Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Pro děti s odkladem školní docházky se v Kloboukách opět otevře přípravná třída

date_range 21.Úno, 2019 featured_play_list Aktuality

Základní škola Valašské Klobouky plánuje v září znovu otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. Možnost této formy předškolního vzdělávání se rodičům poprvé nabídla v aktuálním školním roce a setkala se s pozitivním ohlasem. Přípravnou třídu mohou přednostně navštěvovat děti s odkladem školní docházky a nově také s odkladem z důvodu věku. Přihlásit je tedy možné i děti, které oslaví šesté narozeniny v období od září do prosince ve školním roce 2019/2020. Informační setkání pro zájemce pořádá základní škola 13. března, žádosti o přijetí pak lze podávat v období od 1. do 30. dubna.

 

„V letošním školním roce se nám přípravná třída velmi osvědčila. Děti pracují v podnětném prostředí a dostává se jim individuálního přístupu k rozvoji potřebných dovedností a návyků. Paní učitelka spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti, pravidelně sleduje vývoj dětí a společně s rodiči vyhodnocuje výsledky, kterých budoucí žáčci dosahují. Můžeme shrnout, že pro děti byl přípravný rok po všech stránkách přínosný, a tak mohou v nadcházejícím školním roce bez problémů nastoupit do první třídy,“ uvedla Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele.

 

„Rodiče, kteří by měli v příštím školním roce o přijetí svého dítěte do přípravné třídy zájem, mohou získat podrobné informace ve středu 13. března od 14.30 hodin na akci Škola nanečisto, případně mohou své dotazy kdykoli konzultovat s vedením školy,“ sdělila Ivana Sedláková.

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy by měla být podložena doporučením školského poradenského zařízení a rovněž žádostí o odklad školní docházky. Přípravná třída splňuje povinnou předškolní docházku a je pro děti bezplatná. „Přihlásit je možné také děti, které nejsou ze spádové oblasti naší školy a které budou následně plnit povinnou školní docházku v jiné základní škole,“ uvedla Věra Baloušková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň.

 

 

Přípravná třída přijme nejvýše 15 dětí, což je optimální velikost kolektivu umožňující individuální rozvoj i příjemné prostředí k hrám. Vzdělávací program se přitom soustřeďuje na systematickou přípravu dětí na nástup do školy. „Záměrem přípravné třídy je poskytnout každému dítěti individuální péči zaměřenou na odstranění těch nedostatků, které byly příčinou odkladu nástupu do první třídy,“ dodala Věra Baloušková. Děti jsou rozvíjeny po stránce sociálních a komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, sebeobsluhy, časové a prostorové orientace, koncentrace i hudebního a výtvarného projevu. Rovněž s nimi pracuje školní logopedka.

 

Děti v přípravné třídě jsou plně začleněny do života školy a využívají veškerého jejího vybavení, stravují se ve Zdravé školní jídelně a volný čas po vyučování tráví v družině.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA