Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Po 72 letech obnovili Československou obec legionářskou v Kloboukách

date_range 13.Říj, 2020 featured_play_list Aktuality

Po dlouhých 72 letech došlo minulý týden k obnově Jednoty ČsOL (Československá obec legionářská) Valašské Klobouky. Před samotnou ustavující schůzí přítomní vzpomněli na prezidenta Masaryka jako zakladatele legií a přesunuli se dál na hřbitov. Vzpomínka byla věnována i poslednímu předsedovi Františku Fojtíkovi a dalším legionářům. Ze hřbitova průvod pokračoval k místnímu kostelu, kde byla věnována tichá vzpomínka padlým občanům ve světové válce.

 

Po pietách došlo k ustavující schůzi, kde iniciátoři akce uvedli jednotu do života. Historie místní jednoty sahá do roku 1921, přičemž legionáři se sdružovali již o rok dříve. Tento spolek sdružoval legionáře z bývalého soudního okresu Valašské Klobouky a stal se významným společensko-kulturním a sociálním subjektem ve městě. Vedle tradičních oslav státních svátků a výročí, pořádala jednota i své akce, piety za padlé bratry, přednášky, výstavy apod.

Přítomní vzpomněli na prezidenta Masaryka jako zakladatele legií

V čase hospodářské krize drželi bratři prostřednictvím jednoty při sobě. „Vypomáhali si finančně, materiálně a také prostřednictvím úřadů a ústředních orgánů zprostředkovávali pomoc pro potřebné. Život Jednoty ČsOL Valašské Klobouky byl několikrát přerušen. První přerušení došlo někdy v letech 1926-1927, kdy se projevil nedostatek členů. K obnovení činnosti došlo až v roce 1929, kdy narůstala činnost i členská základna. Při výstavě odboje v listopadu 1929 přijel jednotu podpořit generál Sergej Vojcechovský. Jednota fungovala až do roku 1938. Vlivem německé okupace byla ČsOL zakázána a mohla být obnovena až v roce 1945. Její krátký život byl ukončen v roce 1948, kdy byla ČsOL zrušena a začleněna do Svazu bojovníků za svobodu, který byl silně politicky orientován k vládnoucí straně. Ani po sametové revoluci nebyla místní jednota obnovena,“ uvedl Miroslav Maňas.

 

Přítomný byl i Martin Lokaj (předseda Jednoty ČsOL Ostrava I.), který hovořil o fungování ČsOL. Ustavující schůze se přihlásila k historickému odkazu Jednoty ČsOL ve Valašských Kloboukách a tradicím legionářského hnutí. Přítomní jednohlasně souhlasili s obnovou činnosti místní jednoty. Z 8 členů (Jednoty ČsOL Valašské Meziříčí a Brno I.) bylo přítomno 5, což dle stanov stačí.

 

Předsedou byl zvolen Miroslav Maňas, místopředsedou Ladislav Slámečka st., hospodářem Martin Fojtík a revizorem Matěj Medvěd. Schůze pokračovala debatou o budoucí činnosti a plánovaných akcích. V posledním bodu bylo přijato pět zájemců o členství a schůze byla ukončena.

 

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA