Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Najdete svoji vesnici na mapě ze 17. století?

date_range 27.Led, 2016 featured_play_list Aktuality

 

Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory paměťových institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt, díky kterému se digitálně zpřístupňují zajímavé dokumenty sedmi paměťových institucí Zlínského kraje. Portál „eBadatelna Zlínského kraje", který funguje na adrese ebadatelna.zlkraj.cz a na webových stránkách Zlínského kraje, umožňuje vstoupit do cenných sbírkových fondů čtyř muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny i krajské knihovny.

„Díky tomuto projektu bude postupně elektronicky zpřístupněno 460 000 stran nejrůznějších dokumentů a rovněž filmy v délce trvání 860 minut. Konkrétně se jedná např. o 610 monografií vydaných po roce 1800, dále to jsou staré tisky, staré noviny, časopisy, kartografické materiály a plány, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy a rovněž 71 filmů," uvedl radní Zlínského kraje pro kulturu Ladislav Kryštof.

Mapa z barokního období               zdroj: ebadatelna.zlkraj.cz           větší mapy naleznete ZDE

Nový portál představuje konvolut map Moravy a Slezska z období 17.-18. století vytvořených předními evropskými kartografy

Sbírkový fond Slováckého muzea obsahuje počtem nevelký, zato poměrně hodnotný konvolut barokních map. Tvoří ho především speciální Müllerova mapa Moravy a její deriváty zobrazující kraje Hradišťský, Přerovský, Brněnský a Olomoucký.

Morava je zobrazena také na dalších mapách, především na mapě Gerharda Mercatora, která je nejstarší z celého souboru. Tato mapa byla součástí atlasu, který opakovaně vydávalo kartografické středisko Jošta a Jindřicha Hondiových v Amsterodamu. Je datována rokem 1627. Za pozornost stojí také nedatovaná mapa Markrabství moravského od francouzského kartografa Jiřího Ludvíka Le Rouge a také nejstarší mapa Olomoucké diecéze, vydaná zásluhou Jana Václava Xavera svobodného pána z Freyenfelsu v roce 1762. Unikátní je ručně kreslená mapa, zachycující tok řeky Moravy od pevnosti Uherské Hradiště po obec Nedakonice. Její autor, Jan Křoupal, ji vytvořil kolem roku 1740.

„Projekt eBadatelna je ojedinělý svého druhu v celé České republice. Obdobná řešení dnes existují pouze na národní a nadnárodní úrovni. Digitalizace dokumentů je celosvětový trend, který přináší výhody nejen uživatelům, pro které se stávají sbírkové fondy široce dostupnými, ale také je důležitá ochrana a záchrana muzejních sbírkových předmětů, s nimiž se nemusí díky převedení do digitální formy tak často manipulovat. Zlínský kraj se odhodlal k realizaci tohoto záměru s využitím znalostí z obdobně zaměřených portálů v zahraničí," doplnil radní Ladislav Kryštof.

-red-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA

PRAKTICKÉ INFORMACE

inpocasi