Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lidé topí i odpadem, ten ale do kotle nepatří

date_range 26.Říj, 2011 featured_play_list Aktuality

 

S nástupem podzimních dní se znovu začalo kouřit z komínů a v domácnostech zavládlo příjemné teplo. Topná sezóna se tak rozeběhla a přiměla majitele domů zajímat se o stav kotlů a dostatek paliva. S tím se ovšem znovu připomíná otázka spalování nevhodných materiálů a surovin, nešvaru, který nejen že přispívá k devastaci kotlů a komínů, ale především lidského zdraví. Město Valašské Klobouky proto apeluje na obyvatele, aby při topení postupovali uvážlivě a nepálili věci, které do kotle nepatří.

V domácnostech je mnohdy zažitá praxe, že většina odpadků během zimy končí právě v kotli. Pokud ale občané spalují všechen vyprodukovaný odpad, ať už jde o zbytky jídla, barevné propagační letáky, staré oblečení a nábytek či plastové obaly, ubližují tím nejvíce sobě a svým blízkým. Do vzduchu se totiž dostává množství škodlivin, které se zdržují přímo v domech a jejich okolí, kde je lidé sami dýchají.

„Spalování nejrůznějších odpadů v domácích kotlích se negativně odráží hlavně na kvalitě zdejšího ovzduší. Když se takových nezodpovědných producentů sejde více, zamoří zplodinami z kotlů širší okolí, takže se nebezpečným látkám nelze vyhnout ani při procházce městem," upozornil starosta Dalibor Maniš. Lidé by proto měli více dbát na topení schválenými palivy, pro něž je jejich kotel uzpůsoben, a brát ohled na své spoluobčany i životní prostředí.

Občané by měli mít vždy na paměti, že negativní následky topení různými odpady vysoce převažují přínos v podobě již tak nízké výhřevnosti. Při spalování plastů a dalších materiálů vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky, které mají na lidské zdraví podobný vliv jako kouření cigaret, dále rakovinotvorný benzen, styren, jenž poškozuje oči i sliznici a má vliv na nervový systém, rovněž karcinogenní dioxiny a furany, které poškozují hormonální systém, nervovou soustavu a imunitu člověka, a mnohé další.

Do kotle proto rozhodně nepatří plasty, pneumatiky, zbytky jídla, tráva a listí, stará okna, vyřazený nábytek a nejrůznějšími laky natřená prkna, výrobky z dřevotřísky, barvené propagační materiály a podobně. „Spalováním domácích odpadů se možná dříve snažili občané snížit objem, který se vyvážel v popelnicích, a tak ušetřit za známky. To už dnes jistě nemá svůj význam, protože obyvatelé platí poplatek za komunální odpad paušálně," ujistil vedoucí odboru životního prostředí Josef Slánský s tím, že by se nyní měli lidé zaměřit spíše na minimalizaci odpadů a jejich intenzivnější třídění.

Problematikou se zabývá zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. Pokud bude občan znečišťovat ovzduší pálením nevhodných odpadů a obtěžovat osoby ve svém okolí kouřem a zápachem, dopouští se přestupku, za nějž mu v rámci správního řízení hrozí uložení pokuty v rozmezí 1 až 10 tisíc korun.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA