Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

K programu přispěla i dobrá praxe úřadu

date_range 27.Úno, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Od 19. do 21. února se v Brně konal devátý ročník Národní konference kvality, jejímž cílem je předávání zkušeností a dobrých praxí při zavádění kvality ve veřejné správě. V jedné ze sekcí byl zařazen také příspěvek za Městský úřad Valašské Klobouky, který se rozhodl zrevidovat svůj postup v metodě CAF a začít s ní znovu a lépe.

„Jsem přesvědčen, že aktivní zapojení našeho úřadu do celonárodního projektu zvyšování kvality výkonu státní správy bude do budoucna pro naše občany jedině přínosem. Díky metodice sebehodnocení CAF může úřad lépe mapovat své procesy a pracovat na nich, aby docházelo ke zkvalitňování vnitřního i vnějšího prostředí, a tím i služeb občanům," pověděl starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. Ostatně o aktivním postoji svědčilo i samotné vystoupení na Národní konferenci kvality.

 Příspěvek Městského úřadu Valašské Klobouky (foto archiv města) Fotogalerie zde.

Příspěvek byl součástí programu sekce Jak dělat věci správně a přilákal posluchače především z úřadů, kde se možná setkali s podobnou situací jako u nás," uvedla Eliška Olšáková, metodička CAF, která účastníky konference seznámila s novým přístupem valašskokloboucké radnice. „Po několika letech práce s modelem CAF jsme cítili ustrnutí a nemožnost posunu a zlepšení. Proto jsme s ním začali znovu a pod odborným vedením slovenského partnera, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, který je koordinátorem státní politiky kvality a národním korespondentem modelu CAF na Slovensku," vysvětlila postup.

S metodickým dozorem přijal Městský úřad Valašské Klobouky závazný dokument o implementaci modelu CAF v organizaci a také harmonogram s časovým horizontem a zodpovědností konkrétních lidí. Byl jmenován CAF tým i metodik. Následovalo odborné školení pro vrcholový management, vedoucí odborů a celý CAF tým.

Důležitou součástí bylo přijetí komunikačního plánu, jenž obsahuje komunikační aktivity a komunikační nástroje, kterými jsou o průběhu implementace informovány externí a interní zainteresované strany. Byla vypracována sebehodnotící zpráva a provedeno posouzení na místě externími hodnotiteli. Z oblastí na zlepšování byly naformulovány úkoly dvouletého akčního plánu zlepšování.

„Akční plán mimo jiné zahrnuje přípravu nové strategie městského úřadu, implementaci procesního řízení do organizace, zavedení Dnů otevřených dveří, zapojení občanů do rozhodování ve městě a měření spokojenosti občanů a zaměstnanců úřadu," jmenovala Eliška Olšáková. „Mnohé se již podařilo uvést do praxe, mnohé je ještě před námi. Ale jsme odhodláni na dosažení našich cílů pracovat, a tím přispět k rozvoji městského úřadu, zvyšování kvality služeb, zlepšování vztahů mezi zaměstnanci i celkové atmosféry organizace," uzavřela.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA