Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lyžování v Kloboukách dostalo první zelenou

date_range 12.Led, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Městskému úřadu ve Valašských Kloboukách bylo doručeno vyjádření Ministerstva životního prostředí ve věci modernizace lyžařského areálu. S přihlédnutím k §10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů vyjádřilo ministerstvo ke stavbě své souhlasné stanovisko. Verdikt zohledňující dopady na životní prostředí EIA – Environmental Impact Assessment tak představuje kladný odborný podklad pro vydání následných rozhodnutí.

„Z hlediska přípravy modernizace areálu je vydání tohoto souhlasného stanoviska velmi významným krokem, který nás posouvá blíže k reálným obrysům projektu," vyjádřil důležitost verdiktu starosta Dalibor Maniš. Dodal, že doposud se přípravy pohybovaly ve fázi různých studií.

Vývoj blíže konkretizoval vedoucí investičního odboru Radek Bařinka: „Po posouzení vlivů na životní prostředí čekáme na dokončení změny územního plánu. Pokračovat budeme v přípravě projektové dokumentace k územnímu řízení." Stanovisko Ministerstva životního prostředí není rozhodnutím, tudíž se proti němu nelze odvolat. Slouží jako jeden z řady důležitých podkladů pro navazující opatření.

 

Foto

ilustrační foto St.Fuks

 

Ministerstvo ve stanovisku formulovalo několik podmínek pro fázi přípravnou, realizační i pro samotný provoz lyžařského areálu. K nejvýznamnějším z hlediska přípravy patří zpracování harmonogramu výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí, respektování stanoviska orgánů ochrany přírody při návrhu architektonického řešení obslužného objektu či specifikace kácení mimolesní zeleně.

Fáze realizace je podmíněna například zachováním mohutných jedlí ve střední části svahu, kácením lesa v podzimních měsících, užití tzv. drnování při výkopových pracích, zajištění skrývky ornice nebo minimalizování vlivu na doprovodnou vegetaci podél cest. Pro provoz areálu jsou stanovena omezení, ke kterým patří například úprava sjezdovky rolbou pouze v denních hodinách, zajištění umělého zasněžování čtyřmi sněhovými děly v denní době a zasněžovacími tyčemi v době noční, ukončení večerního provozu nejpozději ve 20 hodin nebo respektování předepsaného sanačního průtoku při odběru vody k zasněžování.

Záměr modernizace lyžařského areálu představuje vybudování nové sjezdovky, dvoumístného vleku, osvětlení a zasněžování svahu, stavbu obslužného objektu, přístupového chodníku a parkoviště pro 80 aut. Vlek bude mít délku 750 metrů a kapacitu přepravy 1200 osob za hodinu, svah je uvažován o šířce 40 metrů a převýšení 184 metrů.

 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA