Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Občané se vyjádřili k rekonstrukci koupaliště

date_range 24.Dub, 2015 featured_play_list Aktuality

 

Veřejného projednání studie (o studii jsme informovali ZDE) na opravu místního koupaliště se v jeho areálu ve středu 22. dubna zúčastnilo více než dvacet občanů. Lidé se seznámili s plány na rozšíření i modernizaci sportoviště. Jejich dotazy k připravované rekonstrukci přišli zodpovědět zástupci valašskokloboucké radnice i autor studie. Každý, kdo by se chtěl ještě k předloženému materiálu vyjádřit, může tak učinit na veřejném zasedání zastupitelstva ve středu 29. dubna.

foto MěÚ Valašské Klobouky

„Je velmi potěšující, že se lidé zajímají o dění ve svém městě a vyjadřují své názory a připomínky. Ne vždy jsou sice akceptovatelné a ne vždy je možné vyhovět, ale společná diskuse projektům pomáhá a posouvá je na jinou úroveň," pochválila zapojení občanů starostka Eliška Olšáková. „Ať už naši občané přišli na společné jednání nebo reagovali na studii koupaliště přes sociální síť, přinesli zajímavé postřehy i nápady," doplnila starostka.

Připomínky občanů:

 • Na Starém městě je v letních měsících velký problém zaparkovat. Auta návštěvníků blokují vjezdy do soukromých objektů a znesnadňují průjezd.
  Tento problém by se dal vyřešit parkováním návštěvníků na náměstí nebo u smuteční síně a kontrolou dodržování dopravních předpisů městskou policií.
 • Stížnosti na hluk z koupaliště.
  Protože se jedná pouze o 2 měsíce v roce, není možné řešit tento problém nákladnými opatřeními, naproti tomu budou na koupališti zakázány hudební produkce v nočních hodinách.
 • Studie navrhuje vybudovat nový „honosný" vstup do areálu, který se však nesetkal s velkým nadšením a převažuje názor, že nezapadá do celkového rázu koupaliště.
  Vstup byl pouze návrhem autora a ze studie bude odstraněn hlavně z finančních důvodů.
 • Sportovci požádali o přidání ještě jednoho hřiště na plážový volejbal, aby se daly pořádat turnaje a mohly ho využívat i školy.
  Realizace druhého hřiště závisí na dostatku místa v zadní části areálu (nevíme, zda se bez zásadnějších terénních úprav dvě hřiště vlezou) a na finanční náročnosti.
 • Objevil se i požadavek na odstranění velké skluzavky do plaveckého bazénu, aby její uživatelé neobtěžovali plavce.
  Skluzavka by se dala přesunout do dětského bazénu, ale muselo by dojít k úpravě hloubky brouzdaliště a ke zmenšení tohoto herního prvku. Podle jiného názoru skluzavka zvýší atraktivitu koupaliště a bylo by dobré ji zachovat. Konečné řešení bude radnicí ještě zváženo.
 • Plánovaná betonová zeď mezi bazénem a bufetem vytvoří bariéru a zacloní pohled na areál koupaliště.
  Betonová zeď bude z návrhu odstraněna.
 • Cena za elektřinu pro tepelná čerpadla na ohřev bazénu 700 tis. je příliš vysoká.
  Město bude hledat další možná řešení, například technologii solárních kolektorů na střechy šaten, bufetu a pergoly a bazén dohřívat.
 • Panoval i názor, že je zbytečné stavit další objekt u beachvolejbalového hřiště.
  Provozní a skladový objekt u hřiště nebude realizován a sportovci budou využívat sklad koupaliště.
 • Přírodní koupací jezírko vyvolalo mnoho pozitivních reakcí, ale i několik otázek: jak bude napájeno a k čemu bude sloužit?
  Jezírko může být napájeno stávající vodotečí a vodou z vrtané studny. Nádrž bude sloužit k relaxaci u vody, plavání, v zimě k bruslení a doplní vzhled areálu.
 • Obyvatelé lokality vyjádřili obavy, zda vrtaná studna nesníží hladinu vody ve studních na Starém městě.
  Vyjádření hydrogeoložky Jany Sedláčkové: Vrt je ve velké vzdálenosti od okolních studní a bude čerpat vodu z hlubších vrstev než je tomu u těch domovních. Na Starém městě je všeobecně velmi vysoká hladina podzemní vody a ta by neměla být vrtem nijak dotčena. Jako prevenci pro dostatek vody ve studních by v okolní zemědělské krajině měly být doplněny meze a zasakovací pásy, obnovení zatrubněného potoka, který také původně doplňoval hladinu podzemní vody, není reálné.

Sandra Novotná Kollerová

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA