Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Nový most v Újezdě má zabránit záplavám

date_range 30.Říj, 2015 featured_play_list Aktuality

 

V řádném termínu v polovině října 2015 byla dokončena výstavba nového mostu v obci Újezd. Dílo v hodnotě téměř 6 milionů korun zkvalitní jednu ze silničních spojnic mezi Zlínem a Valašskými Klobouky. Stavba čerpala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nový most se nachází v blízkosti újezdského koupaliště. Na místě původního propustku byl vybudován nový mostní objekt včetně jeho napojení na navazující úseky silnice III/4942. Nový most je jednopolový, šikmý, o délce přemostění 5,08 metru a kolmé světlosti 5 metrů. Konstrukci mostu tvoří monolitický železobetonový rám založený plošně. Odvodnění povrchové vody z mostu je řešeno pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky. Voda z vozovky je svedena podél levé římsy, tvořící obrubu, do odvodňovacích žlábků zaústěných do potoka.

Nový most a záplavy v roce 2010 v dolní části obce       foto ŘSZK a OÚ Újezd u Valašských Klobouk

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,687 milionu korun. Pro stavbu bylo využito spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činí 95 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny v polovině července 2015.

Na místě nového mostu stál původně propustek, který měl nedostatečnou průtočnou kapacitu a způsoboval při zvýšených srážkách škody při zaplavování okolních nemovitostí. Konstrukce propustku již byla v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Tyto problémy byly výstavbou nového mostu vyřešeny.

-tz- 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA