Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Komise přijímá podněty k prevenci kriminality

date_range 23.Kvě, 2017 featured_play_list Aktuality

 

Při Radě města Valašské Klobouky pracuje komise pro prevenci kriminality a sociální záležitosti, která se ve svých dvou pracovních skupinách pravidelně schází nad řešením aktuální problematiky. Sekce sociálních záležitostí se nyní věnuje přípravě zájezdu a besídek pro seniory, druhá skupina pak pracuje na aktualizaci plánu prevence kriminality nebo na vzniku městského žákovského parlamentu. K zaměření činnosti komise však mají možnost přispět svým podnětem také občané.

„Lidé se na nás mohou obracet s připomínkami, které mají například k oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v našem městě, ale také k dostupnosti sociálních služeb nebo příbuzným tématům. V okruhu odborníků tyto podněty občanů prodiskutujeme a předložíme radě města naše doporučení, která mohou přispět k řešení situace," obrátila se k veřejnosti Kristýna Dvořáková, předsedkyně komise. Dodala, že náměty uvítá na telefonu 774 099 456 nebo na e-mailu dvorakova.njp@gmail.com.

Komise pro prevenci kriminality a sociální záležitosti na jednání v KamPaku

V komisi pro prevenci kriminality a sociální záležitosti zasedají odborníci na sociální problematiku, zástupci škol, sociálního odboru, městské policie, neziskových organizací věnujících se prevenci sociálně patologických jevů a další. Kromě společných jednání se scházejí i v dílčích pracovních skupinách, kde řeší úkoly jejich oblasti.

Na svém posledním zasedání se komise seznámila s činností nízkoprahového zařízení KamPak?, které ve Valašských Kloboukách poskytuje služby pro mladistvé od 11 do 26 let. V roce 2016 klub zaznamenal více než 2700 návštěv, což v průměru vychází na 18 návštěvníků v jednom otevíracím dni. Střídavě se jim věnovalo 7 pracovníků (na necelé 3 pracovní úvazky), kteří s návštěvníky vedli celkem 935 pomáhajících rozhovorů, jimiž se snažili pozitivně ovlivnit řešení jejich individuální situace.

„Posláním nízkoprahového klubu je vytvořit mládeži smysluplnou náplň volného času. Mladí sem mohou přicházet za kolektivem vrstevníků a kamarádů, když potřebují s něčím poradit, setkat se a popovídat si, nebo si třeba jen zahrát stolní fotbálek a jiné hry," pověděl Michal Filák, vedoucí klubu a člen komise.

-tz-

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA