Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Město získalo loni z dotací přes 46 milionů

date_range 27.Úno, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
V roce 2009 byla ve Valašských Kloboukách zahájena řada projektů, které získaly dotační podporu Evropských strukturálních fondů nebo jiných programů. Poskytnutí takovýchto financí například umožnilo zahájení výstavby Valašskoklobouckého podnikatelského centra, ekoparku či lesní cesty, dále instalaci dvou výtahů, rekonstrukci fasády historické budovy i sakrální památky. Z celkové hodnoty loni uskutečněných nebo zahájených projektů, která dosahuje výše 65,4 milionů, bylo téměř 71% získáno z dotací.

„V letošním roce budeme realizovat pouze takové projekty, na jejichž financování bude mít výrazný podíl právě dotační podpora z různých programů a fondů. Navážeme tak na velmi úspěšný rok 2009, v němž se nám podařilo získat pro naše investiční akce dotace v celkové výši 46,4 milionů korun," sdělil k výhledu připravovaných projektů starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. Z jedenácti žádostí, které radnice podala prostřednictvím investičního odboru nebo společnosti Valašskokloboucké podnikatelské centrum, jich bylo celkem deset úspěšných. Z pohledu objemu financí, který byl ve všech dotacích žádán a který byl získán, měla radnice 98,9% úspěšnost.

 

Nová fasáda historické budovy „Starého úřadu"

 
Nejobjemnější dotaci obdržel projekt Valašskoklobouckého podnikatelského centra, který byl podpořen Evropskou unií z programu Prosperita částkou 41 milionů korun. „Celkové náklady podnikatelského inkubátoru se budou pohybovat kolem 54,5 milionů korun, takže nám poskytnuté finance pokryjí tři čtvrtiny této sumy," vypočetla jednatelka společnosti Bronislava Kulíšková. Inkubátor bude prostorem pro působení začínajících a inovačních firem, kterým bude poskytovat zvýhodněné nájmy, technologické vybavení, konferenční a prezentační prostory a další.

Mezi žádostmi, které loni vyřizoval investiční odbor, byly hned dva projekty výtahů. „Výtah pro dům s pečovatelskou službou byl podpořen částkou 631 tisíc ministerstvem pro místní rozvoj. Celkové náklady přitom byly 1,3 milionu. Výtah v knihovně vyšel na 1,35 milionu a byl dotován ministerstvem kultury částkou 940 tisíc," uvedla k této oblasti projektová manažerka Pavlína Kolínková. Dodala také, že přidělení těchto žádostí bylo závislé na zapojení města do Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Provedla se také sanace suterénu školní kuchyně, na kterou byla získána částka 1 milion korun ze státního rozpočtu. Celková hodnota projektu je 2,7 milionu korun. Objekt díky stavebnímu zásahu získal odvodnění a izolaci, sanační omítky i kanalizaci. Na opravy navázala další etapa, díky které byly renovovány sklepní prostory, v nichž vznikly nové sklady a provozní místnosti kuchyně, stejně jako sociální zařízení pro zaměstnance.

Dalším úspěšným projektem byla rekonstrukce lesní cesty vedoucí kolem rybníků do lokality Nad Hájem. Té přidělil z oblasti Investice do lesů dotaci ve výši 1,19 milionu Státní zemědělský intervenční fond. Obnova hospodářsky i turisticky využívané trasy přišla celkově na 1,86 milionu korun.

Oživit okolí města se snaží postupně vznikající ekopark Trhovisko, jehož první realizační etapa byla podpořena Operačním programem Životní prostředí částkou 1,3 milionu korun. „Náklady dosavadní části výstavby ekoparku se pohybují okolo 1,5 milionu. V tomto roce se budeme snažit park dokončit a vybavit jeho prostranství plánovaným mobiliářem," informoval Radek Bařinka, vedoucí investičního odboru.

Z oblasti životního prostředí, tentokrát však z její vzdělávací stránky, je zapojení města do projektu Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji, který je finančně podpořen Státním fondem životního prostředí a ministerstvem životního prostředí. Město Valašské Klobouky je zde jedním ze sedmi partnerů, kterými jsou neziskové organizace a veřejné instituce. Žadatelem o dotaci je Líska, občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Z tohoto projektu získá město během dvou let 60 tisíc na organizační zajištění Valašského mikulášského jarmeku, Dne Země a Ekologické olympiády.

Radnice v minulém roce uskutečnila náročnou rekonstrukci fasády historické budovy „Starého úřadu" na Masarykově náměstí. Na tuto akci získala 200 tisíc z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který spravuje ministerstvo kultury. Celkové náklady opravy se vyšplhaly na 2,1 milionu korun.

Mezi menší investiční akce, na něž byla vyřízena dotace, patřila restaurace historického kříže u cesty na Lipinu, která získala finance z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP. Z celkových nákladů 55 tisíc činil příspěvek 50 tisíc korun.

V oblasti informačních technologií a eGovernmentu byla prostřednictvím obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky podána žádost za 18 spádových obcí, včetně města samotného. Žádosti se týkaly zavedení nebo upgradu kontaktních míst Czech POINTu za účelem rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb nejširší veřejnosti. Z Integrovaného operačního programu bylo pro upgrade valašskoklobouckého pracoviště Czech Pointu získáno 43 tisíc, přičemž náklady samotné aktualizace jsou ještě o 8 tisíc vyšší.

„Mezi další projekty, které jsme loni podali, avšak jejich výsledek je nebo bude znám až v letošním roce, patří projekt na rekonstrukci a zateplení mateřské školy a žádost o dotaci na opravu domu dětí a mládeže. S projektem revitalizace sídliště Palackého čekáme na výzvu a chystáme se připravit projekt na zateplení základní školy. Záměrů je ovšem víc, uvidíme, jaké výzvy budou v letošním roce vyhlášeny," poznamenala Pavlína Kolínková.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA