Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Pokračuje rekonstrukce silnice v údolí Vsetínské Bečvy

date_range 14.Čvn, 2021 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Ilustrační foto: archiv redakce

Silniční stavbou mezi obcemi Hovězí a Huslenky Ředitelství silnic Zlínského kraje pokračuje v systematické rekonstrukci krajské silnice, která vede turisticky atraktivním údolím Vsetínské Bečvy. Na řadu se dostává úsek dlouhý jeden kilometr. Náklady dosáhnou částky bezmála 118 milionů korun.

 

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/487 v části intravilánu obce Hovězí a v extravilánu mezi obcemi Hovězí a Huslenky v celkové délce 980 metrů.

 

Rekonstrukce silnice spočívá ve výměně celé konstrukce vozovky včetně rozšíření silnice. Odvodnění bude zajištěno příčným spádem do přilehlého terénu nebo silničních příkopů.

 

Součástí stavby je realizace tří opěrných zdí (dvě tížní monolitické betonové zdi založené na plošném železobetonovém základu, jedna monolitická úhlová zeď tvořená mikropilotami, vrtanými skrz stávající zárubní zeď) v celkové délce 373 metrů, stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, přeložky oplocení, kompletní přestavba 7 propustků v trase řešeného úseku, vegetační úpravy, obnova svislého a vodorovného dopravního značení a obnova, případně doplnění zabezpečovacího zařízení.

Vyznačený úsek rekonstrukce

Smluvní cena za tuto zakázku činí 117,849 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Oprava již byla zahájena a hotovo má být do konce roku 2022. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice, tj. po polovinách vozovky s využitím světelné semaforové soustavy.

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo za dobu své působnosti do rekonstrukce silnice, která vede údolím Vsetínské Bečvy, poměrně značné prostředky. Celkem od r. 2004 do r. 2019 zde bylo investováno 787,1 milionu korun. „V současné době nepřipravujeme na tomto silničním tahu žádnou další investiční stavbu. Ve střednědobém výhledu počítáme s výměnou povrchu na úseku dlouhém 1,5 kilometru mezi odbočkou do Černého údolí v Huslenkách až po železniční přejezd v Halenkově,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA