Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Mateřské a základní školy se zapojily do aktivit polytechnického vzdělávání

date_range 13.Čvc, 2022 featured_play_list Aktuality, Nezařazené
arrow_drop_up Komentovaná prohlídka v ZOO Zlín Lešná

Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Valašské Klobouky II (MAP), který je zaměřený na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Valašské Klobouky, se zapojil do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. „Tento projekt nabídl možnost uhradit pedagogickým pracovníkům a žákům aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání. Z této oblasti jsme ve spolupráci s pedagogy z našich mateřských a základních škol vybrali z povinných a volitelných modulů pět aktivit. Jednalo se o semináře pro pedagogické pracovníky a vzdělávání žáků základních škol. Aktivity probíhaly v roce 2021 a 2022,“ uvedla Bc. Jaroslava Káňová, hlavní manažerka projektu MAP.

 

Pro pedagogy mateřských škol se školení nesly v duchu moderního vzdělávání pro děti bez použití jakékoli techniky. Školení zaštiťovala organizace Malá technika. Proběhly celkem 3:

·         Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství,

·         Úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně a jednoduše,

·         Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé.

 

Cílem těchto seminářů bylo představit pedagogickým pracovníkům praktické možnosti polytechnického vzdělávání dětí pomocí metod a jednoduchých činností, prostřednictvím kterých mohou u dětí vzbudit zájem o polytechnické vzdělávání při využití přirozené hravosti a poznávání světa kolem sebe. Lektorky tak pedagogům ukázaly jak např. postavit město, jak se staví půdorysy domu, jak se do domu zavádí vodovod, kanalizace a elektřina, jak funguje technika, robotické programování nebo jak funguje svět internetu.

 

 

Pro pedagogy základních škol byly dohodnuty celkem 3 semináře v ZOO Zlín Lešná, jejíž lektoři semináře vedli. Dva z nich již proběhly, a ještě jeden je naplánován na podzim 2022. Cílem vzdělávacích programů bylo seznámit pedagogické pracovníky s vybranými tématy přírodovědného a environmentálního vzdělávání a se způsoby, jak vést žáky v rámci výuky k poznávání a ochraně přírody. Proběhla komentovaná prohlídka ZOO s detailní charakteristikou a zajímavostmi u vybraných druhů zvířat. Pedagogové také obdrželi pracovní listy, které mohou využít při vlastní výuce.

 

 

Poslední aktivitou bylo vzdělávání žáků 7. tříd, celkem výuka proběhla na šesti základních školách, která navázala na aktuální probírané učivo. V rámci vzdělávání byly žákům představeny různé druhy zvířat i s jejich původními ekosystémy. Součástí vzdělávání bylo také představení netradičních výukových pomůcek v podobě nejrůznějších kostí, lebek a srstí. Vzdělávání probíhalo pod vedením odborných pracovníků ZOO Lešná Zlín. Cílem vzdělávání bylo také seznámit přítomné pedagogické pracovníky se způsobem, jak atraktivně přiblížit učivo žákům při výuce.

 

 

Všechny semináře a aktivity byly velmi poučné se zajímavým a poutavým obsahem jak pro pedagogy, tak pro žáky. Vzdělávací programy byly hodnoceny jako velmi přínosné a inspirativní. Rádi se do podobných aktivit pro naše školy zapojíme i v budoucnu.

 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II), registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

-PR-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA