Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Radnice chce i tento rok podpořit studenty

date_range 28.Led, 2014 featured_play_list Aktuality

 

Město Valašské Klobouky se chce i v letošním roce zaměřit na podporu studentů, kteří se rozhodnou ve svých ročníkových, semestrálních či absolventských pracích zabývat některou oblastí života ve městě. Žáci a studenti si mohou zvolit buď z připravené nabídky témat, nebo mohou přijít se svým vlastním návrhem. Za úspěšně zpracované dílo jim bude přiznán finanční dar ve výši 1000 korun. Pro tento rok program Spolupráce se studenty počítá s podporou až dvaceti účastníků.

„V mladých lidech je velký potenciál přinášet nová, inspirativní a neotřelá řešení. Mají svěží pohled na realitu, jsou kreativní, energičtí, nadaní. Spolupráce s nimi je pro nás přínosem, a proto uvítáme, když si i během tohoto roku vyberou jako zadání svých školních prací některou problematiku z našeho veřejného života," vyjádřil starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. „Tímto programem chceme mladé motivovat, aby se zajímali o veřejné záležitosti, aby se nebáli aplikovat své poznatky v reálném prostředí a aby představili své záměry a projekty, které mohou prospět celému městu a regionu," poznamenal.

ilustrační foto MěÚ Valašské Klobouky

Programu Spolupráce se studenty ve svém seznamu témat aktuálně nabízí přes šest desítek zadání od odborů městského úřadu a městem zřizovaných organizací. Studenti mohou zpracovat například problematiku stárnutí populace ve Valašských Kloboukách, otázku parkování vozidel na území města, problematiku černých skládek, návrh ozelenění náměstí či projekt podpory cestovního ruchu prostřednictvím kulturních památek a městské památkové zóny.

„V uplynulém roce studenti vypracovali například návrhy spolupráce města s obcemi a se základními školami ve spádovém regionu za účelem podpory valašskoklobouckého středního školství, návrh propagace Gymnázia Valašské Klobouky či návrh zapojení studentů do zdejšího veřejného života," jmenoval Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče. „Řada prací již byla využita v praxi, například studie intenzity dopravy posloužila při přípravě projektu cyklostezky, jiné práce zase byly poskytnuty pro potřeby škol ve městě," dodal vedoucí.

Uchazeč musí před zařazením do programu splnit několik podmínek. Předně by měl být žákem základní školy či studentem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Jeho práce se pak musí vztahovat k aktivitám Města Valašské Klobouky a jeho organizací, musí být zaregistrována a mít přiděleného svého vedoucího. Téma je možné volit buď ze seznamu, který je k dispozici na webu města pod odkazem Granty a dotace – Spolupráce se studenty, nebo lze po konzultaci zařadit i vlastní téma studenta, tak aby bylo zaměření práce co nejbližší jeho studijnímu oboru.

Mladí žáci a studenti, kteří by této možnosti rádi využili, se mohou přihlásit u Josefa Slánského, vedoucího odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče, a sice na telefonu 577 311 100 či e-mailu slansky@mu-vk.cz .

Lenka Zvonková 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA