Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Od čtvrtka kontroly na hranicích se Slovenskem

date_range 27.Zář, 2022 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Ilustrační foto: archiv redakce

Policie České republiky bude na základě usnesení vlády České republiky realizovat opatření obecné povahy spočívající ve znovuzavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskou republikou. Důvodem je enormní nárust nelegální migrace.

 

Počínaje půlnocí ze středy 28. září 2022 na čtvrtek 29. září 2022 budou v celé délce státní hranice se Slovenskou republikou znovuzavedeny hraniční kontroly na 27 bývalých hraničních přechodech, které zahrnují 17 hraničních přechodů silničních, 7 železničních a 3 říční hraniční přechody. Na jiných místech nebude možné, až na stanovené výjimky státní hranice překračovat. Výjimka platí pro občany, kteří hospodaří jako zemědělci v bezprostřední blízkosti státních hranic a také pro lesníky, myslivce či rybáře při výkonu práce v bezprostředním příhraničí.

 

„Vzkazujeme převaděčům, že nelegální přechod přes česko-slovenskou hranici nepřipadá v úvahu. Proto dočasně znovu zavádíme kontroly na hranicích se Slovenskem. Ujišťuji vás, že organizovaný zločin nebudeme tolerovat,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že kontroly budou probíhat tak, aby se co nejméně dotkly běžného přeshraničního styku. Po 10 dnech dojde k vyhodnocení opatření a vláda rozhodne o dalším postupu.

 

 „Aplikaci znovuzavedení kontrol na vnitřní hranici v souladu s článkem 28 Schengenského hraničního kodexu vnímám jako krajní řešení situace, která nemá příčiny na území České republiky, nicméně na naše příhraničí i vnitrozemí významně dopadá,“ uvedl policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek. Slova policejního prezidenta potvrzuje ředitel služby cizinecké policie. „Policie České republiky od začátku letošního roku ke včerejší půlnoci zajistila na našem území celkem 11 983 tranzitních nelegálních migrantů, což výrazně překračuje čísla, která jsme zaznamenávali v roce 2015, kdy migrační krize v Evropě vrcholila,“ uvádí brig. gen. Milan Majer. Policii České republiky však neunikají ani samotní převaděči nelegálních migrantů, kterých se nám v tomto roce podařilo zadržet již 125, celkem jsme zahájili trestní řízení v této souvislosti pro 140 skutků. Pro srovnání, v minulých letech šlo řádově o jednotky či nižší desítky případů ročně. „Hrozící ohrožení vnitřní bezpečnosti České republiky vyplývá zejména z činnosti organizovaných mezinárodních skupin převaděčů, kteří pochopitelně nechtějí být při páchání tohoto druhu trestné činnosti dopadeni a snahami o útěk často ohrožují nejen sebe, ale i nezúčastněnou veřejnost, což nemůžeme akceptovat,“ doplnil policejní prezident.

 

Stranou pozornosti nezůstane ani takzvaná zelená hranice

 

Veřejnost tak musí počítat s tím, že se na hraničních přechodech setká s kontrolou ze strany policistů. Stranou pozornosti policistů přitom nezůstane ani takzvaná zelená hranice. „Skupiny převaděčů operativně sdílejí informace, proto můžeme očekávat snahy o obejití nastavených opatření,“ sděluje genmjr. Vondrášek a dodává: „Je pochopitelné, že není v lidských silách hermeticky uzavřít celý úsek 251 km dlouhé státní hranice, ale uděláme všechno proto, abychom nelegálnímu překračování státní hranice v místech, která k tomu nejsou určená, zamezili.“

 

Do samotných opatření bude na jednu dvanáctihodinovou směnu zapojeno až 500 policistů a dalších 60 příslušníků Celní správy České republiky. „Všichni zároveň doufáme, že se v brzké době podaří najít řešení, ať už spočívající v důslednější ochraně vnějších hranic Schengenského prostoru, nebo na diplomatickém poli, jelikož je zřejmé, že takové počty policistů nemůžeme ve vnitrozemí dlouhodobě postrádat,“ konstatoval policejní prezident.

 

„Na ochranu hranic České republiky jsme se v minulosti opakovaně připravovali zejména formou součinnostních cvičení, přičemž poslední takové cvičení se shodou okolností uskutečnilo právě na úseku státní hranice se Slovenskem v srpnu tohoto roku. Ačkoliv jde o úkol náročný, věřím, že v něm obstojíme i díky mnohokrát ověřené spolupráci s dalšími bezpečnostními sbory, a že se tato opatření setkají také s nezbytnou mírou shovívavosti ze strany veřejnosti, jelikož není naším cílem jakkoliv znepříjemňovat běžný život občanům,“ uzavřel policejní prezident Martin Vondrášek.

 

 

 

Často kladené dotazy v souvislosti se znovuzavedením kontrol na státní hranici

Informace pro cestující přes hranice se Slovenskou republikou.

 

 • Z jakého důvodu byly kontroly na státní hranici zavedeny?

Z důvodu ochrany veřejného pořádku a závažného ohrožení bezpečnosti České republiky se zaměřením na tranzitní nelegální migraci směrem na vstupu do České republiky.

 

 • Jakým způsobem jsou hraniční kontroly prováděny?

Kontroly jsou prováděny flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě a v závislosti na vývoji situace se zaměřením na kontrolu dopravních prostředků, zejména cizích registračních značek.

 

 • Jak dlouho budou kontroly na státních hranicích trvat?

Kontroly budou trvat v době uvedené v opatření, tato doba může být prodloužena.

 

 • Kde jsou kontroly při ochraně státních hranic prováděny?

Kontroly jsou prováděny po celé délce státní hranice se Slovenskou republikou.

 

 • Lze překročit státní hranice kdekoliv?

Ne, statní hranice lze překračovat pouze v místech určených pro překročení, uvedených v opatření.

 

 • Je možné vstoupit (vjíždět) na pozemky u státních hranic, v bezprostředním příhraničí za účelem výkonu práce, hospodářské, zemědělské, lesnické (myslivecké), rybářské  činnosti?

Ano, je to možné za účelem výkonu uvedené činnosti.

 

 • Mohou se turisté volně pohybovat po stezkách a cestách, které vedou po státní hranici nebo střídavě na území České republiky a Slovenska?

Ne, státní hranici je možné překračovat pouze v místech určených pro překročení, uvedených v opatření.

 

 • Mohou policisté zastavovat vozidla a provádět jejich prohlídku?

Ano, podle zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic mohou policisté zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, provést prohlídku zavazadel.

 

 • Jsou nějaká omezení pro nákladní kamionovou dopravu?

Omezení pro nákladní kamionovou dopravu nejsou žádná, vozidla mohou být podrobena kontrole, a to zejména na příjezdu na území České republiky.

 

 • Dopadají přijatá opatření na přepravu zboží podléhající rychlé zkáze?

Pro tento typ přepravy jsou určena místa pro překročení státní hranice.

 

 • Jaké musí mít cizinec doklady při překračování státních hranic?

Doklady potřebné pro překročení státní hranice, cestovní pas, popř. vízum, pokud jde o občany třetích zemí podléhající vízové povinnosti, občané Evropské unie se mohou prokázat platným identifikačním dokladem, který prokáže, že jsou občany členského státu Evropské unie.

 

 • Jaký hrozí postih za překročení státní hranice mimo určená místa?

Překročení státní hranice mimo určená místa po dobu znovuzavedení ochrany hranic je přestupkem, za který lze po jeho projednání uložit pokutu do 50 tis. Kč, příkazem na místě lze uložit pokutu do výše do 5 tis. Kč.

 

 • Jsou kontrolovány i mezistátní vlaky v osobní železniční dopravě?

Ano, kontroly probíhají na všech mezinárodních vlakových spojích vypravených z území Slovenska.

 

 • Týkají se kontroly i provozu v letecké dopravě?

Kontroly se provozu v letecké dopravě netýkají.

 

 • Kolik sil a prostředků je ze strany České republiky nasazeno?

Na ochranu státní hranice je nasazeno odpovídající množství policistů a k posílení plnění úkolů policie v souvislosti s ochranou státní hranice jsou povoláni příslušníci Celní správy ČR . Bude se jednat o stovky policistů denně.

 

-red-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA