Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Kraj nechal prověřit smlouvy uzavřené za působení Petra Gazdíka

date_range 31.Srp, 2022 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Petr Gazdík. Foto: archiv redakce

Rada Zlínského kraje nechala provést interní audit, který prověřil smluvní vztahy uzavřené Zlínským krajem nebo jeho organizacemi v období od 2. listopadu 2016 do 10. listopadu 2020. Konkrétně šlo o smlouvy týkající se gesce, či jinak přímo nebo nepřímo související s činností tehdejšího člena Rady Zlínského kraje Petra Gazdíka, a to v návaznosti na medializovanou kauzu Dozimetr.

 

„Lidé, o kterých se v médiích v souvislosti s touto kauzou mluví, mají na náš kraj vazbu. Na samosprávu jako takovou to však vliv nemá, což interní audit potvrdil. Chci, ať je hejtmanství transparentní a pokud je všechno v pořádku, ať to lidé vědí,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

 

V oblasti smluvních vztahů obchodněprávního nebo veřejnoprávního charakteru bylo v této souvislosti zjištěno uzavření 44 smluvních vztahů s 11 právnickými osobami, přičemž nebyla zjištěna rizika vyplývající z jejich vazby na Petra Gazdíka či medializovanou kauzu. V oblasti pracovněprávních smluvních vztahů bylo zjištěno uzavření 1 pracovní smlouvy a 1 dohody o provedení práce se 2 fyzickými osobami s vazbou na Petra Gazdíka.

 

U dohody o provedení práce na „poradenství v oboru investic pro oblast školství“, s dobou trvání od 1. března 2019 do 30. října 2020, bylo na základě provedených zjištění identifikováno riziko nehospodárného vynakládání prostředků Zlínského kraje. Zejména s ohledem na to, že nebyly jednoznačně konkretizovány činnosti, které zaměstnanec v rámci dohody vykazoval. Vazba zaměstnance na Petra Gazdíka vyplynula z jejich společného působení ve funkci jednatelů a v pozici společníků v téže obchodní společnosti v době trvání dohody.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA