Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Pro dvě desítky projektů hledají Valašské Klobouky zdroje financí

date_range 08.Bře, 2019 featured_play_list Aktuality

Vedle projektů zařazených do letošního rozpočtu a nachystaných k realizaci mají Valašské Klobouky v zásobníku uloženy také další skoro dvě desítky investic, které jsou ve fázi dokončených dokumentací, některé i s platnými stavebními povoleními. Pro tyto akce se hledají možnosti financování z vlastních zdrojů i dotačních programů.

 

„V letošním rozpočtu města Valašské Klobouky je na investiční akce vyčleněno téměř 70 milionů korun. Další připravené projekty se ocitly pod čarou, to znamená, že je město bude realizovat za předpokladu, že se pro ně podaří zajistit dotace či jiný způsob financování. Připravované dotační tituly sledujeme a pro některé projekty jsme žádosti již podali, u dalších na nich aktuálně pracujeme. Realizaci přitom budeme posuzovat i s ohledem na objem vlastní finanční spoluúčasti města,“ vyjádřila starostka Eliška Olšáková.

 

Dlouhodobým záměrem je například odstranění asfaltového povrchu diagonální komunikace a rekonstrukce tohoto prostoru v centru Masarykova náměstí.

 

Významnou investicí by se v případě úspěšné žádosti o dotaci stal projekt Bezpečné cesty do škol, který dosahuje hodnoty 15,8 milionu korun. Díky němu by se ulice Školní dočkala bezbariérové úpravy chodníku pro pěší a v ulici Dlouhá by vznikl nový chodník od školky a školy směrem ke Starému městu. Součástí projektu je vznik parkovacích stání i bezpečného místa pro přecházení.

 

„V případě, že začne Ředitelství silnic Zlínského kraje s rekonstrukcí komunikace na Vlachovice, je město připraveno na souběžnou investici, při níž v ulici Sbořisko opraví chodník i napojení navazujících místních komunikací, vytvoří bezpečné místo pro přecházení a obmění veřejné osvětlení,“ sdělila Eliška Olšáková.

 

Významným investičním záměrem je rovněž revitalizace sídliště na Luční, který se aktuálně projektuje a předpokládá se jeho realizace po etapách. Pro novou místní komunikaci z Luční směrem k Lačnovu se řeší územní řízení a stavební povolení.

 

Dalším projektem s připravenou dokumentací i stavebním povolením je zateplení domu Jana Horného, kde sídlí kloboucká radnice. Zahrnuje novou střešní krytinu, repasování historických oken, zateplení půdních prostor i fasádu. Zde již byly podány žádosti o dotaci ze Zlínského kraje i Ministerstva kultury a předběžně se uvažuje o realizaci na etapy.

 

Stavební řízení a zdroj financování se řeší také pro připravený projekt na rekonstrukci městského koupaliště. Ten počítá s nerezovými bazény, novou technologií, dětskými herními prvky, úpravou trávníků i osvětlením.

 

Další projekt, u kterého se podává žádost o dotaci k MAS Ploština, je rekonstrukce prostor charity v přízemí domu s pečovatelskou službou. Dosluhující sociální zázemí a vybavení by se mohlo obměnit tak, aby se pro klienty charitních služeb zvýšil komfort.

 

Plánuje se rovněž poslední etapa obměny veřejného osvětlení. Úsporná LED svítidla by díky dotaci z programu EFEKT měla pokrýt zbývajících přibližně 20 % světelných bodů v klobouckých ulicích.

 

Postupná rekonstrukce základní školy by pak mohla pokročit pracemi v objektu „D“, kde by měla vzniknout nová vzduchotechnika a obměny by se dočkalo sociální zázemí. V tuto chvíli se hledají dotační zdroje.

 

Několik projektů by se mohlo uskutečnit také v místních částech. „V Lipině by se budova staré školy mohla proměnit v sociální byty, žádost do IROP je již podána. Ve Smolině se zamýšlí nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, v Mirošově by se zase mohly ve sportovním areálu stavět fotbalové kabiny. Obě projektové dokumentace jsou hotové a byly podány žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ přiblížila starostka. Jak doplnila, v úrovni studie je připravena rovněž rekonstrukce sociálního zázemí smolinského kulturního domu.

 

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA