Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Nový kruhový objezd ve Vsetíně i oprava mostu v Pitíně. Začne se letos

date_range 13.Úno, 2019 featured_play_list Aktuality

Nové investiční záměry schválila na svém pondělním jednání Rada Zlínského kraje. Jde o investiční akce na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.

 

„Všechny tyto akce by měly být zahájeny ještě v první polovině letošního roku. Přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

 

Podrobnější informace o vybraných investičních akcích:

 

Silnice II/495: Pitín, most ev. č. 495-035

Předmětem akce bude kompletní přestavba silničního mostu ev. č. 495-035 přes vodní tok Kolelač, mezi Pitínem a Hrádkem na Vlárské dráze, který je místní částí města Slavičín. Realizovány budou také stavební úpravy navazujících částí silnice č. II/495, v celkové délce 90 metrů. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě postaven nový most s ocelovou montovanou konstrukcí z vlnitých plechů. Na mostě bude osazeno ocelové silniční zábradlí. Součástí akce bude také odvodnění mostu a opevnění svahu a koryta vodního toku. Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu. Doprava bude převedena po provizorní objízdné komunikaci umístěné vlevo podél silnice, řízena bude kyvadlově semafory. Vodní tok bude provizorně zatrubněn. Celkové náklady: 18,574 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – červen 2020.

 

Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka

U hypermarketu Albert ve Vsetíně bude přebudována křižovatka silnice III/05736 s místní komunikací na okružní křižovatku se třemi větvemi, o vnějším průměru 33 metrů, s dopravními ostrůvky na větvích. Výhledově je zde plánováno připojení další větve (ulice Nádražní). Celková délka úpravy bude 122 metrů. Součástí akce bude odvodnění silnice do dešťových vpustí a svislé i vodorovné dopravní značení. Práce budou probíhat za částečného dopravního omezení, s odkloněním dopravy na objízdné trasy. Současně bude město Vsetín zajišťovat související práce (navazující chodníky, připojení místních komunikací a sjezdů, vegetační úpravy, přeložku vodovodů a kanalizace aj.). Celkové náklady: 11,605 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: červen 2019 – červen 2020.

Přibližná vizualizace umístění okružní křižovatky na ulici Genarálka Klapálka ve Vsetíně, obrázek: redakce, mapový podklad mapy.cz

Silnice III/4932: Lipová

Předmětem investiční akce bude narovnání silnice č. III/4932 na vjezdu do obce Lipová a stavební úprava navazujícího úseku až po rodinný dům čp. 110 – za křižovatkou s místní komunikací, kde naváže na již zrekonstruovaný úsek. Celková délka úpravy bude 160 metrů. Součástí akce bude odvodnění vozovky včetně nových dešťových vpustí, rekultivace plochy pod stávající vozovkou, úprava připojení místní komunikace a sjezdů k nemovitostem a přeložka sloupu veřejného osvětlení i zemního vedení veřejného osvětlení. Celkové náklady: 3,825 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen 2019 – prosinec 2019.

 

Silnice III/49518: Rokytnice

Stavba bude spočívat ve stavební úpravě silnice III/49518 v obci Rokytnice, v celkové délce 1 187 metrů. Součástí bude stavební údržba mostů ev. č. 49518-4 a 49518-5, odvodnění vozovky do nových dešťových vpustí a přestavba propustku. Stavba bude realizována za částečné uzavírky po čtyřech úsecích, za využití semaforů. Úplná uzavírka bude pouze na nezbytně krátkou dobu. Obec Rokytnice bude současně realizovat své stavební objekty (mj. parkovací pruh, chodník, sjezdy na pozemky, opěrné zdi, dešťovou kanalizaci atd.). Celkové náklady: 21,048 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – září 2020.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA