Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Obyvatelé města produkují méně odpadu

date_range 01.Dub, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Šetrnost k životnímu prostředí a pravděpodobně také úspory v rodinných rozpočtech vedly obyvatele Valašských Klobouk k tomu, že snížili produkci odpadu. Změna se promítla zejména na celkové tonáži směsného komunálního odpadu, kterého bylo loni odevzdáno o 105 tun méně. Sběr komodit tříděného odpadu poklesl jen mírně, čímž v porovnání s propadem množství komunálního opadu jenom potvrdil intenzivnější zapojení obyvatel do systému třídění. Souhrn hodnot odevzdaného plastu, skla a papíru hovoří o 186 tunách recyklovatelných surovin, za což si Valašské Klobouky zasloužily loňské 6. místo v krajské soutěži O keramickou popelnici.

„Třídění papíru a plastu bylo loni ve Valašských Kloboukách na přibližně stejné úrovni jako v roce 2008, což vlastně v kontextu celkového snížení produkce komunálního odpadu znamená pozitivní výsledek. Obyvatelé vytřídili téměř 54 tun papíru, více než 65 tun plastu a 67 tun skla. Největší výtěžnost recyklovaného odpadu jsme měli ve třetím čtvrtletí roku, kdy bylo v přepočtu na obyvatele a rok odevzdáno 42,17 kilogramů," sdělila k přehledu referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková. Vůbec rekordní výtěžnost byla zaznamenána v prvním čtvrtletí předchozího roku 2008, kdy dosahovala 50,86 kilogramů na občana a rok.

 

foto MěÚ Val.Klobouky

 
V roce 2008 bylo ve Valašských Kloboukách dohromady i se svozem odpadu z podnikatelské činnosti vyprodukováno 1310 tun směsného komunálního odpadu. V roce 2009 pokleslo jak množství odpadu z domácností, tak od podnikatelů, takže celková produkce činila 1205 tun, což je o 105 tun méně než v předcházejícím roce.

Město Valašské Klobouky se snaží motivovat obyvatele, aby věnovali pozornost roztřídění co největšího podílu odpadu na recyklovatelné suroviny. V této činnosti je podporuje zkvalitňováním podmínek pro třídění odpadů, například zavedením vanového kontejneru na bílé sklo v areálu Valašskoklobouckých služeb nebo zajištěním dvaatřiceti stanovišť kontejnerů na území města a místních částí. K propagaci třídění a pozitivního vztahu k přírodě jsou také pořádány různé akce, setkání a soutěže. V minulém roce to byla například ekologická iniciativa Ukliďme svět, při níž bylo podél naučné stezky na Královec sesbíráno 800 kilogramů odpadu. Zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů byl podněcován při zábavné ekoshow Zatočte s elektroodpadem a děti se mohly nad využitím recyklovatelných odpadů zamyslet v tvůrčích soutěžích ke Dni Země.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA