Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Provozovny budou mít identifikační čísla

date_range 30.Čvn, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Od 1. července 2010 budou mít podnikatelé nově povinnost označit své provozovny kromě běžných údajů také identifikačním číslem provozovny (IČP). Jedná se o desetimístné číslo, které podnikatelům přidělí živnostenský úřad. Provozovny vzniklé po 1. červenci získají toto číslo automaticky, provozovny již zavedené budou úřadem o přidělení čísla vyrozuměny. Do měsíce od vydání identifikátoru jsou pak povinny jej začít užívat ve svém označení.

„K novince dochází v souvislosti se změnou některých zákonů, zejména živnostenského zákona, který začne od července ukládat podnikatelům povinnost opatřit provozovnu identifikačním číslem. IČP bude jedinečné a nezaměnitelné, tudíž podnikatel s více provozovnami získá pro každou z nich samostatné číslo. To se také bude vázat na konkrétní osobu, takže pokud bude více osob vykonávat svou podnikatelskou činnost v rámci jedné provozovny, obdrží provoz každého podnikatele své vlastní IČP," vysvětlila novinku Miroslava Rokosová, vedoucí živnostenského odboru valašskoklobouckého městského úřadu.

 
Číslo, které již jednou živnostenský úřad vydá, nebude možné přenést na nového majitele provozovny nebo na jinou provozovnu. V obou případech bude vždy přiděleno nové IČP. Na zavedení tohoto identifikátoru do označení budou mít podnikatelé přechodnou dobu jednoho měsíce od vystavení. „Podnikatelům, kteří svou provozovnu zřídí po 1. červenci, vygenerujeme číslo automaticky. Ti, jejichž provozovny už byly zavedeny dříve, budou od nás o přidělení čísla vyrozuměni, a to nejpozději do 1. července příštího roku," upřesnila přechod na identifikaci provozoven vedoucí.

IČP se tak stane dalším povinně zveřejňovaným údajem na řádném označení provozovny. Podnikatel tedy bude muset uvádět obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby (IČO), sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání, dále adresu provozovny, identifikační číslo provozovny (IČP) a předmět podnikání, u živnosti volné obor činnosti. Důležité je taktéž datum zahájení, případně ukončení provozování živnosti.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA

PRAKTICKÉ INFORMACE

inpocasi