Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Kloboučtí zkvalitní systém třídění odpadů

date_range 27.Srp, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Nové svozové vozidlo s úpravou na sběr bioodpadu, kompostéry do rodin a kontejnery určené na bioodpad na stanoviště po celém městě. Tak lze stručně shrnout projekt, kterým chce městská společnost Valašskokloboucké služby zkvalitnit systém třídění odpadu ve Valašských Kloboukách. Jeho rozpočet činí 7,4 milionu korun a z 90% jej pokryje dotace z prostředků EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Postupný přechod k separaci bioodpadu by měl být zahájen letos na podzim.

„Díky projektu, který byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj, budou ve Valašských Kloboukách zkvalitněny služby dosavadního systému třídění odpadu. Bude to znamenat nejen dovybavení města 20 novými kontejnery na papír a plast, ale také postupné zavedení 40 kontejnerů na sběr bioodpadu," uvedl ředitel Valašskoklobouckých služeb Roman Petrůj. Projekt myslí také na přímé zužitkování bioodpadu z domácností. „Pro rodiny budeme mít připraveno 300 kompostérů o objemu 720 litrů, které budou moci lidé využívat pro přípravu vlastního kompostu," dodal. Kompostér bude k dispozici za symbolickou cenu a občané si o něj budou moci žádat po výzvě, kterou společnost na podzim vydá.

 
Valašskokloboucké služby současně pořídí i nové vozidlo s vyklápěčem, které bude určené ke svozu plastu a papíru, ale bude mít taktéž nástavbu na sběr bioodpadu. „V první fázi přechodu na systém separace bioodpadu budou do rodin umístěny kompostéry. V průběhu příštího roku naváže druhá fáze, kdy dojde k postupné instalaci kontejnerů na stanoviště ve městě a k zahájení svozu této biosuroviny," upřesnil místostarosta města Ladislav Tarabus. Bioodpad pak bude zpracováván ve speciálním zařízení k dalšímu využití. „Občané města budou mít touto změnou další možnost, jak zlepšit třídění a nakládání s odpady. Jistě uvítají i nabídku kompostérů, protože díky nim mohou ekologicky šetrným způsobem zpracovávat domovní bioodpad a zároveň využívat kompost jako biologicky cennou surovinu," vysvětlil místostarosta.

Zkvalitnění služeb pro občany rozšířením stanovišť o nové kontejnery na plast, papír a později bioodpad rozhodně nekončí. Valašskokloboucké služby chtějí na rozvoji systému sběru, třídění a nakládání s odpady pracovat i nadále. „Ve spolupráci s městem začneme připravovat projekt na vybudování sběrného dvora a jeho vybavení dalším zařízením k zajištění kompletního nakládání s odpady," ujistil Roman Petrůj.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA