Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Elektronické spisy budou lépe chráněny

date_range 30.Led, 2012 featured_play_list Aktuality

 

Začátkem roku ve Valašských Kloboukách zahájilo svou činnost nové technologické centrum, které bude sloužit jakožto bezpečné úložiště dat a zprostředkuje také hostované spisové služby pro obce z celého správního obvodu. V první etapě byla spuštěna implementace nové spisové služby pro Městský úřad Valašské Klobouky, následovat budou školení pověřených pracovníků na jednotlivých obcích a testovací režim u jejich spisových služeb. Na uskutečnění projektu přispěl dotací ve výši téměř 5,5 milionu korun Integrovaný operační program.

„Technologické centrum bude sloužit všem obcím, školám a dalším veřejným institucím zřizovaným obcemi ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky. Dosud obce evidovaly písemnosti v papírové či jednoduché počítačové podobě spisové služby, od 1. června tohoto roku jim ovšem vyvstane nová povinnost vést evidenci písemností v elektronické podobě. Zde budou moci využívat služeb technologického centra, které jim umožní zřízení hostované elektronické spisové služby," informoval o účelu centra vedoucí odboru informatiky valašskokloboucké radnice Miloslav Kulíšek. Po pětiletou dobu udržitelnosti projektu bude služba technologického centra obcím a dalším organizacím poskytována zdarma.

Pracoviště bude rovněž sloužit jako bezpečné místo pro uložení elektronických písemností a dokumentů, které jsou doručovány datovými schránkami. Jelikož schránka chrání tyto dokumenty pouze po dobu 90 dní, musí obce řešit jejich následné bezpečné uchovávání. Hostovaná spisová služba jejich elektronické písemnosti ochrání proti zneužití, zničení, ztrátě, neoprávněnému přístupu i jakémukoli úniku informací. „Uživatelé budou do svých spisových služeb vstupovat přes internetové rozhraní zabezpečeným přístupem, takže zneužití dat je minimalizováno. Pokud budou dodržovat nastavená přístupová pravidla, je ochrana uložených dat zajištěna," ubezpečil vedoucí. Dalším úkolem technologického centra bude umožnit obcím lepší komunikaci se Státním digitálním archivem, kde se budou elektronické dokumenty ukládat po dobu jejich životnosti.

Součástí projektu technologického centra je rovněž zavedení nové spisové služby valašskoklobouckého městského úřadu. Ta byla spuštěna počátkem ledna a nyní již běží v ostrém provozu. Implementace hostovaných spisových služeb pro ostatní organizace bude zahájena školením v první polovině února. Obce určí odpovědné pracovníky, jimž bude do elektronické spisové služby zřízen zabezpečený internetový přístup. Na osvojení práce se spisovými službami budou pak mít organizace přibližně čtyři měsíce, než dojde ke spuštění plného provozu. V testovacím režimu se budou řešit také technicko-provozní podmínky vzdálených pracovišť, například zabezpečení počítačového vybavení a instalace nutného softwaru pro spolehlivý provoz u jednotlivých uživatelů.

„Projekt Technologické centrum ORP Valašské Klobouky a eGovernmentové služby ve správním území ORP byl realizován díky dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši bezmála 5,5 milionů, což činí 85% z celkových uznatelných nákladů," uvedla k financování projektová manažerka Pavlína Kolínková.

Lenka Zvonková

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA