Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Pohyb mezi okresy od 1. března. Otázky a odpovědi + formuláře

date_range 17.Bře, 2021 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Okresy Zlínského kraje

Od soboty 27. února bude na území České republiky platit nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března, ho na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření.

 

K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením.

Policistům bude při kontrolách pomáhat armáda. Ilustrační foto: Zdroj: archiv PČR

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce VZOR ZDE.      (formát Docx zde)

Čestné prohlášení VZOR ZDE.      (formát Docx zde)

Formulář pro cesty mimo okres VZOR ZDE.     (formát Docx zde)

 

Aktualizace 18. 3. 2021

 

Mezi novinky v přijatých protiepidemických opatřeních, které začnou platit v pondělí 22. března, bude rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

 

Práce

 

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

 

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

 

Vláda důrazně vyzývá zaměstnavatele k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?
ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

 

Lékař a úřední záležitosti

 

Pokud půjdu k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?
NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

 

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedete místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestujete „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

 

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu, kde má místo trvalého pobytu nebo bydliště jeden z partnerů. Na účast svědků a druhého z partnerů se vztahuje výjimka z omezení cest mezi okresy – nezbytný úřední úkon.

 

Tato výjimka se však kromě svědků a druhého z partnerů nevztahuje na žádné jiné účastníky. Svatby se tedy jako hosté mohou zúčastnit pouze ti, kteří mají bydliště v okresu, kde se svatba koná.

 

A jak je to s registrovaným partnerstvím?
Uzavřít registrované partnerství je možné pouze na 14 matričních úřadech v České republice. Pokud se tedy partneři rozhodnou uzavřít registrované partnerství, vztahuje se na ně výjimka pro překročení hranice okresů. Tato výjimka se vztahuje ale jenom na osoby, které chtějí registrované partnerství uzavřít.

 

Mohu odjet do lázní?
Ano, pokud vám lázně předepsal lékař, vztahuje se na tuto cestu výjimka nezbytné cesty do zdravotnického zařízení. Pro kontrolu dané výjimky byste měli využít např. pozvánku k nástupu do lázní, rozhodnutí lékaře apod.

 

Péče o děti, příbuzné

 

Máme děti ve střídavé péči a musím si je po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?
Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
Stejně tak výjimka platí pro jakýkoli jiný (úředně či dohodou) upravený styk rodiče s dítětem. I zde je nutné výjimku prokázat příslušnými dokumenty.

 

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?
Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

 

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?
Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

 

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?
NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení nutné péče nebo doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

 

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou? Co případně musím doložit?
To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

 

Nákup

 

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?
NE, nemůžete. Nakupovat můžete pouze v rámci svého okresu (není třeba žádný doklad). Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

 

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
ANO. V případě Prahy je pohyb mezi městskými částmi brán jako pohyb v rámci jednoho okresu.

 

Mohu s autem do autoservisu, který není v okresu, kde mám trvalé bydliště? Mohu si jet vyzvednout nové auto mimo okres, kde mám trvalé bydliště?
NE, krizové opatření žádnou výjimku pro využití takové služby neobsahuje. Není tedy možné pro účely cest do značkového autoservisu popřípadě cest pro nové vozidlo využít výjimku z cestování mimo okres. Lze samozřejmě řešit jinými prostředky – odvoz vozidla přímo autoservisem apod.

 

Koupil jsem si štěně. Mohu si ho jet vyzvednout do jiného okresu?
NE, krizové opatření žádnou výjimku pro takovou cestu neobsahuje, nejedná se o zajištění nezbytné péče o zvíře. Jde spíše o využití služby, na které se výjimka pro opuštění okresu nevztahuje. To stejné platí v případě, že se chci na zvíře, které chci koupit, jet podívat.

 

Stavím dům svépomocí v okresu, kde nemám trvalý pobyt nebo bydliště. Mohu tam jet?
Krizové opatření pro tuto situaci neobsahuje konkrétní výjimku, ale v daném případě lze využít analogii k havarijním či jiným ohrožujícím situacím. Pokud by například nemožností dopravit se na stavbu hrozil vznik závažné majetkové újmy, nebude překročení hranice okresu porušením krizového opatření.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA