Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Evropa škole zaplatí školního psychologa

date_range 06.Kvě, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
Školního psychologa, ale také kompenzační pomůcky pro výuku dětí s hendikepem získala vsetínská základní škola Integra díky novému projektu, na nějž škola získala téměř šestimilionovou dotaci z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Integra se totiž dlouhodobě zabývá společným vzděláváním zdravých a handicapovaných dětí.

Škola tak může nyní mnohem účinněji pracovat s žáky školy a jejich rodiči. „Projekt, který je zaměřen především na problematiku výchovy v základním školství, nám umožnil sjednotit školské poradenské pracoviště a včas tak předcházet výchovným a psychickým problémům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami " vysvětluje ředitel školy Libor Podešva.

 

Foto

V rámci předcházejícího projektu byly moderními výukovými kompenzačními pomůckami vybaveny třídy druhého stupně, stávající projekt umožní vybavit i třídy prvního stupně.    foto archiv školy

 
V rámci projektu však škola rozšíří také svou počítačovou síť a pořídí do tříd na prvním stupni pomůcky pro vizualizaci výuky. „Tyto pomůcky budou mít velký význam nejen pro podporu výuky zdravých dětí, ale především například pro děti sluchově postižené, dislektiky a žáky s dalšími hendikepy," pokračuje Podešva.

Projekt s názvem Příležitost pro všechny II navazuje na předcházející projekt, v rámci něhož škola pořídila moderní výukovou techniku do tříd druhého stupně a uskutečnila desítky školících kurzů a programů pro své pedagogické pracovníky, v nichž se zaměřila například na podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí, zážitkovou pedagogiku, speciální pedagogiku, manažerské dovednosti a další oblasti.

Eva Stejskalová

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA

PRAKTICKÉ INFORMACE

inpocasi