Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Investiční akce města vstupují do další fáze

date_range 25.Čvc, 2014 featured_play_list Aktuality

 

Valašskokloboucká radnice pokračuje v realizaci plánovaných investičních akcí. Dvě nejvýznamnější – cyklostezka a revitalizace sídliště Palackého, jsou ve fázi výběrového řízení na dodavatele. Zahájena byla rekonstrukce bývalého ústředí Valašky a dokončeny chodníky v ulici Cyrilometodějské.

„Aby měli občané co nejlepší představu o připravovaných investicích, rozmístili jsme ve městě situační výkresy. Projekt cyklostezky visí ve vitríně na náměstí (před bývalým finančním úřadem); plán revitalizace sídliště Palackého je k vidění ve výloze prodejny potravin pana Macháče (zde je také výkres cyklostezky); způsob opravy Zákostelí naleznou zájemci v inkubátoru v pekárně Střelná a seznámit se s projektem ,Místo, kde najdete pomoc´ mohou občané ve vstupní chodbě úřadu práce," řekl místostarosta Martin Janík. „Výkresy jsou k dispozici i na webových stránkách města nebo přímo na investičním odboru," dodal místostarosta.

Cyklostezka

V těchto dnech byl vybrán dodavatel stavby a po uplynutí zákonných lhůt může dojít k realizaci cyklostezky. Začít by se mělo v první polovině srpna a ukončení celé akce je plánováno na 30. června příštího roku. V této etapě investiční akce dojde k vybudování asfaltového povrchu cyklostezky od křižovatky ulic U Váhy a Nádražní po učiliště v ulici Brumovské a k dopravnímu značení cyklotrasy, která povede po stávajících komunikacích, a to od ulice Nádražní ke katastru obce Poteče. Poslední část cyklostezky BEVLAVA, na území Valašských Klobouk – od učiliště po brumovský katastr, je ve fázi zpracovávání dokumentace k územnímu řízení. Díky dotaci Regionálního operačního programu Střední Morava se devíti milionové náklady na stávající etapu sníží o 85 %. „Konečně se nám podařilo začít. Je to malý krok pro lidstvo, ale velký skok pro Klobouky," řekl Martin Janík.

Cyklostezka BEVLAVA (foto archiv MěÚ Val. Klobouky)

Revitalizace sídliště Palackého

Také u této investiční akce se čeká na uplynutí zákonných lhůt pro odvolání účastníků výběrového řízení na dodavatele. Samotné zahájení kompletní rekonstrukce sídliště je plánováno na první polovinu srpna a i zde se akce překlene do příštího roku. Letos je v plánu úprava zpevněných ploch – komunikace, chodníky, parkoviště a vybudování veřejného osvětlení s moderními LED svítilnami. Na jaře 2015 proběhne výstavba dětských hřišť, odpočinkových zón pro obyvatele, výsadba zeleně a umístění mobiliáře. „Prosíme občany o trpělivost a shovívavost, neboť rekonstrukce bude stavebně, časově a prostorově náročná. Krátkodobé nepříznivé podmínky však přinesou významné zlepšení veřejného života v této lokalitě," vysvětlil starosta Dalibor Maniš. I zde se náklady ve výši 10 mil. korun sníží o 85% dotaci z ROP Střední Morava.

 

Sídliště Palackého  (foto archiv MěÚ Val. Klobouky)

Místo, kde najdete pomoc

V bývalém ústředí Valašky byly zahájeny stavební úpravy v rámci projektu „Místo, kde najdete pomoc – centrum sociálních služeb." Letos proběhne rekonstrukce budovy a modernizace jejího vybavení a technického zázemí. V příštím roce bude následovat vybudování malého parku, úprava a vydláždění nádvoří. „Chceme v rámci této akce opravit i fasády kolem celého dvora, zvláště dokončit zadní fasádu historického objektu Hotelu U Slunce. Na to se snažíme získat dotaci z fondů na opravu památek," vysvětlil vedoucí investičního odboru Radek Bařinka.

Centrum sociálních služeb (foto archiv MěÚ Val. Klobouky)

Chodníky

V ulici Cyrilometodějské se dokončují chodníky po pravé straně komunikace ve směru na Poteč. Frekventovaný chodník byl ve velmi špatném stavu, proto se přikročilo k celoplošné výměně dlažby, částečné obnově obrubníků a snížení sjezdů. Součástí akce byla i úprava autobusové zastávky, která je nyní zcela podle platných norem. Opraven byl také odvod dešťových vod z komunikace do nové vpusti. Úpravu chodníků financovalo město z vlastních zdrojů a náklady nepřesáhly 500 tis. korun.

Sandra Novotná Kollerová

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA