Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Kloboucký okrsek SDH hodnotil loňský rok

date_range 01.Úno, 2011 featured_play_list Aktuality
 
 
Valašskokloboucký okrsek Sboru dobrovolných hasičů bilancoval výsledky své činnosti v roce 2010. Ke společné valné hromadě se jeho zástupci sešli v neděli 30. ledna ve Valašských Kloboukách. K hlavním tématům schůze patřilo zhodnocení aktivit uskutečněných jednotlivými sbory či shrnutí účastí na zásazích při mimořádných událostech, ale nechybělo ani poděkování od starostů obcí a předání pamětních listů dlouholetým spolupracovníkům dobrovolných hasičů.

„Valná hromada okrsku přinesla především zhodnocení činnosti za loňský rok. Přítomní starostové pan Josef Mana, Josef Mudrák a Dalibor Maniš poděkovali jednotkám a sborům za jejich práci v minulém roce, kdy se hasiči podíleli na odstraňování přírodních katastrof a jiných nebezpečných stavů, ale zasahovali také u nehod či požárů a pomáhali občanům v nouzi," sdělil k setkání okrsku jeho starosta Milan Tichý. Poděkování za dobrou spolupráci při zásazích, cvičeních i školeních členů zásahových jednotek se jim dostalo také od velitele valašskokloboucké stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Jiřího Ovesného. Dobrovolní hasiči si ovšem ve svých obcích zaslouží uznání také za pořádání sportovních soutěží, kulturních akcí, událostí pro děti a mládež a podobně.

 

foto Milan Tichý

 
Na ohodnocení zásluh ale nezapomněl ani kloboucký okrsek, a tak za dobrou spolupráci udělil pamětní list starostovi města Valašské Klobouky Daliboru Manišovi, pracovníku krizového řízení Radomíru Slovákovi, starostovi obce Poteč Josefu Manovi, minulému starostovi obce Tichov Josefu Slovákovi a veliteli stanice HZS Zlínského kraje Valašské Klobouky Jiřímu Ovesnému.

Ve shrnujícím výčtu činnosti jednotlivých sborů nechyběly zmínky o celoroční práci hasičů. „K nejvýznamnějším událostem patřilo okrskové kolo v požárním sportu, které se konalo 29. května 2010 ve Smolině. Do soutěže se zapojila všechna družstva mužů, ženy ze Smoliny, Mirošova a Lipiny, tři družstva žáků z Tichova a po jednom z Mirošova, Lipiny a Smoliny. Zástupci okrsku se pak zúčastnili okresního kola v Hřivínově Újezdě," uvedl Milan Tichý. Další soutěž uspořádali v červenci členové SDH Mirošov. Jednalo se o noční klání v požárním útoku O pohár obce Mirošova, nad nímž převzal záštitu také hejtman Zlínského kraje. Zúčastnilo se 31 družstev.

Vzpomenuty byly také úspěchy družstev v nejrůznějších pohárových soutěžích a ligách, ale i tréninky s dětmi a dorostem, školení jednotek, práce na údržbě vozidel a výstroje sborů, pomoc při úpravách obce či zvelebování zbrojnice, brigády na pálení klestu a další. Z aktivit pro spoluobčany je možné zmínit účast na pouti na Svatý Hostýn nebo organizaci dětských dnů, mikulášské nadílky, kácení máje, cyklistického závodu a řady dalších událostí, kterými jejich obce v loňském roce žily.

 
Lenka Zvonková
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA