zbudování odbočovacího pruhu by bylo velmi náročné.

Jaký bude postup prací a konečný stav úprav?

Asfaltové vrstvy na diagonále budou odfrézovány, původní dlažba bude očištěna podle potřeby přeložena a navázána na stávající dlažbu náměstí a zelenou plochu před spořitelnou. V její horní části vznikne ucelený bezpečný prostor navazující na okolí městské kašny – pěší zóna. Tento prostor bude vymezen mobilními květináči. Ve spodní části "naproti vývěsek" vzniknou parkovací místa viz. mapka Nový stav.

Nový stav

Co v případě konání akcí na dolním náměstí? Bude možno přes diagonálu jezdit?

Ano, diagonálu bude možno kdykoli zprůjezdnit. Bude stačit pouze odsunout mobilní květináče a vymezit prostor pro průjezd.

Kdo bude práce provádět?

Na odfrézování asfaltových vrstev byla ze tří poptávaných firem (Alpinebau, Colas, Strabag) nejlevnější firma Strabag, která nabídla cenu 189 578 Kč bez DPH. Navazující práce, jejichž rozsah se může změnit na základě skutečného stavu po odfrézování, budou provádět technické služby, jež disponují potřebnou technikou. Práce budou fakturovány na základě stavebního deníku, počtu hodin a použité mechanizace.

Byl návrh projednán s veřejností?

Odstranění diagonály bylo součástí všech návrhů na rekonstrukci náměstí včetně vítězného návrhu ing. arch Hlavatého z Ceny Petra Parléře z roku 2013. Tento návrh byl projednán v zastupitelstvu a představen veřejnosti.

17. 2. 2016 V rámci veřejného fóra byla občany mezi TOP 10 problémů města zařazena rekonstrukce náměstí. Na toto navazoval kulatý stůl, který se úpravám náměstí speciálně věnoval dne 4. 5. 2016 ve VPC, kde se k němu mohl každý občan vyjádřit. Z připomínek občanů k návrhu bylo odsouhlaseno – odstranění diagonály, kultivace prostoru kolem kašny, zachování zeleně před muzeem, zachování počtu parkovacích míst. Celková rekonstrukce se pohybuje v řádech 50 mil. Kč, proto bylo přistoupeno k dílčí realizaci na nejvíce poukazovaný problém diagonály.

Dne 19. 12. 2016 schválilo zastupitelstvo na svém zasedání Usnesení č. 16/1384/2016 rozpočet města na rok 2017 jehož součástí byla akce odstranění diagonály.

Dne 14. 6. 2017 vzalo zastupitelstvo města na vědomí dojednanou úpravu s ČSAD.

Zápisy i zasedání zastupitelstva, veřejné fórum a kulaté stoly jsou veřejně přístupné akce, na které zveme všechny občany vždy na plakátovacích plochách, v rozhlase a na webu.

28. 8. byla vydána tisková zprava podrobně informující o plánovaných změnách. A informace byla připravena do zářijového zpravodaje.

Finance, které se utratí jsou potřeba jinde?

Odstranění diagonály je schváleno v rozpočtu a nemá žádný vliv na probíhající investice. Investiční akce, které ve výzvě zmiňujete, se nerealizují ne proto, že by byl nedostatek peněz, ale proto, že je buď investorem někdo jiný (zídka u SOU – Zlínský kraj) nebo se teprve projekčně připravují (Bezpečná cesta do školy) Je potřeba sledovat tiskové zprávy, zápisy se zastupitelstev a zpravodaj.

Je možné zkušební provedení dopravy bez stavebních úprav?

Ano, toto zkušební provedení probíhalo poslední tři roky vždy v pátek při Klobuckých hospodářských trzích, kdy byla diagonála uzavřena a autobusy najížděly na autobusové nádraží od hotelu Alfa.

Ing. Martin Janík
místostarosta Valašských Klobouk

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA