Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Ovoce pro pěstitelské pálení jen z ČR. Celníci upozorňují na povinnosti

date_range 23.Zář, 2022 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Ilustrační foto: archiv redakce

Pěstitelské pálení je v České republice považováno za tradiční výrobu ovocných destilátů, jedná se o službu pro drobné pěstitele ovoce, kterým umožňuje zužitkovat jejich úrodu. Nicméně i tato činnost má svá pravidla, která musí každý pěstitel dodržet (v souladu se zněním zákona č. 61/1997 Sb., zákon o lihu).

 

Celní úřad pro Zlínský kraj jako správce spotřební daně tímto reaguje na nabídky prodeje „slivovice“ nebo ovoce za účelem jeho použití v rámci pěstitelského pálení, které se příležitostně objevují v inzerci (internet, nástěnky v obchodních centrech).

 

V rámci dodržování zákonných povinností upravujících oblast pěstitelského pálení je nutno respektovat:

 

 • Pěstitelské pálení je určeno výhradně pro fyzické osoby a produkty z tohoto pálení jsou určeny pro osobní potřebu domácnosti pěstitele. Je zakázáno ovocné destiláty dále prodávat nebo skladovat v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou (např. v restauračních zařízeních). 

 

• Surovinami jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém nebo i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi. Ovoce musí být vypěstováno na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je osoba oprávněna užívat z jiného právního důvodu (např. pronájem), který leží na území České republiky nebo může být obdrženo z naturálního plnění.  Není proto přípustné nakupovat ovoce z cizích pozemků nebo pozemků ležících mimo Českou republiku (např. ovoce z Maďarska, Moldávie).

 

• Dodržení výroby maximálního množství 30 litrů 100 % etanolu pěstitelem, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které s pěstitelem tvoří společně hospodařící domácnost, za dané výrobní období. Pěstitel v rámci pěstitelského pálení čerpá výhodu, nižší (poloviční), sazby spotřební daně z lihu, která aktuálně činí 162 korun za jeden litr 100 % etanolu. Společně hospodařící domácností se pro účely pěstitelského pálení rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího.

 

Pokud pěstitel nesplní některou z výše uvedených podmínek, vystavuje se nebezpečí postihu ze strany celních orgánů.

 

Celní úřad pro Zlínský kraj eviduje v rámci své působnosti v letošním roce 98 subjektů provozujících pěstitelské pálení. Výběr spotřební daně u pěstitelského pálení za výrobní období ukončené k datu 30. 6. 2022 dosáhl částky ve výši 115 082 028 korun, které byly odvedeny do státního rozpočtu.

 

– Celní úřad pro Zlínský kraj –

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA