Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Loňská benefice pomohla osmi záměrům

date_range 27.Lis, 2012 featured_play_list Aktuality

 

Návštěvníci Valašského mikulášského jarmeku si mohli při minulých ročnících všimnout pokladniček jarmekové benefice. Výtěžek z těchto kasiček pomáhá pořádajícím neziskovým organizacím uskutečňovat projekty, které si předem stanoví jako své cíle pro daný rok. Benefiční podpora z loňského 20. ročníku jarmeku umožnila například vydat nové Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka, uspořádat velikonoční jarmárek, instalovat protipožární systém v dřevěnici U Pivečků či pomocí multimédií propagovat regionální dědictví a tradice.

„Za minulý jarmek představoval benefiční výtěžek 152 tisíc korun, takže každý spolupořadatel obdržel pro své záměry 19 tisíc korun, až na výjimky, kterými jsou Město Valašské Klobouky a městská společnost Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky," uvedla Marie Valčíková z Muzejní společnosti ve Valašských Kloboukách. „Benefice je pořádána formou dobrovolného vstupného, kterým mohou návštěvníci podle svého uvážení jarmek podpořit. Kasičky bývají umístěny ve většině objektů s jarmekovým programem," vysvětlila dále.

Například Gymnázium Valašské Klobouky do jarmeku zapojuje asi stovku svých studentů i s pedagogy, a tak projekt k využití podílu na benefici zaměřilo přímo pro ně. „Pomáhají při soutěžích, aktivně se zúčastňují nakládání zelí, nosí várnice s kyselicí, hrají, zpívají, píší valašsky příběhy, chodí v čertovských maskách, a tak vlastně podporují a zachovávají místní tradice a zvyky," uvedla zástupkyně ředitele Soňa Zabloudilová. Gymnázium zakoupilo mládeži do výuky dataprojektor a monitor.

Žáci gymnázia pomáhají při uchovávání tradic, zde krouhali zelí (foto archiv města) 

Dvě organizace využily svého benefičního podílu k tisku brožur a sborníků. Muzejní společnost vydává k 30. listopadu 12. ročník Vlastivědných kapitol z Valašskokloboucka, které čtenáře provedou studií svatých křížů v kloboucké farnosti i na kotároch, vzpomenou na pana řídícího Josefa Valtera či Vráblovy paseky v Lužné a nabídnou i další příspěvky hodné přečtení. Klub důchodců Valašské Klobouky pak vydal brožuru k desátému výročí svého založení, v níž shrnuje své poslání i aktivity v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, zábavy, zapojení do veřejného života města i přeshraniční spolupráce s Klubem důchodců v Pruském na Slovensku.

Národopisný soubor Klobučan s využitím výtěžku uspořádal na jaře velikonoční jarmark s pestrým folklórním programem, prezentací řemesel a tradic, výtvarnými dílnami i vystoupeními dětských folklórních souborů z Valašska i Slovenska.

Klub důchodců vydal brožuru ke svému 10. výročí (archiv města)

Některé organizace použily benefiční podíl k řešení špatného stavu svých budov. Tělovýchovná jednota Sokol po loňských opravách tělocvičny, dřevěného obložení a zamřížování přistoupila k opravě parket a podlah v sále Besedy. Kosenka zase opravila svou základnu pro péči a environmentální výchovu v přírodní rezervaci Bílé Potoky, kterou bude využívat při kosení bělokarpatských luk i při dalších projektech v krajině.

 Kosenka využila benefiční podíl na opravu základny v rezervaci Bílé Potoky (foto archiv města)

„Nadace Jana Pivečky věnovala finance na instalaci elektronické protipožární signalizace v roubeném domě č. 7, takzvané Pivečkově dřevěnici. Část prostředků směřovala na úhradu nákladů spojených s využitím dřevěnice pro projekty zaměřené na zachování místních a regionálních kulturních tradic, folklóru a řemesel," pověděla ředitelka nadace Božena Filáková.

Sdružení Valašský jarmek za svůj díl výtěžku zadalo vypracování elektronické publikace o Valašském mikulášském jarmeku, kterou bude využívat při jeho prezentaci. Shrne v ní všechny uplynulé ročníky, jarmekové zajímavosti, výsledky soutěží, jarmeková razítka a plakáty nebo také benefiční cíle spolupořadatelů.

„Z realizovaných projektů je jasné, že jarmeková benefice pomáhá na správných místech a peníze jsou zužitkovány pro dobré věci," shrnula Marie Valčíková. „Také letos si pořadatelské organizace stanovily své cíle, mezi nimiž najdeme například vybavení ubytovny na Kosence po ničivém požáru, pořízení beček, nožů na krájení zelí a podobných potřeb pro jarmek, doplnění krojových součástí mládežnického souboru Klobučanu a další. Za každou korunu, kterou se rozhodnou návštěvníci jarmek podpořit, ze srdce děkujeme," uzavřela.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA