Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Na plese se předávala cena města

date_range 26.Led, 2015 featured_play_list Aktuality

 

Město Valašské Klobouky zahájilo novou tradici, jejímž prostřednictvím chce vyjádřit svým občanům a organizacím uznání za významnou práci v různých oblastech lidské činnosti. Je jí Cena města Valašské Klobouky, která byla letos v premiéře udělena paní Ludmile Šulcové, panu Jaroslavu Šanovcovi a občanskému sdružení Valašský jarmek. Ocenění bylo předáno na Plese města Valašské Klobouky.

„Cena města zachycuje hlubokou úctu a uznání za významný přínos pro naše město. Bude udělována osobnostem a organizacím, jejichž činnosti si velmi ceníme a která rozvíjí a obohacuje život ve Valašských Kloboukách," řekla k oceněným starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková. „Tak jako k Mikuláši neodmyslitelně patří jarmek, k místnímu Českému červenému kříži jméno Ludmila Šulcová a ke školství, Sokolu, radě, zastupitelstvu a zpravodaji jméno Jaroslav Šanovec, tak i k této slavnostní příležitosti patří naše velké poděkování všem oceněným za jejich příkladnou a obětavou práci," dodala při předávání cen.

Předání cen města Valašské Klobouky (foto Helena Martinková)   …více fotek

Ludmila Šulcová

Pracuje od roku 2005 ve funkci předsedkyně Místního sdružení Českého červeného kříže Valašské Klobouky. Usiluje o to, aby byly aktivity spolku rozmanité a oslovily nejen více než 170 členů sdružení, ale i širokou veřejnost. Sdružení každý rok pořádá mnoho sportovních, kulturních i společenských akcí, například oblíbený dětský karneval.

Letos to bude 20 let, kdy Ludmila Šulcová převzala pomyslnou štafetu ve vedení Hlídek mladých zdravotníků. Valašskokloboucké hlídky vždy dosahovaly výborných výsledků, avšak za historicky nejúspěšnější lze považovat rok 2013, kdy se jedna z hlídek stala mistry České republiky. Zdravotnice je taktéž velmi žádanou školitelkou v oblasti poskytování první pomoci, což svědčí o její vysoké profesionální úrovni.

Ludmila Šulcová se snaží, aby každý rok v práci Červeného kříže byl něčím výjimečný a zajímavý. Například rok 2013 se nesl v duchu zdravého životního stylu a byla připravena řada zajímavých přednášek. Loňský rok se zase nesl ve znamení osvětové práce a největším počinem byla zářijová akce o první pomoci Zachraň a nezabij.

Červený kříž nikdy nepracoval a nebude pracovat jenom pro své členy, jeho činnost je vždy obrácená ke všem, kdo mají zájem. Ludmila Šulcová se tohoto kréda drží a obětuje mnoho svého volného času nejenom práci s dětmi a mládeží, ale také práci pro ostatní spolky ve městě. Samozřejmostí se již stala účast při Běhu naděje, při Valašském mikulášském jarmeku, Vítání občánků a mnohých dalších.

Mgr. Jaroslav Šanovec

Letos se dožívá významného životního jubilea – osmdesáti let. Po absolvování valašskoklobouckého gymnázia v roce 1953 odešel na Vysokou školu pedagogickou do Olomouce, aby se stal učitelem – pedagogem. Rozhodl se pro náročné povolání, které se mu vždy líbilo a dodnes je přesvědčen, že to bylo rozhodnutí správné. V roce 1958 se jako aprobovaný středoškolský učitel vrátil zpět na Valašsko, aby se stal kolegou svých dřívějších vyučujících na gymnáziu. Až do roku 2010 zůstal věrný své škole, na které vyučoval neuvěřitelných 52 let, v posledních letech již jen na částečný úvazek. K jeho hlavním předmětům patřila ruština, latina a také tělesná a branná výchova. Od roku 1974 do roku 1990 pracoval také ve funkci zástupce ředitele gymnázia.

I přes náročnost svého povolání si vždy našel čas, aby se mohl věnovat svému oblíbenému koníčku – sportu a později také veřejně prospěšné činnosti. Hrál vrcholově odbíjenou i stolní tenis na úrovni krajského a oblastního přeboru a věnoval se i lednímu hokeji a atletice. A sportu se Jaroslav Šanovec věnuje dodnes, v současné době však především v činovnické oblasti. Od roku 1997 až dodnes je starostou Tělocvičné jednoty Sokol v našem městě a v roce 1999 se stal navíc ještě župním starostou sokolské župy Valašské Fr. Palackého se sídlem ve Val. Meziříčí. Tuto náročnou funkci odpovědně vykonává dodnes a celých 15 let působí také v nejvyšším orgánu České obce sokolské jako člen výboru ČOS. Byl také vedoucím župní výpravy na posledních všesokolských sletech v letech 2000, 2006 a 2012. Za jeho aktivní a obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí mu byla v roce 2005 udělena Výborem ČOS stříbrná medaile. Další ocenění pak obdržel v roce 2006 za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace z rukou tehdejšího hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše.

Jeho aktivní činnost je dále spojena s prací v představenstvu SBD Obzor ve Slavičíně, kde tři volební období zastupoval obyvatele družstevních domů ve Val. Kloboukách a obhajoval a prosazoval jejich nároky a požadavky. Tři volební období pracoval jako poslanec, zastupitel a člen rady města ve Val. Kloboukách. Byl také předsedou školské komise, členem grantové komise a předsedou redakční rady Valašskoklobouckého zpravodaje.

Občanské sdružení Valašský jarmek

Je tvořeno dobrovolníky a zástupci místních spolků a organizací, kteří rok co rok spojují své síly k pořádání Valašského mikulášského jarmeku. Jarmek je kulturní akcí, jejíž obliba a jméno dosahují daleko za hranice města, kraje i regionu. Koná se ve Valašských Kloboukách vždy na prahu adventu, o víkendu blízko svátku svatého Mikuláše. Hodnotami, které jarmek ctí a udržuje, jsou lidové tradice, vzájemná pomoc, spolupráce a láska k poctivému řemeslu. Za svůj cíl si jarmek a lidé okolo něj kladou posílení místní identity jižního Valašska, podporu zdejších producentů, řemeslníků a výrobců a udržování lidových tradic.

Historie jarmeku se datuje už od počátku devadesátých let minulého století, první ročník se konal v roce 1992. Od té doby se rozrůstal nejen jarmekový trh, ale přibývalo i spolupracujících a zapojených organizací a spolků. Jarmek je z převážné části výsledkem nezištné práce řady dobrovolníků, kteří neváhají a ochotně mu věnují svůj čas a energii. Letos se i jejich zásluhou bude připravovat už 24. ročník.

Spolupořadateli Valašského mikulášského jarmeku jsou občanské sdružení Valašský jarmek, ČSOP Kosenka, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, TJ Sokol Valašské Klobouky, Národopisný soubor Klobučan, Klub důchodců Valašské Klobouky, Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky, Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky a Město Valašské Klobouky.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA