Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lidé označili největší problémy města

date_range 04.Úno, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
VSETÍN – Nevyhovující prostory pro spolkovou činnost, výherní hrací automaty, nedostatek parkovacích míst či hluková a emisní zátěž z dopravy – to jsou některé z jedenácti problémů, které označili obyvatelé města na včerejším veřejném fóru v domě kultury za nejpalčivější. O tom, co by prospělo kvalitnějšímu životu ve Vsetíně, přišlo s vedením vsetínské radnice diskutovat bezmála sto třicet lidí.

Lidé se mohli vyjadřovat u sedmi stolů k situaci v dopravě, vzdělávání, kultuře, sportu, podnikání a zaměstnanosti, životnímu prostředí, sociální oblasti nebo prevenci sociálně patologických jevů. Nejbouřlivější debata se již tradičně vedla o dopravě a životním prostředí, sešlo se u ní také nejvíce lidí. „Nelíbí se mi, že ulice Jiráskova na Trávníkách se stala hlavní komunikací pro nákladní dopravu, čímž se silně znečišťuje ovzduší a zvyšuje hluk v této oblasti. Navrhuji proto snížit komunikace pod železniční tratí na konci sídliště , aby kamiony mohly jezdit z této strany," poukázal například Josef Valošek.

 

Foto

foto Eva Stejskalová

 
Tradičními problémy k diskuzi byly také hluk a emise v okolí hlavní komunikace v Rokytnici či problémy s parkováním na Sychrově. V jiných oblastech lidé poukazovali například na rušení nočního klidu, zvyšující se nezaměstnanost, čistotu ve městě, nutnost dobudování komunikace I/57 až k Hranicím na Moravě, kde by již mohla navázat na rychlostní komunikaci a dálnici nebo neukázněné pejskaře. „Dělají si ze Vsetína volný výběh, přitom mají vyhrazené místo kolem Bečvy. Vadí mi také znečišťování jejich výkaly, konkrétně například na Trávníkách podél trati, kde jsou dětská hřiště a chodí tam školy i školky," uvedl Lubomír Stavěla.

Přítomní občané nakonec prostřednictvím hlasování vybrali jedenáct nejpalčivějších problémů, které je nejvíce tíží. Jsou to:
1. Neyyhovující prostory pro spolkovou činnost (nutnost rekonstrukce lidového domu)
2. Výherních hrací automaty (nutnost jejich regulace)
3. Kvalita chodníků, nedostatek přechodů
4. Nedostatek bytů (zejména pro rodiny s dětmi ohrožení sociálním vyloučením, nutnost zvýšení ubytovacích kapacit)
5. Nezaměstnanost (podpora projektů pro výšení zaměstnanosti)
6. Roztříštěnost sportovišť (požadavek plného využití pro základní školy i veřejnost, dostupnost v centru případně svoz autobusem)
7. Přítomnost těžké dopravy z centra města (nutnost vyloučení)
8. Hluková a emisní zátěž z dopravy
9. Parkování, nedostatek parkovacích míst
10.Dostavba komunikace Vsetín- Valašské Meziříčí – Hranice
11.Stav budovy městského úřadu (snížení energetické náročnosti, modernizace)

Starostka Vsetína Květoslava Othová ocenila přístup občanů, že se přišli k problémům ve městě vyjádřit v tak hojném počtu, a slíbila, že se podněty město bude zabývat. „Za rok tady společně vyhodnotíme, co se v daných oblastech pro zlepšení kvality života ve městě učinilo," pronesla starostka s tím, že všechny podněty a problémy budou předány jednotlivým odborům a radě města k řešení. „Skutečností ale je, že řešení mnohých problémů je záležitost dlouhodobá a na řadě z nich již pracujeme," dodala Květoslava Othová. Město již například připravuje projektovou dokumentaci pro rekonstrukci lidového domu, v současné době má také vypracovanou první studii parkovacího domu pro řešení neutěšení situace s parkováním na Sychrově, letos plánuje rekonstrukce dalších chodníků a podobně. „O navržených řešeních jednotlivých problémů budeme občany informovat ve Vsetínských novinách," uzavřela starostka.

 

Eva Stejskalová

 
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA