Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Hasiče okrsku povede i nadále Milan Tichý

date_range 28.Led, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Výroční valná hromada Valašskoklobouckého okrsku Sboru dobrovolných hasičů, která se uskutečnila v neděli 24. ledna, přinesla volby nových funkcionářů i zhodnocení loňského roku v činnosti jednotlivých sborů. Na postu starosty okrsku byl pro následujících pět let potvrzen Milan Tichý a velitelem se stal Josef Vlček. Rozdávala se však také čestná ocenění bývalým starostům obcí a uznání za vynikající práci představiteli vedení SDH.

„Tento rok je pro Sbor dobrovolných hasičů volebním, a tak jednotky Valašských Klobouk, Lipiny, Smoliny, Mirošova, Poteče a Tichova uspořádaly valné hromady, na nichž byli ustaveni noví představitelé. Funkcionáři byli zvoleni také pro celý Valašskokloboucký okrsek a vybráni byli i zástupci do Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín," sdělil k výsledku valné hromady starosta okrsku Milan Tichý. Ten byl také ve volbě znovu potvrzen do starostovské funkce. Velitelem se stal Josef Vlček, jednatelem a představitelem zodpovědným za mládež Vladimír Mlynárčik, preventistou František Trchalík a strojníkem okrsku Stanislav Psota. Do Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů ve Zlíně byli nominováni Milan Tichý a František Trchalík.

 

foto archiv SDH    více fotek

 
Mimo volby se rozdávala také různá poděkování. Milan Tichý byl Okresním sdružením hasičů ve Zlíně oceněn čestným uznáním za výbornou práci v minulém volebním období. Už 10 let je totiž starostou okrsku a 5 let je náměstkem starosty OSH. Uznání se ale dostalo i jiným. „Bývalí starostové Karel Trčka z Tichova a Jaroslav Mana ze Smoliny získali doživotní čestné tituly „starosta sboru". Doživotním titulem „velitel sboru" byl pak oceněn Stanislav Fiala st. ze Smoliny," doplnil starosta okrsku Milan Tichý.

Valná hromada vyslechla zprávy o činnosti sborů a projevila všem členům jednotek poděkování za jejich aktivní působení. SDH Mirošov se může například pochlubit úspěchem sportovního družstva mužů, které se ve Zlínské lize požárního sportu umístilo na 20. příčce. Ženy obsadily 9. místo. Hasiči dále uspořádali soutěž O pohár obce Mirošov, do kterého se zapojilo 26 týmů. Tým SDH Lipina se zúčastnil řady soutěží a ujal se také pořádání podzimního kola hry Plamen. Mimo to hasiči připravili taneční zábavu na hřišti, pomáhali při pořádání dětského dne, kácení máje, fašankové obchůzky, svěcení nového pomníku a dalších akcích v obci.

Jednotka SDH Smolina se kromě jiných zapojení zúčastnila například cvičení na skládce komunálního odpadu, pomáhala občanům při čištění studní a zorganizovala také kácení máje a další akce pro veřejnost. Úspěch slavilo družstvo mužů vybojováním čtvrtého místa v okresní soutěži. SDH Tichov zodpovědně připravil první kolo soutěže v požárním sportu, dále přichystal zájezd pro děti, zorganizoval fašanky a zúčastnil se také úklidových brigád a dalších akcí. Tým mužů SDH Poteč během loňské sezóny startoval v šestnácti pohárových soutěžích v našem okrese i mimo něj. Jednotka se dále postarala o rekonstrukci zbrojnice, pomáhala při dětském dnu a řadě dalších událostí v obci. Jednotka valašskoklobouckého SDH je zařazena jako JPO III a vyjíždí k zásahům podle Požárního poplachového plánu Zlínského kraje. Loni se uskutečnilo 19 výjezdů, a to jak k odstraňování nebezpečných stavů v podobě sněhových nebo větrných kalamit, tak i k požárům nemovitostí či lesních porostů. Věnovala se také ukázkám na akcích pro veřejnost i ve školách.

„Všem dobrovolným hasičům patří velké poděkování za jejich činnost a zapojení do veřejného života. Mnohdy jsou to právě oni, kdo jsou pořadatelskou oporou nejrůznějších akcí a událostí. Uznání si zaslouží i nedocenitelná práce s mladou generací, pro kterou si vyhrazují čas na tréninky a soutěže. A za co je obzvláště potřeba poděkovat, je okamžitá pomocná ruka lidem, kteří se ocitnou v nouzi a potřebují bezprostřední pomoc," vyjádřil dík starosta Valašských Klobouk Dalibor Maniš.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA