Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Luhačovická přehrada už je vyčištěna

date_range 29.Úno, 2012 featured_play_list Aktuality
 
 
Jednou z priorit Zlínského kraje v oblasti životního prostředí, ale i rekreace a cestovního ruchu, je zajištění čistoty vody v Luhačovické přehradě tak, aby tato vodní nádrž mohla být součástí tohoto velmi atraktivního rekreačního a sportovně-turistického lázeňského regionu.

První etapou řešení bylo odkanalizovaní a vyčištění odpadních vod obcí nad přehradou tj. Horní Lhoty, Dolní Lhoty, Sehradic a Slopného. Realizací této významné investiční akce – Odkanalizování Aglomerace Dolní Lhota – byly vybudovány kanalizace ve všech jmenovaných obcích a společná čistírna odpadních vod pro ně v Dolní Lhotě. Na vlastní realizaci tohoto poměrně rozsáhlého vodohospodářského díla přispěl Zlínský kraj celkovou částkou více než 31 milionů korun (28,6 milionu korun – realizace stavby, 2,5 milionu korun – dotace na zpracování projektové dokumentace).

 

Luhačovická přehrada  ilustrační foto St.Fuks

 
Co se týká vlastního ozdravného procesu Luhačovické přehrady, tedy zabránění tvorby sinic v letním období, zásadním opatřením byla realizace projektu „VD Luhačovice – odstranění sedimentů". Realizace započala vypuštěním vodní nádrže na podzim roku 2010 a pokračovala postupným odtěžováním sedimentů a jejich vyvážením na vhodné a k tomu určené pozemky. Dobrá věc se i přes četné překážky podařila a dnešního dne bylo dokončené dílo zhotovitelem předáno vlastníku nádrže – Povodí Moravy, s.p. V průběhu realizace díla se vyskytla kromě jiného i nutnost sanovat dva sesuvy na levém břehu ještě před zahájením napouštění vodní nádrže.

Na vyčištěné nádrži je pak nutno rybářsky hospodařit tak, aby nebyl podporován nárůst živin, které jsou potravou pro sinice a řasy znehodnocující kvalitu vody v nádrži. Rybí obsádka nádrže musí být obnovena podle výsledku ichtyologického monitoringu a návrhu obsádky, kterou zpracovali odborníci z Akademie věd ČR.

„V zájmu zachování čistoty vody pro rekreační účely v Luhačovické přehradě není vhodné v budoucnu pořádat monstrózní rybářské závody, před nimiž je do vody vypuštěno několik tun kaprovitých ryb," upozornila Milena Kovaříková, radní Zlínského kraje zodpovědná za oblast životního prostředí. Optimální rybářské hospodaření důrazně kontrolované Krajským úřadem Zlínského kraje je jedním z předpokladů pro to, aby kvalita vody ve vodní nádrži Luhačovice neutrpěla a náklady vynaložené na investici odtěžení sedimentů nepřišly nazmar.

Gabriela Sýkorová Dvorníková

 
 
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA