Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci sídliště na Luční

date_range 20.Čvn, 2019 featured_play_list Aktuality

Zastupitelstvo města Valašské Klobouky na svém úterním zasedání vyslechlo informace o aktuálních i plánovaných investičních akcích, například o probíhající rekonstrukci opěrné zídky v ulici Kramolišova, o obnově budovy katastrálního úřadu či o dokončovaném zateplení kina. Na pořad zasedání přišla rovněž diskuse týkající se posunu v přípravě jednoho z nejvýznamnějších a nejnákladnějších projektů města, a to revitalizace největšího klobouckého sídliště na ulici Luční.

 

„Město Valašské Klobouky obdrželo přepracovanou územní studii revitalizace ulice Luční, která ideově vychází ze studie architekta Petra Brožka a je upravena o požadavky od občanů. Rada města uložila investičnímu odboru učinění dalšího kroku, a to zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, na jejímž základě by byla revitalizace rozdělena na 6 etap a postupně by mohlo docházet k její realizaci,“ sdělila starostka Eliška Olšáková. „Odhadovaná cena realizace je 79 milionů korun. Pokud bychom investici rozdělili na etapy, mohli bychom požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, které aktuálně podobné projekty podporuje. V případě příznivého výsledku by se takto dalo získat až 36 milionů korun,“ dodala.

 

Současný investiční záměr, takzvaný předprojekt, je v porovnání s územní studií podrobnější, vychází z aktuálního geometrického zaměření, výškopisu a polohopisu. Došlo také k jeho projednání a odsouhlasení se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány. Upravený dokument už nezahrnuje původně navrhovaná krytá parkovací stání, protože o ně obyvatelé nejevili zájem, ani poloveřejné dvorky, pro které se nenašla mezi lidmi většinová podpora. Mění také uspořádání parkovacích stání a jejich počet dokonce navyšuje. Jiné pojetí zde získávají i volnočasové a pobytové plochy a zamýšlí se také společná stezka pro cyklisty a pěší. Nově se navrhuje mlatový chodník, který by vedl za výškovými bytovými domy a spojoval by dětská hřiště.

 

„Veškeré úpravy projektu chceme podrobně prodiskutovat se stavební komisí a se zastupiteli, a proto svoláme mimořádné pracovní setkání, na kterém budou mít možnost zadání projektové dokumentace řešit a připomínkovat,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA