Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lidé vzpomenuli hrdinství Valčíka a Balejky

date_range 30.Kvě, 2017 featured_play_list Aktuality

 

Na sobotu 27. května připadlo 75. výročí od nejvýznamnější odbojové akce zrealizované za druhé světové války v celé Evropě, atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V tento den se ve Smolině uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky plukovníka Josefa Valčíka, jednoho z členů parašutistické skupiny Silver A, který se na přípravě atentátu podílel. Ve Valašských Kloboukách poté následoval slavnostní ceremoniál, který byl věnován připomenutí dalšího významného výročí, a sice 100 let od narození plukovníka Josefa Balejky, letce 303. stíhací a 311. bombardovací peruti RAF.

„Oba čestní občané našeho města, plukovník Josef Valčík i plukovník Josef Balejka, patří do řady těch, kteří v těžkých dobách druhé světové války opustili svoje domovy, rodiny a přátele, aby se tomuto zlu postavili čelem a bojovali za naši svobodu. Prokázali ohromnou odvahu, vlastenecké přesvědčení, statečnost a chrabrost. Jsou osobnostmi, které je třeba si připomínat a s úctou předávat svědectví o jejich skutcích novým generacím," pověděla starostka Eliška Olšáková.

Pietní akt k uctění památky plukovníka Josefa Valčíka              foto: MěÚ Valašské Klobouky

Vzpomínkové setkání ve Smolině zahájila bohoslužba, kterou celebroval hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník Jaroslav Knichal. V úvodu pietního aktu mohli účastníci pozorovat pohyb letounů Gripen nad horizontem Bílých Karpat a jejich přímý průlet nad Valašskými Klobouky a Smolinou. Poté přítomní hosté za zvuku smutečních pochodů položili k památníku plukovníka Valčíka věnce a květiny a uctili jeho památku minutou ticha. Čestná stráž armády tyto okamžiky piety stvrdila trojími salvami. Během zdravic hostů převzala starostka Eliška Olšáková od zástupců Klubu vojenských výsadkárov SR medaili Jozefa Gabčíka a od Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry ze Zlína pak obdržela medaili za zásluhy.

Ve Valašských Kloboukách se slavnostní ceremoniál k 100. výročí narození plukovníka Josefa Balejky uskutečnil u Památníku československé vzájemnosti. „Místo bylo zvoleno veskrze symbolicky, o plukovníku Balejkovi je totiž známo, že našeho prvního prezidenta Masaryka choval v úctě a velmi si jej vážil," poznamenala Eliška Olšáková. Památku Balejky hosté uctili položením věnců a kytic a také vojenskými poctami. Shromáždění pozdravil plukovník generálního štábu a předseda Slovenského leteckého zväzu Jozef Takács, dále předseda Svazu letců České republiky generálmajor Jiří Kubala a za Svaz letců ČR – Letce Přerov gen. Janouška výkonný předseda Lubomír Hruban. V doprovodném programu mohli lidé zhlédnout výstavu o československých letcích, seznámit se s dobovým velitelským stanovištěm RAF a prohlédnout si také historickou vojenskou techniku.

Slavnostní ceremoniál k 100. výročí narození plk. Josefa Balejky, hovoří předseda
Slovenského leteckého zväzu plk. Jozef Takács             foto: MěÚ Valašské Klobouky

K význačným hostům slavnostního dne patřili plukovník Alois Dubec, poslední žijící letec RAF ve druhé světové válce a nositel Řádu Bílého lva, plukovník Josef Macek, zasloužilý vojenský letec, a příbuzní Valčíkovy rodiny. Dále mělo město Valašské Klobouky tu čest přivítat zástupce Krajského vojenského velitelství Zlín, členy leteckých klubů a spolků z Olomouce, Přerova, Prostějova a Brna, zástupce klubů vojenských výsadkových veteránů ze Zlína a Holešova, představitele Českého svazu bojovníků za svobodu z Uherského Hradiště a Pardubic, členy klubů vojenské historie, zástupce obce Otaslavice a další vzácné hosty. K důstojnému průběhu obou aktů přispěla Vojenská hudba Olomouc a Česká stráž Armády České republiky. Poděkování za účast patří také všem občanům a návštěvníkům.

Slavnostním dnem vyvrcholil celý blok Jara s Josefem Balejkou, který byl ve Valašských Kloboukách věnován významnému výročí tohoto čestného občana. Záštitu oslavám vyjádřil Svaz letců ČR – Letci Přerov – generála Janouška, kterému směřuje poděkování za vstřícnou spolupráci při přípravách programu.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA