Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Jak Valašské Klobouky nakládají s problémy z loňského veřejného fóra?

date_range 07.Lis, 2019 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Veřejné fórum 2018, foto: archiv města Valašské Klobouky

Město Valašské Klobouky uspořádalo pro své občany veřejné fórum naposledy v roce 2018 a další chystá na rok 2020. V mezičase vyvíjí snahy o řešení podnětů a problémů, které lidé při fóru označili jako nejdůležitější. Některá z témat pokročila vpřed, na některých se pracuje, u jiných ovšem není podniknutí dalších kroků v možnostech města. Zde je přehled témat a jejich řešení.

 

Video: Témata vzešla z veřejného fóra, které se konalo v roce 2018

 

Rozvoj cykloturistiky

 

Téma, ve kterém se městu podařilo učinit největší rozvoj. V roce 2019 byl otevřen nový úsek cyklostezky Bevlava, který propojil města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice. Na valašskokloboucké straně byl otevřen dvoukilometrový úsek cyklostezky s asfaltovým povrchem. Po své trati má 1,3 kilometru v režimu cyklostezky, 653 metrů v režimu cyklotrasy a 1 most přes Klobučku. Celkové náklady na výstavbu činily 16,2 milionu korun. Investice je podpořena z přeshraničního operačního programu INTERREG V – A SR – ČR. Součástí projektu byla rovněž rekonstrukce 152 metrů cyklotrasy v ulici Koželužská, která rozšířila městskou páteřní cyklostezku.

 

V červnu byla také podána žádost o dotaci za Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko na cyklostezky a cyklotrasy v členských obcích. Ve Valašských Kloboukách by se mohla v případě úspěšnosti zrealizovat cyklostezka ze sídliště Palackého na Trhovisko, cyklotrasa na Královec, úsek cyklotrasy v Koželužské, cyklotrasa Důbrava i cyklotrasa Ekopark.

 

Proběhla přestavba nového bikeparku na ulici Luční a zrealizovala se akce Týden mobility. Zastupitelé také vyjádřili spolku Klobucké stezky podporu ve snaze budovat singletrackové trasy. Byl zadán a zpracován projekt na jejich stavbu.

 

Pobytový hospic

 

Zařízení typu pobytového hospice má provoz plně hrazený pojišťovnou a k jeho zřízení musí vydat souhlas kraj. Vzhledem k tomu, že současná kapacita lůžek je dostačující, nebylo by možné povolení získat. Hledala se tedy jiná cesta k zajištění péče pro nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí, a to formou mobilního hospice. Na našem území služby nově poskytuje Mobilní hospic Strom života. Město jeho fungování podpořilo dotací 15 tisíc korun a nabídlo také propagaci jeho služeb a pomoc s vyhledáním vhodného nájemního prostoru pro zázemí.

 

Rekonstrukce vestibulu a sociálního zařízení kina Svět

 

Kino v nedávné době prošlo modernizací kinosálu, promítací techniky, ozvučení i sedadel. V roce 2019 byla s přispěním Státního fondu životního prostředí dokončena rekonstrukce vzduchotechniky a zateplení obvodových zdí v celkové hodnotě 4,2 milionu korun. Další rozsáhlá investice do rekonstrukce vestibulu a toalet nebyla z finančních důvodů možná.

Zateplení obvodových zdí, foto: město Valašské Klobouky

Obnova dřevěnic

 

V roce 2018 vznikla architektonická studie na obnovu dřevěnice v ulici Soukenická, na úrovni hlavní křižovatky na Poteč a Brumov. Autorem studie je architekt Zdeněk Fránek, který navrhl mimo jiné i podobu známé pozorovatelny Durch. Moderní dřevěnice by se měla stát novým turistickým cílem a propojovat galerijní a společenský prostor. V současné době se čeká na vyhlášení vhodného dotačního titulu, ze kterého by mohla být stavba v kombinaci dřeva a skla spolufinancována.

 

Zasněžování lyžařského areálu Pechancovy lúky

 

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti bude vypracován investiční záměr, který obsáhne studii proveditelnosti investiční akce i odhad nákladů, které by si samotná výstavba zasněžování vyžádala.

 

Startovací byty

 

Startovací byty pro mladé město aktuálně nemá v investičním záměru a není ani možnost jejich finanční podpory ve formě dotací. V tuto chvíli jsou Ministerstvem pro místní rozvoj podporovány tzv. vstupní byty, které jsou obdobou bytů sociálních. Ve Valašských Kloboukách byly s podporou IROP vybudovány čtyři nové sociální byty v podkroví domu s pečovatelskou službou, a to za 4,2 milionu korun.

 

Osvětlení cyklostezky

 

Během stavby městské páteřní cyklostezky byla provedena příprava na budoucí osvětlení, je tedy položená chránička a vedení elektrického napětí a jsou nachystány také body pro umístění sloupů. Náklady na pořízení 33 bodů veřejného osvětlení jsou vypočteny na 1 milion korun.

 

Podpora R49

 

Město Valašské Klobouky vyjadřuje podporu výstavbě rychlostní silnice R49. Vzniklo memorandum, které podepsali představitelé samospráv ze správní oblasti obce s rozšířenou působností a také zástupci významných zaměstnavatelů v regionu. Významnější vliv na vývoj stavby nadregionálního významu však město ze své pozice nemá.

 

Vyčištění a zlepšení koryta Klobučky

 

V uplynulých letech se koryto Klobučky čistilo v rámci akce Ukliďme Bílé Karpaty. V roce 2019 se před otevíráním nového úseku cyklostezky odklízely nánosy nepořádku, které v korytě zanechala blesková povodeň. Proběhlo také jednání s Povodím Moravy o potřebnosti zlepšit celkový stav i břehové porosty koryta Klobučky, k řešení zatím nedošlo.

 

Znečišťování ovzduší lokálními topeništi

 

Téma se v seznamu TOP 10 problémů objevilo opakovaně. Město pro občany uspořádalo osvětovou besedu a apelovalo na ně i ve svých komunikačních kanálech. V souvislosti s novelizací, která uzákonila možnost provádět kontroly kotlů v domácnostech, probíhala velká informační kampaň v médiích, město už tedy k pořádání dalších besed nepřistoupilo. Odbor životního prostředí od roku 2017 přijal a řešil pět podnětů týkajících se porušení povinností provozovatele stacionárního zdroje vytápění.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA

PRAKTICKÉ INFORMACE

inpocasi